Both Ödön
Both Ödön

2021. október 19. Kedd

Both Ödön

jogász, jogtörténész

Születési adatok

1924. január 16.

Cibakháza, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

1985. április 27.

Szeged


Család

Apai nagyapja a Tanácsköztársaság idején direktóriumi elnök volt (1919). Sz: Both Ferenc Sándor (†1942) tanító, Nagy Julianna. F: 1947-től Budavári Katalin óvónő. Leánya: Both Mária (1948–) és Both Katalin (1950–); fia: Both Ödön (1955–).

Iskola

Elemi iskoláit szülőfalujában és Nagysitke-pusztán, középiskoláit Szombathelyen és Szegeden végezte. A szegedi Klauzál Gábor Gimnáziumban éretts. (1942), a Szegedi Tudományegyetemen állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1951), az állam- és jogtudományok kandidátusa (1964). Az MLEE-n végzett (1961).

Életút

Szeged város adó- és közmunkahivatalának tisztviselője (1942–1945). A Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE ÁJTK Jogtörténeti Tanszék gyakornoka (1949), tanársegéde (1950–1957), egy. adjunktusa (1957–1965), tanszékvezető egy. docense (1965–1984). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1961–1964). A magyarországi büntetőjog és az alkotmányfejlődés történetével, az 1848–1849. évi forradalom és szabadságharc jogalkotásával fogl. Különösen jelentősek még a sajtószabadság magyarországi történetét, az első magyarországi sajtótörvények létrejöttét, ill. Szeged város közigazgatás-történetét vizsgáló írásai.

Főbb művei

F. m.: Küzdelem a sajtószabadságért Magyarországon. 1790–1795. (Szeged, 1953)
Az 1848. évi sajtótörvény létrejötte. A sajtószabadság problémája Magyarországon a reformkorban. (Acta Universitatis Szegediensis, 1956)
Szeged város büntetőbíráskodása 1848-ban. – Szemere Bertalan nemzetiségi politikája 1848 nyarán. (Acta Universitatis Szegediensis, 1958)
Küzdelem az esküdtbíráskodás bevezetéséért Magyarországon a reformkorban és az 1848. április 29-i esküdtszéki rendelet. (Acta Universitatis Szegediensis, 1960)
A beszámítást kizáró és a büntetést megszüntető okok Szeged város reformkori büntetőjogában. 1790–1848. Monográfia és kand. értek. is. (Szeged, 1963)
Az 1848/49-i magyar választási rendszer történetéhez. (Jogtudományi Közlöny, 1964)
A struptum violentum a kései magyar büntetőjogban. 1790–1848. (Acta Universitatis Szegediensis, 1977)
Szemere Bertalan sajtórendelete és a vezetése alatt álló Belügyminisztérium sajtóügyi tevékenysége 1848-ban. (Acta Universitatis Szegediensis, 1980)
Egyetemes állam- és jogtörténet. Többekkel. Egy. tankönyv. (Bp., 1984)
Tudományos kutatási irányok a magyar jogtörténet terén. 1945–1969. (Szeged, 1994)
Fejezetek a nyugat-európai állam- és jogtörténet köréből. (Szeged, 1995).

Irodalom

Irod.: Balogh Elemér: B. Ö. (Szegedi Könyvtári Műhely, 1985)
Ruszoly József: B. Ö. (Jogtudományi Közlöny, 1985)
Homoki Nagy Mária: B. Ö. (Jogtörténeti Szemle, 1987)
Homoki Nagy Mária: B. Ö. tanulmányai Szemere Bertalanról. (Borsod-Abaúj-Zempléni Történelmi Évkönyv, 1991).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013