Bukovszky Ferenc
Bukovszky Ferenc

2021. október 25. Hétfő

Bukovszky Ferenc

fizikus

Születési adatok

1908. július 1.

Tószeg, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye, Kecskeméti járás

Halálozási adatok

1981.

Budapest


Család

Sz: Bukovszky Ferenc, kellemesi Melczer Ilona.

Iskola

A mezőtúri gimnáziumban éretts. (1926), a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári okl. (1931), bölcsészdoktori okl. szerzett (1935), a fizikai tudományok kandidátusa (1963).

Életút

A szegedi Ferenc József Tudományegyetem Fizikai Intézetének gyakornoka (1929–1931), tanársegéde (1931–1937). A kőszegi Gyurátz Ferenc Evangélikus Leánynevelőintézet és Leánygimnázium r. tanára (1937–1945), majd az államosításig igazgatója (1945– 1949), a nagykanizsai általános gimnázium tanára (1949–1953). A szolnoki Közlekedési Műszaki Egyetem (KME), ill. az ÉME Fizikai Tanszék tanszékvezető egy. docense (1953–1956), az újabb átszervezések után az ÉKME Mérnöki, ill. a BME Építőmérnöki Kar Kísérleti Fizikai Intézet egy. docense (1956–1973). A lagosi Nigériai Szövetségi Tanárképző Intézet Fizika Tanszékének vezetője (1963–1964). Kristályfizikával fogl.

Elismerés

Akadémiai Jutalom (1947), Beke Manó-díj (1952).

Szerkesztés

A Középiskolai Matematikai Lapok fizikai rovatának munkatársa.

Főbb művei

F. m.: Nagyintenzitású áramlökésekkel táplált neonkisülés fényemissziójáról. Egy. doktori értek. is. (Matematikai Fizikai Lapok, 1935)
Technika és ember. (Keresztyén Igazság, 1937)
A film szerepe a matematikai oktatásban. (Bp., 1941)
Kézi pergőgépek a mennyiségtan tanításában. (Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny, 1943)
Valószínűségi kísérletek. (Az Első Magyar Matematikai Kongresszus közleményei, 1953)
Arányosság. Matematikai szakkörök számára. (Bp., 1953)
Kísérleti fizika. 1–2. Egy. jegyz. (Bp., 1954)
Dimenzióvektorok és az elektromos CGS-rendszer. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1956)
Fizikai laboratóriumi és számítási gyakorlatok. Soltész Istvánnal, Zimonyi Gyulával. (Bp., 1956
6. kiad. 1965
9. kiad. 1968)
Wiederholbare Schritte und Periodizität beim Kristallwachstum. (Acta Physica, 1957)
A Madelung-konstans számítása elemi úton az NaCl-re és CsCl-re. – Elemi módszer a NaCl kristály rácsenergiáinak kiszámítására. Fáthy Ferenccel. (Magyar Fizikai Folyóirat, 1958)
A fizika egyenleteinek felhasználása mértékrendszer-kérdésekben. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1959)
A fizika egyenleteinek fogalmi rendszere. (Magyar Fizikai Folyóirat, 1959)
Elektrosztatikai az MKS-rendszerben. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1961)
A láncmódszer és néhány alkalmazása a kristályfizikában. Kand. értek. (Bp., 1962)
Eine Erweiterung der Theorie der Übergangsschicht. Gyulai Zoltánnal. (Acta Physica, 1963)
Kísérletek rúdingával. (Fizikai Szemle, 1969).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013