Brodszky Ferenc
Brodszky Ferenc

2022. május 19. Csütörtök

Brodszky Ferenc

gordonkaművész, zenetörténész, zenepedagógus

Születési adatok

1902. január 23.

Rákospalota, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1974. november 18.

Budapest


Iskola

A bp.-i Zeneakadémián művészi okl. (1928).

Életút

Az Újpesti Konzervatórium és két magán-zeneiskola tanára (1923–1936), a veszprémi zeneiskola igazgatója (1934–1942), egyúttal a székesfehérvári, a szombathelyi és a győri zeneiskolában is tanított gordonkát, zongorát, zeneelméletet és zenetörténetet. A bp.-i Fodor Zeneiskola titkára (1943–1947), a Fővárosi Zeneiskolai Szervezet egyik alapítója és szervezője (1948–1949), majd Budapesten ismét zenetanár (1949–1966). Magyarországon elsők között kezdeményezte zeneművek korhű hangszereken való megszólaltatását. Az 1920-as–1930-as években elsajátította a régi hangszereken (viola da gamba, csembaló, ill. lant és gitár) való játékot; első historikus igényű hangversenyét Régi zene régi hangszereken címmel adta (1931). Kutatóként régizene- és hangszertörténettel, valamint Veszprém és környéke reformkori zenetörténetével fogl. Gitártörténeti írásai nagy feltűnést keltettek: elsőként tagadta a gitárnak a lantból való egyenes származását.

Emlékezet

Az 1920-as években Bécsből hozatott egy csembalót, amely évtizedekig az ország egyetlen magánkézben levő ilyen hangszere volt. Kováts Barnával élete végéig levelezett: leveleiből derült ki, hogy egy Gitárbreviárium összeállítását tervezte, ezt azonban már nem tudta megvalósítani. A bp.-i Farkasréti Temetően nyugszik, sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben).

Szerkesztés

A Thesaurus Musicae c. sorozat szerkesztője (1958-tól). A Zeneműkiadónál több régizenei kiadványt és kottát szerkesztett (Klasszikusok gitárra; Lieder und Tänze der Vorklassik. Stücke aus dem XVII. bis XVIII. Jahrhundert; Régi zene mélyhegedűre zongorakísérettel; J. Haydn: Hat kismartoni szonáta). Közreadta Hammerschlag János: Ha Bach naplót írt volna c. könyvét (1958).

Főbb művei

F. m.: A veszprémi Harmónia története. (Vasi Szemle, 1940)
A Veszprémvármegyei Zenetársaság. 1823–1832. (1–3. Vasi Szemle, 1940–1941 és Veszprémvármegyei füzetek. 5. Veszprém, 1941)
A gordonka Magyarországon. 1761–1886. (Bp., 1943)
J. S. Bach és a „Pralltriller”. (Zenepedagógia, 1948)
Régi zene gitárra. Átiratok a XVII–XVIII. század muzsikájából. Nyomtatott kotta. Kováts Barnával. (Bp., 1955
3. kiad. 1963
újabb kiadásai: 1967
1978
1982
1988)
Johann Strauss életének krónikája. (Napról napra… Nagy muzsikusok életének krónikája. 4. Bp., 1966)
Ludwig von Beethoven életének krónikája. (Napról napra… Nagy muzsikusok életének krónikája. 7. Bp., 1971
2. kiad. 1976
3. kiad. 1979)
szerk.: Hammerschlag János: Ha Bach naplót írt volna… Szerk., sajtó alá rend. Ford. Pödör László. (Bp., 1958
németül: 1966).

Irodalom

Irod.: Raics István: B. F. emlékezete. (Muzsika, 1975).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője