Borosay Dávid Lajos
Borosay Dávid Lajos

2024. július 21. Vasárnap

Borosay Dávid Lajos

matematikus, pedagógus, bencés szerzetes

Születési adatok

1854. november 21.

Újkér, Sopron vármegye

Halálozási adatok

1929. január 6.

Tihany


Iskola

Középiskoláit Sopronban végezte. Belépett a bencés rendbe (1873. szept. 8.), a pannonhalmi bencés tanárképző Intézetben teológiát, bölcseletet és matematikát (1873–1880), a bécsi tudományegyetemen matematikát tanult (1880–1881); pappá szentelték (1880. júl. 7.).

Életút

A pápai gimnázium (1880–1885), a pannonhalmi hittudományi főiskola (1885–1889), az esztergomi gimnázium r. tanára (1889– 1915). A soproni gimnázium igazgatója (1915–1925), c. tankerületi főigazgató (1921). Számos középiskolai matematikai, algebrai és geometriai gimnáziumi tankönyvet, jegyzetet, egyéb segédkönyvet írt és szerkesztett; átdolgozott és újraátdolgozott (!) tankönyveiből még évtizedekkel később (1945 után is) tanultak.

Főbb művei

F. m.: A tudat mibenléte és alapja. (Pápa, 1882)
Gauss–féle görbületi mérték. (Pápa, 1883)
Algebra a gimnázium és a reálgimnázium számára. (Bp., 1901
11. kiad. 1926
Átdolgozta Mattyasovszky Kasszián. átd. kiad. 1927
2. átd. kiad. 1932)
Geometria a középiskolák felsőosztályai számára. 1–2. (Bp., 1904
2. kiad. 1910
9. kiad. 1926)
A differenciál– és integrálszámítás elemei. (Bp., 1914)
Számtan és az algebra. (Bp., 1918)
Számtan és az algebra elemei. Gidró Bonifáccal. Átd. Mattyasovszky Kasszián. (2. jav. kiad. Bp., 1929)
Mennyiségtan. Számtan és mértan. Gidró Bonifáccal. Átd. Mattyasovszky Kasszián. (2. kiad. Bp., 1932)
Mennyiségtan. Algebra-mértan. A gimnázium és a leánygimnázium VIII. osztálya számára. Átd. Holenda Barnabás és Korányi Szevér. (Bp., 1945)
Matematika a tanítóképzők 4. osztálya számára. Átd. Holenda Barnabás és Korányi Szevér. (Bp., 1950)
Matematika a középiskolák 3. és 4. osztálya. számára. Átd. Holenda Barnabás és Korányi Szevér. Újra átd. Králik Dezső és Surányi János (Bp., 1950).

Irodalom

Irod.: Sárközy Pál: B. D. (Pannonhalmi Szemle, 1929).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője