Brósz Róbert
Brósz Róbert

2024. július 21. Vasárnap

Brósz Róbert

jogász, klasszika-filológus, műfordító

Születési adatok

1915. augusztus 8.

Parajd, Udvarhely vármegye

Halálozási adatok

1994. február 13.

Budapest


Család

Sz: Brósz Róbert (1886–) jogász, megyei főügyész, Wéber Ida. F: 1943-tól Murányi Jolán leányiskolai tanár, a budapesti Szentendrei úti Leányiskola tanára. Fia: Brósz Róbert (1944. szept. 7. Derecske); leánya: Brósz Tünde (1945. dec. 23. Seghorn).

Iskola

Elemi és középiskolai tanulmányait Jászapátin végezte, a helyi r. k. gimnáziumban éretts. (1933). A debreceni Tisza István Tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1938), ügyvédi–bírói szakvizsgát tett (1941), az állam- és jogtudományok kandidátusa (1955).

Életút

A debreceni Tisza István Tudományegyetemen Marton Géza mellett demonstrátor (1934–1937), a bp.-i központi járásbíróságon bírósági fogalmazó (1938–1940), járásbíró (1940–1947); közben Rómában állami ösztöndíjas vendégkutató (a római La Sapienzia Egyetemen, 1940–1941). Az Építés- és Közmunkaügyi Minisztérium, ill. az Építésügyi Minisztérium törvényelőkészítő főelőadója (1947–1950), állásából elbocsátották (1950), a Kelenföldi Épületszerelő Vállalat jogásza (1950–1951). Az ELTE ÁJTK Római Jogi Tanszék intézeti tanára (1947–1950), egy. docense (1951–1965), egy. tanára (1965. aug. 1.–1985. nov. 30.) és a Tanszék vezetője (1968–1985), nyugdíjas tud. tanácsadója (1985-től). A Nemzeti Parasztpárt tagja (1947–1948). A római jog nemzetközileg is ismert professzoraként, elsősorban a klasszikus szolgalom fogalmával, ill. római polgárjoggal, a nem teljes jogú római polgárok jogállásával fogl. Egyetemi tankönyvei és jegyzetei a római jogtudomány magyarországi klasszikusai, mind a mai napig jogászgenerációk tanulnak belőlük. Műfordítóként elsősorban klasszikus római jogi irodalmat tolmácsolt. Baleset áldozata lett.

Elismerés

Munka Érdemrend (ezüst, 1975; arany, 1985). Apáczai Csere János-díj (1990).

Főbb művei

F. m.: A klasszikus szolgalom fogalma különös tekintettel a szolgalom és a haszonjogok viszonyára. Római jogi értek. (Bp., 1949)
Latin jogi szövegek haladók részére. (Bp., 1953)
Nem teljes jogú polgárok a római jogforrásokban. A római polgárság rétegződése. Monográfia és kand. értek. is. (Bp., 1955
megjelent: 1964)
Szószedet a római jogi tankönyvhöz. (Bp., 1957
3. kiad. 1965
új kiad. 1970)
Útmutató a római jogból. (Bp., 1958)
Les changements sémantiques du mot „colonus” dans les sources du droit romain. (Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Iuridica, 1959)
A római magánjog elemei. 1–2. Egy. jegyz. Móra Mihállyal, Pólay Elemérrel. (Bp., 1967–1968
2. kiad. 1970
3. kiad. 1972)
Bekämpfung versteinerter Vorurteile und andere aktualle Aufgaben im Unterricht des römischen Rechts. (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Iuridica et Politica, 1970)
Jogesetgyűjtemény a római jog forrásaiból. Diósdi Györggyel. (Bp., 1971
2. kiad. 1975)
Római jog. Egy. tankönyv. Pólay Elemérrel. (Bp., 1974
2. kiad. 1976
3. kiad. 1984
5. jav. kiad. 1989
6. kiad. 1991
7. kiad. 1992
10. kiad. 1995)
Komplex latin jegyzet. (Bp., 1975)
Római jogi gyakorlatok. (Bp., 1979
2. kiad. 1981
3. kiad. 1983
8. kiad. 1989
9. kiad. 1990
13. kiad. Bp., 1996
18. kiad. 1999
19. kiad. 2000
21. kiad. 2009)
A római jog története és institúciói. B. R. és Pólay Elemér tankönyvének alapulvételével írta Földi András és Hamza Gábor. Sajtó alá rend. Rihmer Zoltán. (Bp., 1996
2. átd. kiad. Bp., 1997
3. átd. és bőv. kiad. 1998
4. átd. és bőv. kiad. 1999
7. átd. és bőv. kiad. 2002
14. átd. és bőv. kiad. 2009)
ford.: Grotius, Hugo: A háború és a béke jogáról. I–III. köt. Ford. Haraszti Györggyel, Diósdi Györggyel. (Az állam- és jogtudományok úttörői. Bp., 1960
szemelvényes kiad. Vál. Farkas László. Bukarest, 1973
új kiad. 1999)
Gaius Institúciói. Institutionum commentarii quattuor. Négy kommentár a Kr. u. II. századból. Ford., előszót írta. (Bp., 1990
3. kiad. 1994).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1994. febr. 15.)
Hamza Gábor: In memoriam B. R. (Jogtudományi Közlöny, 1994)
Földi András: Emlékezés B. R.-re. (Magyar Jog, 1994)
Hamza Gábor: Emlékezés B. R.-re. (Magyar Felsőoktatás, 1994)
Hamza Gábor: In memoriam B. R. (Antik Tanulmányok, 1995)
Hamza Gábor: B. R. tudományos munkássága. (Állam- és Jogtudomány, 1995)
Földi András: B. R. (Magyar jogtudósok. I. köt. Bp., 1999).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője