Boross István
Boross István

2021. szeptember 28. Kedd

Boross István, nemes

irodalomtörténész, író

Születési adatok

1897. június 18.

Mezőtúr, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

1945. január 13.

Székesfehérvár


Család

Szegény iparosszülők gyermeke volt.

Iskola

A bp.-i és a debreceni tudományegyetemen tanult (1916–1921), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen magyar–latin szakos tanári okl. (1921), bölcsészdoktori okl. szerzett (1924).

Életút

A miskolci (1921–1922) és a mezőtúri református gimnázium r. tanára (1922–1945). Irodalomtörténészként elsősorban Csokonai Vitéz Mihály munkásságával, ill. 20. sz.-i magyar irodalommal (Ady Endre, Gyóni Géza, Móra Ferenc stb.) fogl. Verseket és kisebb prózai műveket is írt, valamint klasszikus latin nyelvű irodalmat tolmácsolt.

Szerkesztés

A Mezőtúri Újság szerkesztője (1933–1934).

Főbb művei

F. m.: Csokonai drámái, különös tekintettel a népi elemeire. Egy. doktori értek. is. (H. n., 1924)
Életkönnyek. Versek. (Mezőtúr, 1924)
Balzac, Wilde és Babits. (Mezőtúr, 1926)
Gyóni Géza. A költő halálának tíz éves évfordulójára. Irodalomtörténeti tanulmány. (Mezőtúr, 1927)
Ady Endre alakja regényirodalmunkban és a köztudatban. Tanulmány. (Mezőtúr, 1928)
Karinthy Frigyes. Tanulmány. (Mezőtúr, 1929)
Kosáryné Réz Lola. Írói arckép. (Mezőtúr, 1930)
Erdélyi József, a költő. (Mezőtúr, 1933)
András bá csudálkozik. Cserkészjelenet. (Mezőtúr, 1934)
Regényirodalmunk nőírói. (Bp., 1935)
A reformátor szíve. Jelenet a zavaros XVI. századból. (Mezőtúr, 1936)
Kölcsey Parainézise és forrásai. (Mezőtúr, 1937)
Ady és a Biblia. (Mezőtúr, 1940)
Móra Ferenc. (A mezőtúri református gimnázium évkönyve, 1940)
A Janus-arcú költő. Reményik-Végvári emlékezete. (Mezőtúr, 1943)
ford.: Szemelvények Qu. Curtius Rufus történeti műveiből. (Iskolai segédkönyvek. 1. Mezőtúr, 1925).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013