Borghida István
Borghida István

2024. július 25. Csütörtök

Borghida István

művészettörténész, művészetkritikus

Születési adatok

1918. március 8.

Szatmárnémeti

Halálozási adatok

1982. december 13.

Kolozsvár


Iskola

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen művészettörténet–esztétika–lélektan szakon végzett, a bukaresti tudományegyetemen művészettörténetből doktorált. Rajzolni Axel Leontól és Ziffer Sándortól tanult.

Életút

A kolozsvári Igazság c. lap művészettörténeti rovatvezetője (1948–1949), a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán a művészettörténet r. tanára (1949–1982). Az újabb kori egyetemes művészet kiemelkedő egyéniségeivel, elsősorban Honoré Daumier, Vincent van Gogh, Claude Monet és Marc Chagall munkásságával, ill. a kortárs román és romániai magyar képzőművészettel, elsősorban a nagybányai művésztelep történetével fogl. A romániai sajtóban az elsők között ismertette a kortárs művészeti irányzatokat.

Szerkesztés

Művészeti kritikái, művészettörténeti írásai elsősorban az Ars Hungaricában (1975), a Korunkban (1975–1982) és a Művészetben jelentek meg (1980–1982).

Főbb művei

F. m.: Krizsán János. Monográfia. (Művészeti tanulmányok. Bukarest, 1957
románul: 1957
2. bőv. kiad. 1971)
Alex Leon festőművész emlékkiállítása. Kat. Szerk., a bevezető tanulmányt írta. (Kolozsvár, 1957)
Leon Axel. Monográfia. (Bukarest, 1973)
Két levél Boromisza Tibor hagyatékából. (Ars Hungarica, 1975)
Széljegyzetek Balázs Imre kolozsvári kiállításához. (Korunk, 1975)
Vermeer bűvkörében. – Monet messzesugárzó művészete. Találkozásaim Brancusi-sal. (Korunk, 1976)
Vallomások Leon Alexről – szóban és képben. – Weiss István fotópoétikája. (Korunk, 1977)
Ziffer Sándor. Monográfia. (Bukarest, 1980)
Márton Árpád tárlata a Korunk Galériában. (Korunk, 1980)
Sámánja hirtelen kornak. Balázs Imre művészete. (Művészet, 1980)
Az útkeresés lezárult. Nagy Pál művészete. (Művészet, 1981)
Jakobovits Miklós. Kismonográfia. (Kriterion Galéria. Bukarest, 1981)
Balázs Imre. Kismonográfia. (Kriterion Galéria. Bukarest, 1982)
A nagybányai „szakadás” Hollósy Simon leveleinek tükrében. (Képzőművészeti írások. Bukarest, 1984).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője