Both Ferenc
Both Ferenc

2024. július 21. Vasárnap

Both Ferenc

történész, irodalomtörténész, piarista szerzetes, római katolikus pap

Születési adatok

1872. január 3.

Mosonszentmiklós, Moson vármegye

Halálozási adatok

1937. december 3.

Mosonmagyaróvár


Iskola

Belépett a piarista rendbe (1889. aug. 27.), áldozópappá szentelték (1895. júl. 7.); a nyitrai rendházban tanult, a kolozsvári tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1894).

Életút

A rend váci (1893–1894), majd temesvári gimnáziumának r. tanára (1894–1898), a szegedi városi gimnázium r. tanára (1898–1910), a temesvári piarista gimnázium r. tanára és igazgatója (1910–1919). Az összeomlás után a Romániában kialakított új erdélyi rendtartomány vezetője (ún. vicarius provinciálisa, 1919–1932); nyugdíjazása után a mosonmagyaróvári rendházban élt (1932–1937). Temesvár és környéke helytörténetével, a helyi gimnázium történetével, Telegdi Miklós munkásságával fogl.

Elismertség

A szegedi Dugonics András és a temesvári Arany János Társaság tagja.

Főbb művei

F. m.: Telegdi Miklós élete és művei. Irodalomtörténeti tanulmány. (Szeged, 1899)
Ünnepi beszéde a magyar kereszténység 900. évfordulójára. (Szeged, 1901)
Nemzeti ébredés 1790-ben. (Szeged, 1908)
Úti képek és tanulmányok. (Szeged, 1909)
A temesvári főgimnázium története. (Temesvár, 1912).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője