Botyánszki Pálné Müller Erzsébet
Botyánszki Pálné Müller Erzsébet

2024. július 16. Kedd

Botyánszki Pálné Müller Erzsébet

politikus, szerkesztő

Névváltozatok

Brauner Erzsébet

Születési adatok

1890. február 20.

Békéscsaba

Halálozási adatok

1956. február 23.

Budapest


Család

Sz: Brauner János hentesmester, Müller Róza. Testvérei: Brauner Lajos asztalos, Brauner Irma és Brauner Sándor kereskedelmi dolgozók, Brauner Katalin és Brauner Mária szabónők, Brauner Béla dobozkészítő kisiparos. F: 1910-től Botyánszki Pál; 1932-től különváltan éltek. Gyermekei: Botyánszki Margit tisztviselő, Botyánszki Matild könyvtáros, Botyánszki Pál nyomdász és Botyánszki Lajos szabó.

Iskola

Hat elemit végzett.

Életút

A gyulai harisnyagyár, majd a békéscsabai Hubertus Textilgyár szövőnője (1920-as–1930-as évek). Az MSZDP, ill. az SZDP tagja (1921–1948), a párt békéscsabai szervezetének titkára (1932–1936), az Országos Társadalombiztosítási Intézet (OTI) vezetőségi tagja (1935-től). Izgatás miatt egyhavi fogházra ítélték (1935), kitiltották a szülővárosából (1936), Budapesten a Népszava postázójának tisztviselője (1936–1944), az SZDP VI. ker.-i végrehajtó bizottságának tagja. Az SZDP Központi Nőtitkárságának, majd Vidéki Titkárságának munkatársa (1945-től), az SZDP ún. Országos Nőszervező Bizottságának, ill. Ellenőrző Bizottságának tagja (1945. aug.–1948. jún.), a két munkáspárt egyesülése után az MDP Központi Vezetőségének (KV) tagja (1948. jún.–1954. máj.). Az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja (Dunántúl, 1945. jún.–nov.), az MDP nemzetgyűlési, ill. országgyűlési képviselője (Békési választókerület, 1945–1953).

Emlékezet

Emlékét Békéscsabán utca őrzi.

Szerkesztés

A Békés Népe (1946–1948), a Békésmegye (1948. ápr.–máj.) és a Békéscsaba c. lapok felelős szerkesztője (1949. febr.–szept.). A Nőmunkás szerkesztőbizottságának tagja (1946-tól).

Irodalom

Irod.: Friss Istvánné: B. P. (Párttörténeti Közlemények, 1969)
A forradalmi munkásmozgalom Békés megyei harcosai. I, (Békéscsaba, 1979)
H. L.: B. P. (Az Ideiglenes Nemzetgyűlés almanachja. Bp., 1994)
H. L.–K. Zs.: B. P. (Az 1945. évi Nemzetgyűlés almanachja. Bp., 1999)
H. L.–K. Zs.–M. K. J.: B. P. (Az 1947. évi Országgyűlés almanachja. Bp., 2005).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője