Bosznay Ádám
Bosznay Ádám

2024. július 21. Vasárnap

Bosznay Ádám

gépészmérnök

Névváltozatok

1946-ig Sey

Születési adatok

1926. június 3.

Budapest

Halálozási adatok

2004. január 6.

Budapest


Család

Sz: nevelőapja: Menning Antal, apja: Sey Lajos, anyja: Bosznay Ilona. Szülei egy éves korában elváltak. F: 1950-től Delbó Felicia. Fia: Bosznay Ádám (1952. szept. 19. Bp.) matematikus.

Iskola

A BME Gépészmérnöki Kar Villamos „B” Tagozatán végzett (1950), doktorált (1959); a műszaki tudományok kandidátusa (1958), doktora (1976).

Életút

A BME Gépészmérnöki Kar I. sz. Műszaki Mechanika Tanszék gyakornoka (1949–1950), a Villamosmérnöki Kar Műszaki Mechanika Tanszék tanársegéde (1950–1951), egy. adjunktusa (1951–1958), egy. docense (1958–1964), egy. tanára (1964. júl. 19.–1991) és a Tanszék vezetője (1968–1991), az Elméleti Villamosságtan Tanszék egy. tanára (1991–1995. dec. 31), emeritusz professzora (1996–2004). A Római Egyetem vendégprofesszora (1980). Az Autóipari Kutató Intézet szakértője (1969-től). Az MTA–TMB ösztöndíjas aspiránsa (rövidített, 1952–1953). Elméleti és alkalmazott mechanikával, a mechanikai elven alapuló lengésmérő műszerek elméletével, a villamos és mechanikai lengések analógiájával, a skaláris mechanikai alapegyenletek felírásánál fellépő előjelproblémákkal, ún. inverz és direkt sajátérték- feladatokkal fogl. Újszerű eljárást dolgozott ki sok szabadságfokú rendszerek sajátfrekvencia- és gerjesztett lengéskép- meghatározására. Általánosította és más úton igazolta Rózsa Pálnak, a véges szabadságfokú rendszerekre mátrix-elméleti úton nyert eredményeit a Routh-féle jelenséggel kapcsolatban.

Elismertség

Az MTA Gépészeti Bizottsága titkára (1965–1967), a Kinetikai és Kinematikai Bizottsága titkára (1967–1970), az Elméleti Mechanikai Bizottsága (1970-től), a Gépszerkezettani Bizottsága tagja (1970-től), a Mechanikai Kutatásokat Intéző Bizottsága tagja (1970-től), a Műszaki Mechanikai Bizottsága tagja. Az IUTAM Magyar Nemzeti Bizottsága titkára (1963–1966), tagja (1966- tól).

Elismerés

Akadémiai Díj (1965).

Szerkesztés

A Zentralblatt für Mathematik und ihre Grenzgebiete (1955-től), az Applied Mechanics Reviews munkatársa (1964–1986).

Főbb művei

F. m.: Mechanika. Konok Péterrel, Ludvig Győzővel. (Bp., 1950)
Lengéstani alapismeretek. (Bp., 1954)
Mechanikai lengéstan. Egy. jegyz. (Bp., 1954
új kiad. 1960
6. kiad. 1964)
Mechanikai lengőrendszerek egyes villamos analógiái. (Bp., 1954)
Egyenes rudak egyszerű lengései. 1–2. (Bp., 1955)
Többszabadságfokú lengőrendszerek sajátkörfrekvencia és gerjesztett lengéskép- meghatározásának egy módszeréről, és annak gyakorlati alkalmazásáról. Kand. értek. (Bp., 1956)
Kinetika. Egy. jegyz. (Bp., 1958
2. kiad. 1964)
Eine Methode zur zahlenmässigen Bestimmung… (Periodica Polytechnica. Mechanical Engineering, 1959)
Többszabadságfokú lengőrendszer gerjesztett lengési vizsgálatának egy módszere és néhány alkalmazása. (MTA Matematikai Kutató Intézete Közleményei, 1959)
Rezgéstan. – Kontinuumrezgések. (Pattantyús-Ábrahám Géza: Gépészeti kézikönyv. 2. Bp., 1961)
Műszaki rezgéstan. Monográfia. (Bp., 1962)
Mechanikai rezgéstan. Egy. jegyz. (Bp., 1964
2. kiad. 1966)
Mechanika. Kinetika. 2. Egy. jegyz. (Bp., 1964
2. kiad. 1968
12. jav. kiad. 1981
új kiad. 1991)
Mechanika. Rezgések dinamikája. Egy. jegyz. (Bp., 1967
2. jav. kiad. 1972
10. jav. kiad. 1981)
An Analysis of Continuous Beams by the Aid of a Method of the Theory of Oscillations. (Acta Technica, 1968)
A lengéstani kutatások egyes újabb irányai. (Műszaki Tudomány, 1969)
Dynamics of a Model of Stick-Slip. (Acta Technica, 1970)
Az akadozó csúszás dinamikájának egy modellje. (Gép, 1971)
Einzelne Probleme der Dynamik zusammengesetzter Systeme. (Periodica Polytechnica. Mechanical Engineering, 1973)
Kontinuumnak modellezett rúdszerkezet sajátfrekvenciáinak javítható közrefogása. Doktori értek. (Bp., 1975)
Approximáció Banach-terekben. (Bp., 1976)
Computation of Eigenfrequencies of Structures Using Continuous Models. (Advances in Mechanics, 1979)
Solution of the Inverse Eigenvalue Problem of a Vibrating Continuum with the Method of Intermediate Operators. (Basel, 1981)
Some New Applications of Weinstein’s–Aronszajn’s Determinants. 1–2. (Archive of Applied Mechanics, 1991).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője