Bot György
Bot György

2023. december 6. Szerda

Bot György

biológus, biokémikus

Névváltozatok

Both

Születési adatok

1917. július 31.

Jászapáti, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

1998. május 18.

Debrecen


Család

Sz: Bot Andor, Both Erzsébet. Testvére: Both Béla (1910–2002) színész, színházigazgató. Nős, két gyermeke született.

Iskola

Elemi és középiskoláit Debrecenben végezte. A debreceni Tisza István Tudományegyetemen kémiából bölcsészdoktori okl. szerzett (1943), a biológiai tudományok kandidátusa (1960), doktora (1972).

Életút

A debreceni Tisza István Tudományegyetem Orvosi Vegytani Intézet gyakornoka (1940–1943), a Debreceni Vegykísérleti Állomás kutatóvegyésze (1945–1947), a DATE tanársegéde (1947–1949), az Állami Pedagógiai Főiskola egri, majd debreceni karán a Kémia Tanszék tanszékvezető főisk. tanára (1949–1951). A DOTE Biokémiai Tanszék (1951–1954), a Kórélettani Tanszék (1955–1958), az Orvosi Vegytani Intézet egy. docense (1958–1961), intézetigazgató egy. tanára (1961. jún. 6.–1987. jún. 30.), nyugdíjas tud. tanácsadója (1987-től). A DOTE oktatási dékánhelyettese (1955–1957), rektorhelyettese (1959–1963). A Nemzeti Parasztpárt tagja (1945–1948). Fiziológiai kémiával fogl. Az embrionális fejlődés során bekövetkező enzimképződés, a szénhidrát-anyagcsere és a kórélettani viszonyok összefüggéseit vizsgálta. Nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el az élő sejtben is szerepet játszó enzimregulációs mechanizmusok tanulmányozása, az izomkontrakció és a glikogénmobilizáció közötti kapcsolat feltárása terén. Tudománytörténeti tevékenysége is értékes: feldolgozta a debreceni orvosképzés múltját, összegyűjtötte professzorainak életrajzát.

Elismertség

Az MTA Biokémiai Szakbizottsága tagja (1962–1967 és 1970-től), az MTA–TMB Aspiránsfelvételi és Kandidátusi Vizsgabizottságának elnöke (1969-től). A Magyar Biokémiai Társaság alapító elnökségi tagja. A Magyar Élettani Társaság tagja (1953-tól).

Elismerés

Pro Universitate Díj, Went István-emlékérem (1987).

Főbb művei

F. m.: Adatok a hexofoszfátok kémiájához és biokémiájához. Egy. doktori értek. is. (Debrecen, 1943)
A cukrok jodometriás mérése. (Magyar Kémikusok Lapja, 1948)
Az izom atrophiás folyamatait késleltető adenozintrifoszfát hatásmechanizmusának vizsgálata. Varga Emillel. (Kísérletes Orvostudomány, 1954)
Adatok a kristályos izomfoszforiláz előállításához. Zsindely Attilával. (Kísérletes Orvostudomány, 1956)
Wirkung von Zuckerbelastung und Adrenalin auf die Phosphorylase und Glukose-6- Phosphatase Aktivität der Leber. Szabó Évával, Szilágyi Tiborral. (Acta Physiologica, 1957)
A glukóz-1-foszfát hatása a callusképződésre. Földes Istvánnal, Mészáros Lajossal. – Az izomfoszforiláz antigén tulajdonságai. Jókay Istvánnal, Szilágyi Tiborral. (Kísérletes Orvostudomány, 1958)
Enzymatic Synthesis of Crystalline Glucose-6-phosphate from Inorganic Phosphate. (Acta Physiologica, 1958)
A foszforiláz szerepe a glikogén szintézisében és lebontásában. Kand. értek. (Bp., 1960)
Hypothermia és a vércukorszintet szabályozó hormonok hatása a májfoszforiláz aktivitására. Többekkel. (Kísérletes Orvostudomány, 1960)
A glikogenolitikus enzimek aktivitása a halál után. Andrássy Katalinnal, Pólyik Edittel. (Kísérletes Orvostudomány, 1961)
The Effect of Age and Blood Loss on the Serum Iron Level and Its Elevation after an Iron Load in the Rabbit. Dezső Istvánnal. (Acta Medica, 1961)
A glikogén anyagcsere enzimjei és enzimatikus regulációja. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1964)
Új intravénás vesepreparátum előállítása és tulajdonságai. Dezső Istvánnal. (Haematologica Hungarica, 1966)
Általános és szervetlen kémia. Lengyel Bélával, Szekeres Lászlóval. (3. átd. és bőv. kiad. Bp., 1966
5. jav. kiad. 1967)
The Problems of Regulation of Phosphorylase by Intermediates in the Liver. Vereb G.-vel. (Acta Biochimica et Biophysica, 1967)
A foszforiláz konformáció változásainak jelentősége és szerepe a foszforilázt átalakító rendszerekben. Doktori értek. (Bp., 1970)
A foszforiláz konformáció változásainak jelentősége és szerepe a foszforilázt átalakító rendszerekben. I–III. Többekkel. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1970–1971)
A foszforiláz és a foszforilázt átalakító enzimek szupramolekuláris szerveződése. Többekkel. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1975)
Általános és szervetlen kémia. Egy. tankönyv. (Bp., 1976
2. átd. kiad. 1979
3. átd. kiad. 1983
4. kiad. 1987)
Orvosi kémiai gyakorlatok. Szerk. (Debrecen, 1978
2. kiad. 1985)
Fehérjék foszforilációs és defoszforilációs átalakulásának szabályozása. Gergely Pállal. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1980)
A szerves kémia alapjai. Egy. tankönyv. (Bp., 1980
2. átd. kiad. 1984
3. átd. kiad. 1991)
A Debreceni Orvostudományi Egyetem története és professzorainak életrajza. 1918–1988. (Debrecen, 1990
2. átd. kiad. Nyolcvanéves a debreceni orvosképzés. Intézetek és klinikák története, professzorainak életrajza. 1918–1998. Kapusz Nándorral. Debrecen, 1998).

Irodalom

Irod.: B. Gy. tudományos közleményei. 1960–1971. (Debrecen, 1972).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője