Boros Béla
Boros Béla

2024. július 25. Csütörtök

Boros Béla

tanító, költő, író

Születési adatok

1902. május 6.

Kassa

Halálozási adatok

1979. január 18.

Pécs


Család

Sz: Boros György, Hnilicza Zsuzsanna.

Iskola

Tanulmányait Kassán és Sárospatakon végezte, Sárospatakon tanítói képesítést szerzett (1921).

Életút

Szomotoron és Alsószeliben evangélikus kántortanító (1921–1946), a II. vh. után Zomba községben (Tolna m.) tanító (1947–1971). A két vh. közötti csehszlovákiai magyar közélet egyik ismert személyisége. Feldolgozta a szlovákiai magyar tanítóegyesület és a tanítóénekkar történetét. Verseket, novellákat írt, amelyek zömmel a Pásztortűz c. lapban jelentek meg. Ady Endre munkásságának felvidéki vonatkozásaival is fogl. Irodalom-, hely- és művelődéstörténeti dolgozatainak többsége kéziratban maradt, ill. részben posztumusz megjelent.

Szerkesztés

A Magyar Dalnok (1936) és a Magyar Tanító c. lapok szerkesztője (1938–1944).

Főbb művei

F. m.: Búcsú a tavasztól. Versek. (Galánta, 1927)
Az ösvények. Novellák. (Galánta, 1928)
Kis harang. Versek. (Galánta, 1932)
Bokrétát kötöttem. Versek. (Galánta, 1934)
Ünnepi hangok. (Galánta, 1937)
„Nem hal meg a magyar dal, míg magyar tanító van!” A felvidéki magyar tanítók énekkarának története. (Vác, 1943)
Magyar tanító a Kárpátok alatt. A Szlovenszkói Általános Tanítóegyesület története. Sajtó alá rend. Pukkai László. (Galánta, 2005).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője