Borsányi Julián
Borsányi Julián

2024. július 19. Péntek

Borsányi Julián

hadtörténész, újságíró

Névváltozatok

Böhm

Születési adatok

1903. október 1.

Máramarossziget, Máramaros vármegye

Halálozási adatok

1992. november 24.

München


Iskola

Budapesten katonai főiskolát végzett (1926), majd a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen gépészmérnöki okl. szerzett.

Életút

Budapesten lépett tényleges szolgálatba (1926), százados, majd hadiműszaki törzskari alezredes (1945-ig). A Honvédelmi Minisztérium (HM) Légügyi Főcsoportfőnökségén és az Országos Légoltalmi Intézetben szolgált (1926–1941), majd az Országos Légvédelmi Parancsnokság osztályvezetője (1941–1945). A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem meghívott előadója, a bp.-i rádió honvédelmi negyedóráinak társszerkesztője (1945-ig). – A II. vh. után Németországban telepedett le (1945). A müncheni Szabad Európa Rádió munkatársa (1951. okt. 1.–1969. jún. 30.), katonapolitikai szakértője (Bell ezredes néven, 1955– 1969), az intézmény üzemi tanácsának kezdeményezője és első elnöke. Az 1930-as–1940-es években elsősorban a légvédelem fegyvertechnikai és műszaki kérdéseivel fogl. Később érdeklődése Magyarország 20. sz.-i hadtörténete, elsősorban a II. vh. története felé fordult. Hadtörténészként alapvető kutatásokat végzett az 1941. évi kassai bombatámadással kapcsolatban. Az 1956. évi forradalom idején elsősegély-nyújtási tanácsokat osztott és további harca buzdította a szabadságharcosokat. A rendszerváltás után a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere az emigrációban kifejtett munkásságáért tartalékos ezredessé léptette elő (1992. nov. 24-én).

Szerkesztés

A Légoltalmi Közlemények szerkesztője (1941–1944). Írásai az emigrációban elsősorban a Hadak Útján, a Nemzetőr, az Új Európa és az Új Látóhatár c. lapokban jelentek meg.

Főbb művei

F. m.: Ideiglenes útmutatás a légoltalom végrehatására. Összeáll. (Bp., 1936
2. átd. kiad. 1937)
Védenek-e a lakóházak légoltalmi óvóhelyei? (Bp., 1940)
A korszerű légiháború fegyverei és a gyakorlati védekezés lehetőségei: a lakóházak légoltalma, az ipari légoltalom elvei. Kazinczy Gáborral, Tisza Vincével. (Bp., 1942)
Das Rätsel des Bombenangriffes auf Kaschau 26. Juni 1941. Wie wurde Ungarn in den Zweiten Weltkrieg hineingerissen? Ein dokumentarischer Bericht. (Studia Hungarica. München, 1978)
Die neueren östlichen Veröffenntlichungen und westlichen Erkenntnisse über den „Casus Belli” von Kassa am 26. Juni 1941. (Ungarn- Jahrbuch. München, 1982)
A magyar tragédia kassai nyitánya. Az 1941. június 26-i bombatámadás dokumentációja. (Studia Hungarica. München, 1985).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője