Borotvás Elemér
Borotvás Elemér

2021. október 21. Csütörtök

Borotvás Elemér

közlekedésmérnök

Születési adatok

1931. november 8.

Bánfalva

Halálozási adatok

2008. november 28.

Budapest


Család

Sz: Borotvás Sándor bányász, Bolacsek Anna. Családja 1935-ben Uppony községbe költözött. F: Rajgorogyeckaja Jelizaveta. Leánya: Borotvás Irén.

Iskola

Elemi iskoláit Upponyban végezte, majd a miskolci és az ózdi kereskedelmi iskolában tanult. A bp.-i Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas Iskolában éretts. (1951), a Moszkvai Közlekedésgazdasági Egyetemen közlekedési üzemmérnöki okl. szerzett (1956; honosítva: ÉKME, 1957), a közlekedéstudományok kandidátusa (Moszkva, 1962; honosítva Bp., 1962), doktora (1989).

Életút

Az ÉKME, ill. a BME Közlekedésgazdaság-tani Tanszék tanársegéde (1956–1959), egy. adjunktusa (1962–1967), egy. docense (1967–1968), a Közlekedéstechnikai és Szervezési Intézet Közlekedési- és Vállalati Gazdasági Osztályának egy. docense (1974– 1982), egy. tanára (1982. júl. 1.–1996. ápr. 29.), a Közlekedésgazdasági Tanszék egy. tanára (1987-től) és a Tanszék vezetője (1976–1994), egyúttal az Intézet osztályvezetője (1976–1987), igazgatóhelyettese (1976–1979) és igazgatója is (1987–1994). A BME Közlekedésmérnöki Kar tud. dékánhelyettese (1967–1968 és 1979–1985) és a Gazdasági Mérnöki Szak vezetője (1976-tól). A Moszkvai Vasútmérnöki Egyetem tb. professzora. A KGST moszkvai Titkársága Közlekedési Osztályának osztályvezető tanácsosa, ill. a Közlekedési Állandó Bizottság Gépjármű-közlekedési és Útügyi Szekciójának titkára (1968–1974). A Moszkvai Vasútmérnöki Egyetem aspiránsa (1959–1962). A BME Közlekedésmérnöki Kar MSZMP-szervezőtitkára (1975–1980), a BME Pártbizottsága tagja (1980–1985). Közlekedési rendszerek hatékonyságával, gazdaságirányítási tervezésével, munkamegosztásával, gazdasági elemzésével és nemzetközi együttműködésének makro- és mikroökonómiai kérdéseivel fogl.

Elismertség

Az MTA Közlekedéstudományi Bizottsága tagja (1966-tól), titkára (1976–1990). A Közlekedéstudományi Egyesület társelnöke (1990–1994).

Elismerés

Jáky József–emlékérem (1985), MTESZ Díj (1997), Széchenyi István-emlékérem (1998) és -emlékplakett (2003), Kerkápoly- emlékérem (2006).

Főbb művei

F. m.: Rendezőpályaudvarok automatizálásának gazdasági hatékonysága. Kand. értek. Orosz nyelven. (Moszkva, 1962)
Gazdaság-műszaki elemzés a közlekedésben. Összeáll. Orosz Józseffel. (Bp., 1963)
Közlekedési vállalatok tevékenységének gazdasági-műszaki elemzése. Orosz Józseffel. (Bp., 1964)
A beruházások gazdasági-műszaki előkészítése. Orosz Józseffel. (Bp., 1964)
Közlekedési vállalatok tevékenységének gazdasági elemzése. (Bp., 1968
3. kiad. 1971)
Vasúti üzem sajátos gazdasági kérdései. (Bp., 1976)
Közlekedésgazdaságtan. Gazdasági-műszaki számítások a vasúti és közúti közlekedésben. Tánczos Lászlónéval, Tóth Lajossal. (Bp., 1977)
A munkaerőfelhasználás és a kapacitáskihasználás összefüggéseinek vizsgálata a szállítás és hírközlésben. Többekkel. (Bp., 1978)
A munkaszervezési kutatások újabb eredményei. (Közlekedési Közlöny, 1979)
Közlekedésgazdaságtan 1. Egy. jegyz. (Bp., 1979)
Vállalatgazdaságtan. 1–3. Egy. jegyz. (Bp., 1980–1982)
Városi személyközlekedési rendszerek működtetésének hatékonyságértékelési kritériumai. (Városi Közlekedés, 1983)
A közlekedési rendszerfejlesztés optimumkritétiumai. (Periodica Polytechnica. Transportation Engineering, 1983)
Közlekedésgazdaságtan. Piacpolitikai és piacszervezési ismeretek, a fuvarpiac sajátosságai. (Bp., 1986)
A közlekedési rendszerfejlesztés hatékonyságának értékelése. Doktori értek. (Bp., 1987)
Gazdasági elemzés a közlekedésben. (Bp., 1988)
Közlekedésgazdaságtan. Egy. tankönyv. (Bp., 1991)
A szállítási munka termelékenysége nemzetközi összehasonlításban. Veroszta Imrével. (Közlekedéstudományi Szemle, 1992)
ford.: Hacsaturov, Ty. Sz.: A beruházások gazdasági hatékonysága. (Bp., 1966).

Irodalom

Irod.: Elhunyt B. E. (MTESZ Hírlevél, 2009).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013