Bottló Béla
Bottló Béla

2024. július 21. Vasárnap

Bottló Béla

levéltáros, történész

Születési adatok

1905. január 18.

Besztercebánya, Zólyom vármegye

Halálozási adatok

1964. december 24.

Budapest


Család

Sz: Bottló József, Otrubay Cecília.

Iskola

A ciszterci rend tagja (Bottló Emil néven, 1923–1928); a rend zirci hittudományi főiskoláján teológiát tanult (1923–1926). A bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – történelemből bölcsészdoktori okl. szerzett (1932).

Életút

A Varsói Egyetemen és uo., a kereskedelmi főiskolán a magyar nyelv lektora, egyúttal a varsói Magyar Intézet általa megszervezett könyvtárának vezetője (1930–1933). A Magyar Országos Levéltár segédlevéltárosa, levéltárosa (1933–1962), főlevéltárosa (1962– 1964). Levéltártannal, levéltártörténettel és történeti segédtudományokkal fogl.

Szerkesztés

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönyének szerkesztője (1944–1950).

Főbb művei

F. m.: Dlugosz János Historia Polonicá-ja, mint magyar történeti forrás. 1385–1418. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1932)
A római katolikus egyház levéltári szabályai. (Levéltári Közlemények, 1941)
Középkori cseh oklevelek. Stredoveké ceské listiny. Szerk. Kniezsa István, Király Péter. Az okleveleket közzétette és történeti jegyzetekkel ellátta Fügedi Erikkel. (Bp., 1952)
Magyar Országos Levéltár. Regnicolaris Levéltár. (Levéltári alapleltárak. 1/6. Bp., 1953)
Az 1828. évi országos összeírás. (A történeti statisztika forrásai. Szerk. Kovacsics József. Bp., 1957)
Az Archivum Regni megalakulása. (Levéltári Közlemények, 1957)
Az Archivum Regni első évtizede. (Levéltári Közlemények, 1961)
Genealógia. (Levéltári szakmai továbbképzés. Felsőfok. 5. Történeti segédtudományi alapismeretek. II. Bp., 1963)
Magyar Országos Levéltár. Regnicolaris levéltár. Repertórium. Összeáll. Veres Miklóssal. (Levéltári leltárak. 42. Bp., 1968)
ford.: Mlynarski, Zygmunt: A lengyel nép forradalmi múltjából. (Bp., 1952).

Irodalom

Irod.: Sashegyi Oszkár: B. B. (Levéltári Közlemények, 1965)
Bélay Vilmos: B. B. (Századok, 1966).

Megjegyzések

MÉL I.: téves halálozási adat: jan. 18.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője