Boromisza Tibor
Boromisza Tibor

2024. július 12. Péntek

Boromisza Tibor

római katolikus püspök, műfordító

Születési adatok

1840. július 18.

Kalocsa, Bács-Bodrog vármegye

Halálozási adatok

1928. július 9.

Szatmárnémeti


Család

Sz: Boromisza József érseki uradalmi intéző, Kremmer Teréz.

Iskola

Középiskoláit Kalocsán és Baján végezte, kalocsai teológiai és római filozófiai tanulmányait követően Rómában hittudományi doktori okl. szerzett; pappá szentelték (1863. jún. 26.).

Életút

Kulán és Kalocsán káplán, a kalocsai r. k. tanítóképző intézet hittantanára, Jánoshalmán plébános (1869–1893). A kalocsai papnevelő intézet rektora (1893–1906); egyúttal alesperes (1889–1902), püspöki helynök (1902-től) és az érsekség jószágkormányzója (1902-től). Tiszai főesperes (1895. ápr. 17.–1897. aug. 15.), bácsi főesperes (1897. aug. 15.–1902. jan. 30.), székesegyházi főesperes (1902. jan. 30.–1902. ápr. 29.). Kalocsai kanonok (1893-tól; ifjabb mesterkanonok: 1893. aug. 21.–1895. ápr. 17.; őrkanonok: 1903. ápr. 15.–1906. júl. 10.; olvasókanonok: 1906. júl. 10.–1906. szept. 30.), bácsi prépost (1902. ápr. 29.– 1903. ápr. 15.). Szatmári megyés püspök (1906–1928; püspökké kinevezték: 1906. jún. 3.; megerősítették: jún. 20.; püspökké szentelték: okt. 1.; beiktatták: okt. 7.). Hévízi c. apát (1890-től), pápai prelátus (1901-től). Országgyűlési képviselő, a Főrendiház tagja (1906–1918). Valóságos belső titkos tanácsos (1918-tól). Az Országos Katolikus Szövetség alelnöke. A Szatmár megyei Széchenyi Társaság díszelnöke, a Kalocsai Katolikus Kör elnöke. Kanonok korában évekig, mint az érsekség jószágkormányzója működött. Püspöksége idején letelepítette Szatmárnémetiben, a Szent János-plébánián a ferenceseket (1913), majd megalapította a Szent Erzsébet Leánygimnáziumot (1918). Műfordítóként elsősorban kortárs olasz és spanyol katolikus vallásos irodalmat tolmácsolt. Önéletírása szerint spanyol nyelvből lefordította Jérome Vercruysse elmélkedéseinek egy részét. – ő volt az utolsó szatmári megyéspüspök: halála után a székét nem töltötték be, a szatmári és a nagyváradi egyházmegyét Szatmárnémeti székhellyel egyesítették (1930. jún. 5.).

Főbb művei

F. m.: Körlevél… az új egyházjogi kódex rendelkezéseinek végrehajtásáról. (Szatmár, 1927)
ford.: Pecci, Gioacchino [XIII. Leó pápa]: Az alázatosság gyakorlása. (Kalocsa, 1888).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője