Borsányi Károly
Borsányi Károly

2024. június 20. Csütörtök

Borsányi Károly

történész, etnológus, nyelvész

Születési adatok

1914. április 4.

Újpest, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1980. szeptember 17.

Budapest


Család

Sz: Borsányi Károly, a MÁV Istvántelki Főműhelyének mozdonylakatosa, Fülöp Julianna. F: Bödey Angela. Leánya: Borsányi Angéla orvos.

Iskola

Az újpesti Könyves Kálmán Gimnáziumban éretts. (1932), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – bölcsészdoktori okl. és történelem–latin szakos tanári okl. szerzett (1937), MTA-ösztöndíjjal Bécsben (1939) és Rómában tanult (1939–1940).

Életút

A Pestszentlőrinci Állami Gimnázium (1940–1941), az újpesti (Budapest, IV. ker.) Könyves Kálmán Gimnázium r. tanára, igazgatóhelyettese (1941–1952). A bp.-i Apáczai Csere János Gimnázium (1952–1959), a bp.-i Eötvös József Gimnázium vezető tanára (1959–1961). Az ELTE BTK egy. adjunktusa (1961–1976), egy. docense (1976–1980); közben a bamakói [Mali] Tanárképző Főiskola (1963–1966), majd az Addisz-Abeba-i Egyetem UNESCO-szakértője és tanszékvezető professzora (1970–1971). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1961–1964). A Turul Szövetség ún. balszárnya, a Budapesti Bölcsészek Árpád Bajtársi Egyesülete tagja (1933-tól). A Nemzeti Parasztpárt (NPP) újpesti szervezetének tagja, (1946–1948) elnöke (1948–1949), az NPP bp.-i szervezetének vezetőségi tagja és az újpesti Nemzeti Bizottság tagja (1945-1948). Afrika újkori történetével, az afrikai felszabadító mozgalmak történetével, a pán-afrikai mozgalom fejlődésével, az új afrikai nemzetek megalakulásának körülményeivel, az afrikai gyarmatbirodalmak felbomlásának folyamatával fogl. Nyelvészeti és történelmi összefüggéseket keresett a mandingó nyelvek és finn-ugor, ill. az urali-altáji nyelvek között. Az 1950-es években részt vett a középiskolai történelemtanítási reform előkészítésében, majd az 1960/61-es tanévben megjelent gimnáziumi IV. osztályos történelemtankönyv pedagógiai tervének előkészítésében.

Elismertség

Az Ókortudományi Társaság tagja és a Magyar Történelmi Társulat igazgatóválasztmányának tagja (1958-tól).

Elismerés

Szocialista Munkáért Érdemérem (1955), Fővárosi Felszabadulási Emlékérem (1955).

Főbb művei

F. m.: A liberalitás eszme története. Egy. doktori értek. (Bp., 1938)
A történelem tanítása az ellenforradalmi korszak középiskoláiban. (Bp., 1955)
Afrika felszabadításának útja. (Történelemtanítás, 1960)
Az afrikai egységtörekvések a II. világháború óta. (Századok, 1961)
Az afrikai egységtörekvések a párizsi pánafrikai kongresszustól a casablancai afrikai csúcsértekezletig. 1919–1961. (Századok, 1963)
Az afrikai forradalom. (Magyar Tudomány, 1963).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője