Bozóky Ferenc
Bozóky Ferenc

2023. december 9. Szombat

Bozóky Ferenc, 1907-től pilismaróti

jogász, közgazdász, statisztikus

Születési adatok

1886. október 15.

Nagyvárad

Halálozási adatok

1961. december 11.

Budapest


Család

Sz: Bozóky Alajos (1842–1919) jogász, jogtörténész, műfordító, kőröstarjáni Hoványi Mária. Heten voltak testvérek, testvérei közül: Bozóky Dezső (1871–1957) orvos, Bozóky Gyula (1878–1954) honvéd ezredes, ill. Bozóky Géza (1875–1960) jogász.

Iskola

A bp.-i tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1909); közben a lipcsei és a heidelbergi egyetemeken is tanult. A Pázmány Péter Tudományegyetemen a statisztika elmélete tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1921).

Életút

A nagyváradi jogakadémia r. tanára (1914–1920), a Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1921–1945), egyúttal a debreceni Tisza István Tudományegyetemen a statisztika és a közgazdasági politika ny. r. tanára (1922–1945); közben az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja is (1929–1930 és 1938–1939). Statisztikaelmélettel fogl. A statisztikában a matematikai módszerek alkalmazásának következetes híve, ugyanakkor a statisztikát csak módszernek, s nem önálló tudománynak tekintette. Jelentős eredményeket ért el a társadalmi törvények statisztikai leírásában, az első magyarországi statisztikai módszertani tankönyvek szerzője és szerkesztője.

Főbb művei

F. m.: Az impedimentum vis ac metus. Jogtudományi doktori értek. (Nagyvárad, 1911)
Az obstrukció. (Nagyvárad, 1911)
A regula Catoniana. (Nagyvárad, 1911)
A hitelbiztosítás. (Nagyvárad, 1912)
Fejezetek a statisztika elméletéből. Akadémiai tankönyv. (Nagyvárad, 1917)
Közgazdasági politika. B. F. egyetemi előadásai alapján közzéteszi Nagy Imre. (Jogi kézikönyvek. 4. Debrecen, 1923)
A statisztika módszertana. Egy. tankönyv. (Debrecen, 1927)
Közgazdaságtan. Egy. tankönyv. (Debrecen, 1934)
A statisztikai szabályosságok és az akaratszabadság. (Debreceni Szemle, 1940).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője