Brázay Emil
Brázay Emil

2024. június 20. Csütörtök

Brázay Emil

író, újságíró, műfordító

Névváltozatok

Brummel

Születési adatok

1888. március 16.

Perjámos, Torontál vármegye

Halálozási adatok

1968. augusztus 12.

Bulcs, v. Krassó-Szörény vármegye, Románia


Család

Sz: Brummel Kálmán, Gansel Hermine.

Életút

A Délmagyarországi Közlöny munkatársa (1907–1913), a Pesti Hírlap, a Pesti Napló berlini levelezője (1910–1914), A Hét, A Nap és a Világ munkatársa (1912–1914). Az I. vh.-ban a galíciai fronton harcolt, megsebesült (1914–1918). Temesvárott telepedett le (1919). Novellákat, egyéb kisprózát írt, néhány színdarabját Temesvárott a helyi színház sikerrel játszotta. Az 1910-es években Berlinben élt, ahol a Berlini Magyar Revüben Babits Mihálytól, Juhász Gyulától, Karinthy Frigyestől és Móricz Zsigmondtól jelentetett meg írásokat (többnyire másodközlésben). Az I. vh. után végleg Temesvárott telepedett le, itt elsősorban szerkesztőként és műfordítóként tevékenykedett. A II. vh. után megjelent Frontperdita (1945) c. műve egy meghurcolt zsidó leány élményeit eleveníti fel, Temesvári karnevál (1948) c. „majdnem regénye” a fasizmus ellen harcoló bánsági magyar és román katonák akcióiról számol be. Műfordítóként klasszikus német, angol és skandináv írókat tolmácsolt.

Emlékezet

Bulcs (= Bulci) községben hunyt el, Temesvárott nyugszik. Igen nagy, levelekből, egyéb kéz- és gépiratokból álló irodalmi hagyaték maradt utána. Reportázs-almanach (1946) c. műve publicisztikai írásain kívül Karinthy Frigyessel folytatott levelezését tartalmazza. Néhány levelét Scheiber Sándor közölte (az Irodalomtörténeti Közleményekben, 1968).

Szerkesztés

A Délmagyarországi Közlöny munkatársa (1907–1913), a Pesti Hírlap, a Pesti Napló berlini levelezője (1910–1914), A Hét, A Nap és a Világ munkatársa (1912–1914). Az erotikus témájú Pán Könyvtár c. könyvsorozat szerkesztője (I–XIX. köt. Temesvár, 1919–1925). A Berlini Magyar Revü c. kétheti lap szerkesztője (1912–1913), a Toll c. lap (1919-től) és a Pán Könyvtár szerkesztője és kiadója (1920–1924).

Főbb művei

F. m.: Egyszerű történetek. Elb.-ek. (Temesvár, 1909)
Nyomorultak. Színdarab a félvilágból. Két felvonásban. (Bp., 1911)
Sörnsen Dóra, a szeretőm. Novellák, rajzok. (Tevan Könyvtár. Békéscsaba, 1913
Pán Könyvtár 5. 6. kiad. Timisoara, 1920)
Ezt láttam. Novellisztikus írások a háborúból. (Tevan Könyvtár. Bp., 1915)
A fenomén. Játék 3 felvonásban. (Bp., 1917
bem.: Temesvári Színház, 1917. márc. 7.)
Lóri a vörös méreg. Novellák. (Pán Könyvtár 2. Timisoara, 1920)
Szerző! Novellák, történetek. (Pán Könyvtár. 11. Timisoara, 1920?)
Frontperdita. Riport-rapszódia. (Timisoara, 1945)
Reportázsalmanach. (Timisoara, 1946)
Temesvári karnevál. Majdnem reg. (Timisoara, 1948)
ford.: Knut Hamsun, Gustav Wied, Hermann Ersig és Alfred Kerr novellái. Ford. (Pán Könyvtár. 1. Timisoara, 1920)
Shaw, G. B.: Az Éden kertjében. Színmű. (Timisoara, 1922)
Kerr, Alfred: Oly szép vagy! Elb.-ek. (Timisoara, 1926).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője