Botár Gyula
Botár Gyula

2021. szeptember 21. Kedd

Botár Gyula

orvos, neurológus

Névváltozatok

1930-ig Brusz

Születési adatok

1907. február 10.

Marosújvár, Torda-Aranyos vármegye

Halálozási adatok

1974. október 18.

Budapest


Család

Sz: Botár Gyula gépgyári munkás, Csép Róza. Nős, két gyermeke született.

Iskola

Elemi és középiskoláit Kolozsvárott végezte, a református kollégiumban éretts. (1925), a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen ált. orvosi okl. szerzett (1930), az idegrendszer összehasonlító anatómiája és szövettana tárgykörből magántanári vizsgát tett (1935), az orvostudományok kandidátusa (1954).

Életút

A szegedi Ferenc József Tudományegyetem Bonctani, Szövettani és Fejlődéstani Intézetének gyakornoka (1927–1930), egy. tanársegéde (1930–1935); közben a párizsi Természettudományi Múzeum Összehasonlító Anatómiai Intézetének (1931–1932), a londoni Royal College of Surgeons downe-i laboratóriumának vendégkutatója (1934). A szegedi Ferenc József Tudományegyetem magántanára (1935–1945). A II. vh. után a szakmai igazolóbizottság állásvesztésre ítélte. A Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. a BOTE Szövettani Intézete, majd a lipótmezei Állami Gyógyintézet főorvosa (1945?–1954?), majd az Országos Ideg- és Elmegyógyintézet Agy- és Idegszövettani Laboratóriumának vezetője (1950-es évek). Neuropatológiával fogl. A vegetatív idegrendszer összehasonlító anatómiájának nemzetközileg is ismert kutatója, különösen értékesek a hasi és medencei truncus sympathicus és ramus communicansokra vonatkozó vizsgálatai, valamint a nervus vertebralis összehasonlító anatómiájával kapcsolatos megfigyelései.

Főbb művei

F. m.: Sebészeti műtéttani jegyzetek. Vidakovits Kamill előadásai alapján összeáll. (Szeged, 1929)
A vegetatív idegrendszer dúcainak felosztása és szerkezeti tulajdonságaik. (Szeged, 1934)
Adatok a gloumus carioticum idegeinek szerkezetéhez. (Szeged, 1935)
A szem vegetatív beidegzése. (Szeged, 1935)
Die Fasern des Nervus Vagoaccesorius bein Menschen und bei Säugetieren. Popják Györggyel, Bense Sándorral. (Bp.–Leipzig, 1937)
Környéki idegrendszer. (Rendszeres bonctan. II. Szeged, 1941)
Gyakorlati fejlődéstan orvostanhallgatók számára. (Szeged, 1942)
Adatok a vékonybél idegsejtjeinek ismeretéhez. Battancs Lajossal, Becker Andrással. (Magyar Orvosi Archívum, 1942)
A sympathicus idegsejtek élettani-morphológiai felosztása az egészséges ember ganglion coeliacuma idegsejtjeinek qualitatív és quantitatív vizsgálata alapján. Kand. értek. (Bp., 1954)
Kísérletes láz hatása a szervek beidegzésére. (MTA Biológiai és Orvosi Tudományok Osztálya Közleményei, 1957)
A sympathikus dúcok elváltozásai asthma bronchialében. Dimitrov-Szokodi Dániellel. (Orvosi Hetilap, 1963)
The Automatic Nervous System. An Introduction to Its Physiological and Pathological History. (Bp., 1966).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013