Brachfeld Olivér Ferenc
Brachfeld Olivér Ferenc

2021. június 20. Vasárnap

Brachfeld Olivér Ferenc

irodalomtörténész, író, műfordító

Születési adatok

1908. február 18.

Budapest

Halálozási adatok

1967. szeptember 2.

Münster, NSZK


Iskola

A bp.-i evangélikus gimnáziumban éretts. (1926), a Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1930); közben a párizsi és a bécsi egyetemen is tanult; a barcelonai Katalán Egyetemen magántanári képesítést szerzett (1930).

Életút

A barcelonai Katalán Egyetem magántanára és a párizsi Sorbonne, ill. a Müncheni Egyetem előadója (1930–1938), a barcelonai állami színház főigazgatója (1936–1938), Párizsban (1938–1941), majd ismét Spanyolországban élt (1941–1944). A Caracasi és a Bogotai Egyetem ny. r. tanára (1951–1960), a Münsteri Egyetem professzora (1960–1967). Irodalomtörténeti, nyelvészeti és nyelvpszichológiai kérdésekkel, elsősorban a spanyolországi katalán irodalom történetével, spanyol–magyar irodalom- és művelődéstörténeti kapcsolatokkal fogl. Társadalom-lélektani művei a spanyol pszichológiai irodalom alapvető munkái. A barcelonai levéltár anyagának feldolgozásával életrajzi monográfiát írt Jolántáról, II. András magyar király leányáról, I. Aragóniai Jakab király feleségéről, Szent Erzsébet testvéréről (Violante de Hungría, 1942; magyarul: 1993). Szintén ebben a művében, majd több kisebb dolgozatában kiderítette a reconquista harcaiban részt vett magyar lovagokat, egyéb nemeseket, valamint a reconquista utáni birtokadományok magyar neveit elemezve tisztázta a kialakuló 13. sz.-i aragón középnemesség egy kisebb, magyar eredetű csoportját. Sokat tett a magyarországi irodalom spanyolországi és dél-amerikai megismertetéséért, több spanyol nyelvű népszerű irodalomtörténeti mű szerzője és szerkesztője, s jelentős műfordítói tevékenysége is. Bródy Lili, Herczeg Ferenc, Hunyady Sándor, Karinthy Frigyes, Márai Sándor, Nyírő József, Németh Andor, Ráth-Végh István és Zilahy Lajos több művét tolmácsolta spanyol nyelvre. – Magyarországon 1945 után nem publikált, ill. a Kádár-rendszerben nem adták ki munkáit, elsősorban magyar irodalomtörténeti művei és az 1956-os forradalommal kapcsolatos spanyol nyelven megjelent írásai miatt.

Elismertség

Az Amerikai Művészeti Akadémia (1951) és a Venezuelai Nemzeti Történeti Akadémia tagja (1951).

Főbb művei

F. m.: Magyar irodalomtörténet kínai nyelven. (Literatura, 1929)
Magyar vonatkozások a régi katalán irodalomban és a katalán népballadákban. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1930)
Irodalomtörténet és pszichoanalízis. (Debreceni Szemle, 1931)
Zur Individualpsychologie des Sprachenerlernens. (Leipzig, 1932)
Contra Maranon. Critica de suos teorias sexuales. (Barcelona, 1933)
Una familia hongarese a Catalunya el segle XIII. (Barcelona, 1936)
El examen de la inteligencía en los nínos. (Gerona– Madrid, 1936)
A párizsi sajtótudományi intézet. (A Sajtó, 1937)
Violante de Hungría. (Barcelona, 1942
2. kiad. 1950
katalán nyelven: Violant d’Hongria. A fordítást ellenőrizte, a szöveget gondozta Brachfeld Péter, 1991
2. kiad. 2000)
La vida de un escritor. Lajos Zilahy. Biografía y autobiografía. (Barcelona, 1945)
La reina mas olvidada de la historia. (Barcelona, 1947)
Los complejes de inferioridad de la mujer. (Caracas–Barcelona, 1951
olaszul: Roma, 1952
angolul: Inferiority Feelings in the Invidiual and the Group. London, 1951)
Las abejas. Tres narraciones en una. Reg. (Barcelona, 1957)
Historia de Hungria. (Barcelona, 1957)
Los sentimentos de inferiorad. (Barcelona, 1970)
Árpád-házi Jolánta, Aragónia királynéja. Ford. Csikós Margit. Szerk. Anderle Ádám, Zsoldos Sándor. (Szeged, 1993
2. jav. kiad. 1994
3. kiad. 2001)
Az egyén és a csoport kisebbértékűség-érzése. Tanulmányok. Vál., ford. Csorba János, a szöveget gondozta Bárány László. (Individuálpszichológiai Könyvtár. Veszprém, 2002)
ford.: Márai Sándor: A la luz de los candelabros. A gyertyák csonkig égnek. Reg. (Barcelona, 1946
2. kiad. 1951)
Zilahy Lajos: Algo flota sobre el agua. Valamit visz a víz. Reg. (6. kiad. Barcelona, 1947
új kiad. 1976)
Németh Andor: Reservado para una tertulia. Egy foglalt páholy története. Reg. (Barcelona, 1948)
Márai Sándor: Los celosos. A féltékenyek. Reg. (Barcelona, 1949)
Ráth-Végh István: Historía de la estupidez humana. Az emberi butaság története. (Barcelona, 1950)
Vaszary Gábor: Aventura a orillas del Sena. Szajnaparti kaland. Reg. (Barcelona, 1950)
Zilahy Lajos: El velero blanco. A fehérszárnyú vitorlás. Elb.-ek. (2. kiad. Barcelona, 1950)
Németh Andor: Maria Teresia de Ausztria. Mária Terézia. Regényes életrajz. (Barcelona, 1952)
Zilahy Lajos: Vida serena. Csendes élet. Kisreg. (Barcelona, 1954)
Zilahy Lajos: El desertor. A szökevény. Reg. (Barcelona, 1954)
Zilahy Lajos: El amor de un antepasado mio. Szépapám szerelme. Reg. (Barcelona, 1954)
Zilahy Lajos: Prímavera mortal. Halálos tavasz. Reg. (Barcelona, 1959)
Nyírő József: El Uz. Úz Bence. Reg. (Barcelona, 1959)
Zilahy Lajos: Las carceles del alma. Két fogoly. Reg. (Barcelona, 1960)
Karinthy Frigyes: Viaje en torno de mi craneo. Utazás a koponyám körül. (Buenos Aires, 1961)
Zilahy Lajos: El alma se apaga. A lélek kialszik. Reg. (Barcelona, 1961).

Irodalom

Irod.: Anderle Ádám: „A magyar királylány”. (Tiszatáj, 1992)
Csorba János: 90 éve született B. O. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1999)
B. O. két levele Déry Tiborhoz. (Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1999)
Horváth Petra: B. O. Egy magyar individuálpszichológus a spanyol pszichológia történetében. (Thalassa, 2008)
Horváth Petra: B. O. esete Ramón Gómez de la Sernával. (Múlt és Jövő, 2008).

Megjegyzések

MÉL III. és ÚMIL I. téves születési és halálozási adatok: 1908. jún. 2. Bp., ill. 1975. dec. 16. Bogota! A Wikipédia német kiadása szerint Quitóban halt meg!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013