Bori Imre
Bori Imre

2024. július 16. Kedd

Bori Imre

irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő

Születési adatok

1929. december 28.

Bácsföldvár

Halálozási adatok

2004. április 22.

Újvidék


Iskola

Az újvidéki Tanárképző Főiskolán magyar szakos általános iskolai tanári okl. (1951), az Újvidéki Egyetemen magyar szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1962), doktorált (1964). Az MTA tagja (külső: 1990. máj. 21.).

Életút

A csókai általános iskola (1952–1956), a szabadkai Tanítóképző Intézet tanára (1956–1960). Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének tanársegéde (1960–1964), egy. docense (1964–1969), rk. tanára (1969–1971), r. tanára (1971–1995) és a Hungarológiai Intézet igazgatója (1979–1981). A sziváci Szenteleky Napok Tanácsának tb. elnöke. Az újvidéki Magyar Olvasókör alapító tagja. Délvidéki magyar irodalommal, magyar–délszláv irodalom- és művelődéstörténeti kapcsolatokkal, a magyar és a délszláv irodalmak kölcsönhatásával, Kassák Lajos, Krúdy Gyula, Nagy László és Radnóti Miklós munkásságával fogl. Elsőként foglalta össze részletességében, korszakokra és alkotókra bontva a jugoszláviai magyar irodalom történetét, s az évek során ezt állandóan bővítve, azóta is egyedülálló, a jugoszláviai magyar irodalom egésze iránt érdeklődőknek megkerülhetetlen alapművet teremtett. A vajdasági középiskolai irodalomtankönyvek szerzője (részben Szeli Istvánnal, 1964–1988).

Emlékezet

Az újvidéki Futaki úti temetőben nyugszik.

Elismertség

A Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia tagja (l.: 1985; r.: 1990), a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia tagja (r.: 1992). A Magyar Irodalomtörténeti Társaság örökös tb. elnöke (1997-től). A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság alapító tagja (1985-től).

Elismerés

Munka Érdemrend (magyarországi, arany, 1979). Híd Irodalmi Díj (1965, Domokos Istvánnal, 1969, 1971), Október Díj (Újvidék város díja, 1968), Szenteleky Kornél Irodalmi Díj (1973), Pro Cultura Hungarica Emlékplakett (1995), Életmű Díj (Vajdasági Íróegyesület, 1998), Kiss Lajos-emlékérem (2000), Széchenyi-díj (2003).

Szerkesztés

A Híd főszerkesztője (1954-től). A Tanulmányok 1–14. sz. (1970–1982), a Hungarológiai Közlemények szerkesztője (1979– 1981).

Főbb művei

F. m.: A gyermek és a könyv. Esszé. Cucic, Simával. (Noviszád, 1957)
Az ember keresése. Tanulmányok. (Novi Sad, 1960)
Eszmék és látomások. Tanulmányok. (Novi Sad, 1965)
Radnóti Miklós költészete. Egy. doktori értek. is. (Novi Sad, 1965)
Két költő. Juhász Ferenc és Nagy László. (Novi Sad, 1967)
Kassák irodalma és festészete. A képeket és a dokumentumokat összeáll. Körner Éva. (Bp., 1967
2. átd. kiad. Bp., 1988)
A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Monográfia. (Novi Sad, 1968)
A magyar irodalmi avantgarde. 1. A szecessziótól a dadáig. A magyar futurizmus, expresszionizmus és dadaizmus irodalma. (Symposion Könyvek. 20. Újvidék, 1969)
2. A szürrealizmus ideje. A magyar szürrealizmus irodalma. (Symposion Könyvek. 26. Újvidék, 1970)
3. Az avantgarde apostolai. Füst Milán és Kassák Lajos. (Symposion Könyvek. 27. Újvidék, 1971)
Irodalmak – kölcsönhatások. Kapcsolattörténeti tanulmányok. (Újvidék, 1971)
A magyar, a szerb és a horvát avantgárd. (Szomszédság és közösség. Délszláv–magyar irodalmi kapcsolatok. Tanulmányok. Szerk. Vujicsics D. Sztoján. Bp., 1972)
Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Tanulmányok. (Újvidék, 1973)
Irodalmunk évszázadai. A jugoszláviai magyar irodalom rövid története. (Újvidék, 1975
2. átd. kiad. 1982
3. átd. és bőv. kiad. 1993
szerbhorvátul: Novi Sad, 1976
2. kiad. 1979)
Fridolin és testvérei. Tanulmányok. (Újvidék, 1976)
Miroslav Krleza. Monográfia. (Újvidék, 1976)
Szövegértelmezések. Írások versekről, prózáról. (Újvidék, 1977)
Kosztolányi Dezső. Kismonográfia. (Nagy magyar írók. Bp., 1977)
Fehér Ferenc. Monográfia. (Újvidék–Bp., 1978)
Krúdy Gyula. Monográfia. (Újvidék–Bp., 1978)
Varázslók és mákvirágok. Tanulmányok. (Újvidék, 1979)
Sinkó Ervin. Monográfia. (Újvidék, 1981)
Móricz Zsigmond prózája. Értelmezési kísérlet. (Újvidék, 1983)
B. I. huszonöt tanulmánya a XX. századi magyar irodalomról. (Újvidék, 1984)
A magyar irodalom modern irányai I–II. I. Kezdetek. A folytatás. Szimbolizmus. (Újvidék, 1985
II. Naturalizmus. (Újvidék, 1989)
Kosztolányi Dezső. Monográfia. (Újvidék, 1986)
Tanulmányok a magyar–délszláv irodalmi kapcsolatokról. (Újvidék, 1987)
Ivo Andric. Monográfia. (Újvidék, 1992)
Pogled na pripovedacko delo Ive Andrica – Pillantás Ivo Andric elbeszélő művészetére. A Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia székfoglalója. (Újvidék- Novi Sad, 1992)
Prózatörténeti tanulmányok. (Újvidék–Bp., 1993)
Szenteleky Kornél. Monográfia. (Újvidék, 1994)
Írók, események, jelenségek. Tíz év tanulmányaiból, feljegyzéseiből, (Újvidék, 1997)
Szociográfiák nyomában. Írások szociográfiákról. (Újvidék, 1997)
Hétről hétre. Tíz év feljegyzéseiből. (Újvidék, 1998)
A jugoszláviai magyar irodalom története. Az irodalmunk évszázadai. A jugoszláviai magyar irodalom rövid története c. műve teljesen átd. és bőv. kiadása. Az utószót Gerold László írta. (Újvidék, 1998
2. kiad. 2007)
Identitáskeresőben. Művelődéstörténeti tanulmányok, művelődéspolitikai cikkek. (Újvidék, 2000)
Szenteleky Kornél. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 2002. márc. 18.
megjelent: Irodalomismeret, 2002 és Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián. Bp., 2002)
Az élet és a halál ősfája. Írások Juhász Ferenc költészetéről. (Újvidék, 2003)
József Attila költészete. Monográfia. Az utószót Bányai János írta. (Újvidék, 2006)
Radnóti Miklós költészete. Monográfia. Szerk. Hajnal Jenő. Zsáki István festménymotívumaival. (Zenta, 2009)
tankönyvei: Az irodalom könyve középiskolák 2. osztálya számára. B. Szabó Györggyel, Szeli Istvánnal. (Novi Sad, 1964
3. jav. kiad. 1973)
Az irodalom könyve középiskolák 3. osztálya számára. (Novi Sad, 1964
3. jav. kiad. 1972)
Az irodalom könyve középiskolák 4. osztálya számára. Szeli Istvánnal. (Novi Sad, 1964)
Az irodalom élete. 1–3. Tankönyv középiskolák 1–3. osztálya számára. Szeli Istvánnal. (Novi Sad, 1965–1967
2. átd. kiad. 1971–1972
3. jav. kiad. 1976)
Magyar–délszláv irodalmi kapcsolatok. Segédkönyv a gimnáziumi tanulók számára. (Újvidék, 1970)
Irodalom és művészet a szakirányú középiskolák 3. osztálya számára. (Újvidék, 1977)
Az irodalom könyve. Egységes középfokú nevelés és oktatás. Szeli Istvánnal. (Újvidék, 1979)
Az irodalom története a középiskolák I. és II. osztálya számára. Gerold Lászlóval. (Beograd, 2000)
szerk.: A vajdasági ég alatt. A jugoszláviai magyar költészet antológiája. Vál. (Novi Sad, 1960)
Irodalmunk kiskönyve. Antológia. Összeáll., az előszót írta. (Az én olvasmányaim. Novi Sad, 1964
2. átd. és bőv. kiad. Újvidék, 1969
3. átd. és bőv. kiad. 1973)
Idő, idő, tavaszidő. A jugoszláviai magyarság népköltészetéből. Vál., a bevezető tanulmányt írta. (Újvidék, 1971
2. bőv. kiad. 1975)
Föld és mag. Cziráky Imre, Kristály István, Móra István és Novoszel Andor vál. írásai. Vál., az utószót írta. (Hagyományaink. 2. Újvidék, 1971)
Irodalmi hagyományaink. Kilenc évszázad írásaiból. Vál., a bevezető tanulmányt írta. (Újvidék, 1971
2. jav. kiad. 1973)
Gál László: Rozsdás esték. Összegyűjtött versek. Szerk., az utószót írta. (Újvidék, 1972)
Márciusi zsoltár. A jugoszláviai magyar avantgarde költészete. Vál., az utószót írta. (Hagyományaink. 4. Újvidék, 1973)
Különös ajándék. Jugoszláviai magyar elbeszélők. Vál. Juhász Gézával, Szeli Istvánnal. (Újvidék, 1975)
Gyökér és szárny. Jugoszláviai magyar költők. Vál. Szeli Istvánnal, Tomán Lászlóval. (Újvidék, 1976
szerbhorvátul: Novi Sad, 1986)
Sinkó Ervin: Vándorbotom meg- megtorpan. Vál. versek. Vál. (Hagyományaink. 11. Újvidék, 1977)
A nádsíp. XX. századi magyar novellák. Vál., az utószót írta. Ill. Bálint István. (Házi olvasmány. Újvidék, 1977)
Déry Tibor: Niki. Kisreg. és elb.-ek. Vál., az utószót írta. Ill. Bálint István. (Házi olvasmány. Újvidék, 1979
4. kiad. 1991)
Csillagok minden színben. Jugoszláviai magyar írók antológiája. Vál., az utószót írta. Ill. Bálint István. (Házi olvasmány. Újvidék, 1979
2. kiad. 1982)
Balázs G. Árpád. Képzőművészeti album. Tomán Lászlóval. (Újvidék, 1979)
Arany László: Tarka lepke, kis mese. Népmesék Arany László gyűjteményéből. Vál., az utószót írta. (Házi olvasmány. Újvidék, 1980
5. kiad. 1994)
Nagy László: Didergő ezüstfiú. Vál. versek. Vál., az utószót írta. (Házi olvasmány. Újvidék, 1981)
Ugart kell törnünk. Válogatás a Vajdasági Írásból. Vál., az utószót írta. A repertóriumot összeáll. Pastyik László. (Hagyományaink. 22. Újvidék, 1983)
Szenteleky Kornél: Egy fáradt szív szerelmei. Egybegyűjtött írások. 1914–1920. Összegyűjtötte, vál. Pastyik Lászlóval. Az utószót írta. (Hagyományaink. 13. Újvidék, 1988)
Szeretnék szántani Szenteleky Kornél összegyűjtött versei. Összegyűjtötte, a szöveget gondozta Toldi Évával. (Újvidék, 1993)
Szenteleky Kornél: Nyári délelőtt. Egybegyűjtött novellák, regény. 1923–1933. Összegyűjtötte, a szöveget gondozta Toldi Évával. (Hagyományaink. 14. Újvidék, 1993)
Petrovic, Veljko: Ének délben. Vál. novellák. Vál. Az előszót Herceg János írta. (Újvidék, 1994)
Szenteleky Kornél: Szerelem Rómában. Egybegyűjtött versek, lírai prózák, versfordítások. 1922–1933. Összegyűjtötte, a szöveget gondozta Toldi Évával. (Hagyományaink. 15. Újvidék, 1995)
Fehér Ferenc: Erdőtlen erdő. Vál. versek és kommentárok. Vál., a kommentárokat összegyűjtötte. (Újvidék, 1995)
Szerémi György emlékirataiból. Vál., az utószót írta. (Újvidék, 1996)
Szenteleky Kornél: Új életformák felé. Egybegyűjtött tanulmányok, kritikák, cikkek. 1922–1930. Összegyűjtötte, a szöveget gondozta Toldi Évával. (Hagyományaink. 16. Újvidék, 1999)
Szenteleky Kornél: Új lehetőségek – új kötelességek. Egybegyűjtött tanulmányok, kritikák, cikkek. II. 1930–1933. – Drámák. 1931–1933. Összegyűjtötte, a szöveget gondozta Toldi Évával. (Hagyományaink. 17. Újvidék, 2000)
Ember, táj történelem. Délvidéki olvasókönyv. Összeáll. (Szeged, 2001)
Ezredéve itt. Délvidéki olvasókönyv. (Újvidék, 2004).

Irodalom

Irod.: B. I. bibliográfia. 1950–1992. Összeáll. Csáky S. Piroska. (Újvidék, 1994)
Szeli István: A műközpontú szemlélet kérdésköre B. I. munkáiban. (Sz. I.: Hosszú útnak pora… Újvidék, 1994)
Jung Károly: Egy hiedelem cáfolatának kezdetei. B. I. kezdeményezései a jugoszláviai magyar néprajzkutatás terén. (Ethnographia, 1995)
Bányai János: B. I. irodalomtörténetének hiányzó fejezete. (B. J.: Kisebbségi magyaróra. Újvidék, 1996)
Széles Klára: B. I. a századforduló magyar irodalmáról. (Sz. K.: Hálás utókor. Miskolc, 2000)
B. I. (Gerold László: Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon. 1918–2000. Újvidék, 2001)
Botka Ferenc: Búcsúvétel B. I.-től. (Irodalomismeret, 2004)
Kappanyos András: Egy tehetséges ügyeskedő. Az avantgárd József Attila B. I. kutatásainak fényében. – Tverdota György: József Attila szürrealizmusa és B. I. (Alföld, 2006).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője