Buday Ferdinánd
Buday Ferdinánd

2023. december 9. Szombat

Buday Ferdinánd

vegyészmérnök, mikrobiológus

Születési adatok

1928. augusztus 14.

Déneslak, Vas vármegye

Halálozási adatok

1990.

Gödöllő


Család

Sz: Németh Gizella. F: Pusztaszeri Antónia könyvtáros. Két fia született.

Iskola

Elemi iskoláit Vasvárott végezte, a zalaegerszegi Deák Ferenc Gimnáziumban éretts. (1948), a BME Vegyészmérnöki Kar Mezőgazdasági Kémiai Tagozat ipari mikrobiológia ágazatán – az Irinyi János Népi Kollégium tagjaként – vegyészmérnöki okl. szerzett (1952), az Agrártudományi Egyetemen doktorált (1962), a biológiai tudományok kandidátusa (1966).

Életút

Az Agrártudományi Egyetem (ATE), ill. a GATE Mezőgazdaság-tudományi Kar Mikrobiológiai Tanszék tanársegéde (1952–1960), egy. adjunktusa (1960–1972), egy. docense (1972-től) és a Tanszék vezetője (1975–1983). A Jénai Egyetem Mikrobiológiai Intézetének MTA-ösztöndíjas vendégkutatója (1962). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1964–1966). Agrármikrobiológiával, alkalmazott genetikai kutatásokkal, elsősorban a Streptomyces-törzs által termelt új antibiotikum hatékonyságával, ill. az antibiotikum-termelő sugárgombák vizsgálatával fogl. Jelentős eredményeket ért el a különböző takarmánykiegészítőkben alkalmazott antibiotikumok, vitaminok, valamint különböző növényi hormonokat szintetizáló mikroszervezetek produktivitásának feltárása terén. Az általa irányított tanszéki kutatócsoport nyolc eljárása nyert szabadalmi oltalmat.

Emlékezet

Gödöllőn Horváth János hozta létre az első, nem orvosi mikrobiológiai tanszéket, nevéhez fűződik az ún. gödöllői mikrobiológiai iskola, amelynek egyik képviselője volt Buday Ferdinánd.

Elismertség

A Magyar Mikrobiológiai Társaság tagja.

Elismerés

Kiváló feltaláló (arany, 1970; bronz, 1976).

Főbb művei

F. m.: Über die Wirkung der Züchtung in Streptomyces aureofaciens Kulturen auf die Antibiotikumproduktion einzelner Streptomyces-Arten. Horváth Jánossal. (Acta Microbiologica, 1959)
Különböző eredetű DNS-ek hatása a Streptomycesek antibiotikumtermelésének változására. (Biológiai Közlemények, 1960)
Mikrobiológiai gyakorlatok. Virág Árpáddal. (Gödöllő, 1960
3. kiad. 1971)
Egy szikes talajból izolált Streptomyces-törzs által termelt új antibiotikum. Egy. doktori értek. (Gödöllő, 1962)
A Streptomyces globisporus által termelt antibiotikum és az antibiotikumtermelés biológiai feltételeinek vizsgálata. Kand. értek. (Gödöllő, 1965)
Horváth János (1910–1970) egyetemi tanár, a biológiai tudományok doktora élete és munkássága. (Biológiai Közlemények, 1970)
Adatok a nagymélységű fúrásoknál előforduló mikrobiológiai korrózióhoz. Többekkel. (Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaság-tudományi Kara Közleményei, 1973)
Mikrobiológiai gyakorlatok. (Gödöllő, 1971)
Mikrobiológia. Egy. jegyz. (Gödöllő, 1976)
Microbiological Recultivation of Oil Polluted Areas. Többekkel. (Acta Microbiologica, 1978)
Influence of Low Temperature Storage on Raw Milk. Rashed, M.-mel. (Acta Microbiologica, 1980)
Eljárás szénhidrogénekkel, pl. kőolajjal szennyezett talajok kultúrtalajjá tételére, rekultiválására. (Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1983)
Utilization of the Biomass Produced by a Streptomyces Strain for Feeding, Purposes. Többekkel. (Acta Microbiologica, 1984)
Eljárás Streptomyces összetételű, metabolitot tartalmazó takarmányadalék előállítására. Többekkel. (Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1984)
Környezetszennyező szénhidrogének ártalmatlanítása biotechnológiai módszerrel. Benyújtott doktori értek.(Gödöllő, 1987).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője