Bródy Henrik [Heinrich]
Bródy Henrik [Heinrich]

2021. szeptember 17. Péntek

Bródy Henrik [Heinrich]

irodalomtörténész, rabbi

Névváltozatok

Brody, Chaim

Születési adatok

1868. május 21.

Ungvár

Halálozási adatok

1942. május 6.

Jeruzsálem


Iskola

A tolcsvai és pozsonyi jesivákon tanult, a berlini tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1894), a berlini rabbiképző intézetben rabbi okl. szerzett (1898).

Életút

A csehországi Nachodban rabbi (1898–1902), a Mizrachi bp.-i cionista szervezet elnöke (1902–1905), a prágai talmud-tóra iskola igazgatója (1905–1913), Prágában főrabbi (1913-1930) és uo. a zsidó jóléti központ elnöke (1920-1930). A héber költészet kutatására megalakult berlini Schocken Intézet igazgatója (1930–1933), az intézettel együtt Palesztinába költözött (1933). A jeruzsálemi Schocken Intézet igazgatója (1933–1942). A középkori héber költészet világhírű kutatója. Irányításával kezdődött meg a középkori héber költők műveinek kritikai kiadása.

Szerkesztés

A Zeitschrift für hebräische Bibliographie alapító szerkesztője (Freimann, Aaronnal, 1896–1908).

Főbb művei

F. m.: Hebräische Prosodie von Immanuel Frances. Bev., jegyz. (Kraków, 1892)
Haschlamah zum Talmud-Tractat Berachot von R. Meschallam ben Mose. (Berlin, 1893)
David Cassel’s Biographie. (Kraków, 1893)
Ein Dialog von Immanuel Frances. (Kraków, 1893)
Literar-Historische Mitteilungen. I. (Kraków, 1894)
Studien zu den Dichtungen Jehuda ha-Levis. (Berlin, 1894)
Der Diwan des Jehuda ha-Levi. 1–2. köt. (Berlin, 1894–1901)
Über die Metra der Versgedichte. (Berlin, 1895)
Zehn Gedichte aus dem Diwan Moses Ibn Esra. (Leipzig, 1896)
Weltliche Gedichte des Abu Agjub Soleiman ben Jahja ibn Gabirol. 1–2. (Berlin, 1897– 1898)
A szerelem dalai a spanyol–arab korszak héber irodalmában. Irodalomtörténeti vázlat. 1–2. (Izraelita Magyar Irodalmi Társaság Évkönyve, 1899)
Widerspricht der Zionismus unserer Religion? Salamonsohn, H. álnéven. (H. n., 1908)
Arnold Ben Ehrlichs Mikra Ki-Peschachs kritisch beleuchtet. (Kraków, 1902)
Die neuhebräische Dichterschule der spanisch–arabischen Epoche. Albrecht, K.-val. (H. n., 1905).

Irodalom

Irod.: Festschrift für Heinrich Brody. (Soncino-Blätter, 1929–1930)
Habermann, A. M.: Heinrich Brody. (H. n., 1958).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013