Bródy Henrik [Heinrich]
Bródy Henrik [Heinrich]

2022. augusztus 9. Kedd

Bródy Henrik [Heinrich]

irodalomtörténész, rabbi

Névváltozatok

Brody, Chaim

Születési adatok

1868. május 21.

Ungvár

Halálozási adatok

1942. május 6.

Jeruzsálem


Iskola

A tolcsvai és pozsonyi jesivákon tanult, a berlini tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1894), a berlini rabbiképző intézetben rabbi okl. szerzett (1898).

Életút

A csehországi Nachodban rabbi (1898–1902), a Mizrachi bp.-i cionista szervezet elnöke (1902–1905), a prágai talmud-tóra iskola igazgatója (1905–1913), Prágában főrabbi (1913-1930) és uo. a zsidó jóléti központ elnöke (1920-1930). A héber költészet kutatására megalakult berlini Schocken Intézet igazgatója (1930–1933), az intézettel együtt Palesztinába költözött (1933). A jeruzsálemi Schocken Intézet igazgatója (1933–1942). A középkori héber költészet világhírű kutatója. Irányításával kezdődött meg a középkori héber költők műveinek kritikai kiadása.

Szerkesztés

A Zeitschrift für hebräische Bibliographie alapító szerkesztője (Freimann, Aaronnal, 1896–1908).

Főbb művei

F. m.: Hebräische Prosodie von Immanuel Frances. Bev., jegyz. (Kraków, 1892)
Haschlamah zum Talmud-Tractat Berachot von R. Meschallam ben Mose. (Berlin, 1893)
David Cassel’s Biographie. (Kraków, 1893)
Ein Dialog von Immanuel Frances. (Kraków, 1893)
Literar-Historische Mitteilungen. I. (Kraków, 1894)
Studien zu den Dichtungen Jehuda ha-Levis. (Berlin, 1894)
Der Diwan des Jehuda ha-Levi. 1–2. köt. (Berlin, 1894–1901)
Über die Metra der Versgedichte. (Berlin, 1895)
Zehn Gedichte aus dem Diwan Moses Ibn Esra. (Leipzig, 1896)
Weltliche Gedichte des Abu Agjub Soleiman ben Jahja ibn Gabirol. 1–2. (Berlin, 1897– 1898)
A szerelem dalai a spanyol–arab korszak héber irodalmában. Irodalomtörténeti vázlat. 1–2. (Izraelita Magyar Irodalmi Társaság Évkönyve, 1899)
Widerspricht der Zionismus unserer Religion? Salamonsohn, H. álnéven. (H. n., 1908)
Arnold Ben Ehrlichs Mikra Ki-Peschachs kritisch beleuchtet. (Kraków, 1902)
Die neuhebräische Dichterschule der spanisch–arabischen Epoche. Albrecht, K.-val. (H. n., 1905).

Irodalom

Irod.: Festschrift für Heinrich Brody. (Soncino-Blätter, 1929–1930)
Habermann, A. M.: Heinrich Brody. (H. n., 1958).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője