Braun Soma
Braun Soma

2024. július 12. Péntek

Braun Soma

társadalomtudós, kultúrtörténész, műfordító

Születési adatok

1890. február 13.

Kecskemét, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1942. szeptember 2.

Ukrajna, a Don mellett


Iskola

A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1913); egyetemi évei alatt Göttingenben régészeti, Londonban nyelvészeti tanulmányokat folytatott.

Életút

Az I. vh. alatt frontszolgálatot teljesített (1914–1918), az összeomlás után a ceglédi főgimnázium r. tanára (1918–1919). A Tanácsköztársaság idején a ceglédi munkástanács tagja (1919. márc.–júl.), a bukás után öt év börtönbüntetésre ítélték, amiből három évet töltött le (1919–1922). A két vh. között műfordító, ill. a Kereskedelmi Bank többnyelvű levelezője, az MSZDP oktatási vezetője (1933-tól), többéves szemináriumokat, előadássorozatokat szervezett. Behívták munkaszolgálatra (1942. ápr.), egységét az orosz frontra vezényelték, ahol hamarosan meghalt. Társadalom- és filozófiatörténettel, összehasonlító mesekutatással foglalkozott, népszerű ismeretterjesztő munkáival a magyarországi kulturális antropológiai és etnológiai kutatások úttörője. A népmeséről írt munkájában elsőként foglalja össze magyar nyelven az összehasonlító mesekutatás tárgyát, célját és módszereit, továbbá elsőként ismerteti a különféle meseelméleteket és módszertani iskolákat (A népmese, 1923). Politikusként nevéhez fűződik a szociáldemokrata párt oktatási és kulturális programjának kidolgozása. A Tanácsköztársaság bukása után elsősorban műfordítóként tevékenykedett: elsősorban kortárs és klasszikus amerikai prózát (Theodor Dreiser, Charles De Coster, Herman Melville, Upton Sinclair), valamint bűnügyi regényeket (Edgar Wallace) tolmácsolt. Néhány marxista művet is lefordított.

Emlékezet

Munkaszolgálatosként, a 401. büntetőszázaddal az ukrán frontra került, ahol egy keretlegény agyonlőtte. Iratait és néhány személyes tárgyát a Politikatörténeti Intézet Levéltára őrzi.

Szerkesztés

A Népszava és a Szocializmus állandó munkatársa (1933-tól).

Főbb művei

F. m.: Apuleius-tanulmányok. Egyetemes Philologiai Közlöny, (Bp., 1913)
Horatius philosophiájáról. (Athenaeum, 1913)
A népmese. Bevezetés az összehasonlító mesekutatásba. (Szabad Iskola. 8. Bp., 1923)
A primitív kultúra. Bevezetés az ősemberrel foglalkozó tudományba. (Munkáskultúra. 1. Bp., 1924)
A történelmi materializmus elmélete. (A szocialista tudás könyvtára. 9. Bp., 1934)
Társadalomlélektan. (Bp., 1935)
szerk.: Kazinczy Ferenc–Szirmay Antal Az első magyar köztársasági forradalom. A magyar jacobinusok története. Sajtó alá rend. (Bp., 1918)
ford.: Apuleius: Az aranyszamár. A latin eredetiből ford. (Bp., 1919)
Marryat, Frederick: A bolygó hollandi. Reg. Ill. Kolosváry Zsigmond. (Az ifjúság szépírói. Bp., 1924)
Sinclair, Upton: Petróleum. Reg. I–II. köt. (Bp., 1928
5. kiad. 1943)
Sinclair, Upton: Az özönvíz után. Komédia a kétezredik évből. Reg. (Bp., 1928
új kiad. 1946)
London, Jack: A mélység. Reg. (Bp., 1928)
Renn, Ludwig: Háború. Reg. (Bp., 1929
Nagy írók nagy írásai. 4. kiad. 1933)
Melville, Herman: Dráma a tengeren. Moby Dick. Reg. I–II. köt. (Bp., 1929)
Swinnerton, Frank: Estétől reggelig. Nocturne. Reg. (Bp., 1929)
De Coster, Charles: A nászutazás. Reg. (Bp., 1929)
Wallace, Edgar: A vörös kör. Bűnügyi reg. (Bp., 1929)
Dreiser, Theodore: Amerikai tragédia. Reg. I–III. köt. (Bp., 1930
2. kiad. 1932)
Geiger-Gog, Anni: Soha többé… Heini Jermann, egy hadiárva élete. Reg. Ackermann, Max képeivel. (Bp., 1930)
Walther, Victor: Egy a sok közül. Reg. (Népszava olcsó könyvei. Bp., 1931)
Marx: A filozófia nyomorúsága. (Korunk Könyvei. Bp., 1932)
Kästner, Erich: Fabian. Egy moralista regénye. (Nova regényei. Bp., 1932
3. kiad. 1933)
Werfel, Franz: Barbara. Reg. (Bp., 1933)
Fallada, Hans: Mi lesz veled emberke? Reg. (Nova 3 pengős regényei. Bp., 1933
8. kiad. 1935)
Lawrence, D. H.: Lady Chatterley és a kedvese. Reg. Ford. Gellért Hugóval. (Bp., 1933
2. kiad. 1935)
Sinclair, Upton: Hajsza a pénz után. Reg. (Nova regényei. Bp., 1933)
Torberg, Friedrich: A Gerber érettségije. Reg. (Nova 2 pengős regényei. Bp., 1933)
Sinclair, Upton: A mocsár. Reg. (Nova regényei. Bp., 1934
3. kiad. 1943)
Döblin, Alfred: Berlin, Alexanderplatz. Reg. (Nova díszkiadásai. Bp., 1934)
Dreiser, Theodore Carrie, drágám. Reg. (Nova díszkiadásai. Bp., 1934)
Feuchtwängler, Lion: Az eredmény. Reg. 1–2. köt. (Nova díszkiadásai. Bp., 1935)
Meynell, Lawrence W.: A kék toll. Reg. (Nova kalandos regényei. Bp., 1936)
Alexander, Arno: Wang Ho. Reg. (Nova kalandos regényei. Bp., 1936)
Nordhoff Charles–Norman, James: Lázadók. [Lázadás a Bounty.] Reg. (Nova díszkiadásai. Bp., 1936)
Wheatley, Denis: Axel drága… (Nova 1 pengős regényei. Bp., 1938)
Wheatley, Denis: Megtalálták Atlantiszt. Reg. (Nova 1 pengős regényei. Bp., 1938)
Cain, James W.: Szerenád. Reg. (Nova díszkiadásai. Bp., 1938)
Lofts, Norah: Mint a falevél… Reg. (Bp., 1941)
Swinnerton, Frank: Két feleség. Reg. (Bp., 1941)
Marx: Anti-Proudhon. A filozófia nyomorúsága. (Világosság Könyvtár. Bp., 1948)
London, Jack: A mélység lakói. Reg. (Nagy elbeszélők. Bp., 1948)
Fallada, Hans: Mi lesz veled emberke? Reg. (új átd. kiad. Bp., 1957
Új világ. 3. kiad. 1980
Az utószót Szász János írta. Horizont Könyvek. 4. kiad. Bukarest, 1987
5. kiad. Bp., 1994
Nagy siker volt. 6. kiad. Bp., 2002).

Irodalom

Irod.: Révay József: A primitív kultúra. B. S. új könyve. (Nyugat, 1925)
Török Júlia: B. S. (Párttörténeti Közlemények, 1966)
Paládi Kovács Attila: B. S. és néprajzi munkássága. (Népi kultúra – népi társadalom, 1971)
Sz. Bányai Irén: B. S. Cegléden. (Studia Comitatensia, 1972)
Szilágyi János: B. S. (Népszabadság, 1981. 28.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője