Botta István
Botta István

2024. július 16. Kedd

Botta István

irodalomtörténész, szerkesztő, evangélikus lelkész

Születési adatok

1918. április 10.

Budapest

Halálozási adatok

1999. március 15.

Tordas, Fejér megye


Család

Sz: Botta Ferenc tanító, Péczely Margit. F: 1944-től Martin Nóra. Három gyermekük született. Testvérei: Botta Dénes (1921–) és Botta Ferenc (1919–1968) fotóművészek, szakírók.

Iskola

A bp.-i Werbőczy István Gimnáziumban éretts. (1936), a soproni evangélikus teológiai akadémián lelkészi okl. szerzett (1940), az ELTE ÁJTK-n és az ELTE BTK-n tanult (1950-es évek eleje).

Életút

A fóti (1940), a rákospalotai (1941), a budapesti-kelenföldi gyülekezet segédlelkésze (1942–1943), a bp.-i (óbudai) Árpád Gimnázium (1944–1949), a bp.-i kelenföldi gimnázium vallástanára (1949–1956). Az Állami Egyházügyi Hivatal evangélikus sajtóosztályának ügyvivője (1956–1957). A tordasi gyülekezet lelkipásztora (1957–1986). Irodalomtörténészként elsősorban a magyarországi humanizmus és reneszánsz irodalmával, annak vallás- és művelődéstörténeti hatásaival, Huszár Gál, ill. Dévai Bíró Mátyás és Melius Juhász Péter munkásságával fogl. Számos népszerű evangélikus hittankönyv szerzője és szerkesztője.

Szerkesztés

A Keresztyén Igazság c. lap új folyamának szerkesztője (1990–1991), főszerkesztője (1991–1999).

Főbb művei

F. m.: Keresztyén hit és élet. Hittankönyv a gimnázium III. osztályának evangélikus tanulói számára. (Bp., 1949)
Bibliai történetek az általános iskola 1–3. osztályos tanulói számára. 1–2. Ill. Péczely Antal. (Bp., 1954–1957)
Fráter Gáspár. – Fráter Gáspár Mária-éneke. Holl Bélával. (Reneszánsz füzetek. 15. Bp., 1972)
A reformáció és a nyomdászat Magyarországon. (Reneszánsz füzetek. 23. Bp., 1973)
Melius Péter ifjúsága. A magyarországi reformáció lutheri és helvét irányai elkülönülésének kezdete. Monográfia. (Humanizmus és reformáció. 7. Bp., 1978)
Luther Antikrisztus-fogalmának hatása a magyar reformátorok társadalomszemléletére. (Tanulmányok a lutheri reformáció történetéből. Szerk. Fabiny Tibor. Bp., 1984)
Dévai Mátyás, a magyar Luther. Dévai helvét irányba hajlásának problémája. (A Keresztyén Igazság új folyamának füzetei. Bp., 1990)
Huszár Gál reformátor háromszoros exkommunikációja. (Collectanea Tiburtiana. Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére. Szerk. Galavics Géza, Herner János, Keserű Bálint. Szeged, 1990)
Huszár Gál élete, műve és kora. 1512–1575. Monográfia. (Humanizmus és reformáció. 18. Bp., 1992)
Jézus: Jó hír a szenvedőknek. Ordass Lajos igehirdetései. Szerk., a szöveget gondozta. (Bp., 1992).

Irodalom

Irod.: Interjú B. I. főszerkesztővel. (Keresztyén Igazság, 1991)
A 75 éves B. I. köszöntése. (Keresztyén Igazság, 1993)
B. I. 80 éves. (Keresztyén Igazság, 1998)
Szabó András: B. I. 1918–1999. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1999)
Zászkaliczky Pál, ifj.: B. I. 1918–1999. – Herényi István: Emlékezés B. I. temetésén. – Dóka Zoltán: A harcos hazatért. Igehirdetés B. I. temetésén. (Keresztyén Igazság, 1999).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője