Boreczky Beatrix
Boreczky Beatrix

2024. július 21. Vasárnap

Boreczky Beatrix

történész, levéltáros

Születési adatok

1944. június 5.

Budapest

Halálozási adatok

2008. április 17.

Budapest


Iskola

Az ELTE BTK-n magyar–történelem szakos tanári okl. szerzett (1969), doktorált.

Életút

A Baranya, majd a Komárom Megyei Levéltár (1969–1971), az Új Magyar Központi Levéltár levéltárosa (1971–1992). A Magyar Országos Levéltár főlevéltárosa, a Gazdasági Kormányszervek Osztályának helyettes vezetője, főosztályvezető-helyettese (1992– 1997), a Történeti Hivatal alapító főosztályvezetője (1998. szept. 1.–2008.). Tudományos pályafutásának kezdetén – H. Balázs Éva tanítványaként – elsősorban felvilágosodás kori művelődéstörténettel, a magyar jakobinus mozgalom történetével fogl. Később érdeklődése a 20. sz.-i intézmény- és közigazgatás-történet felé fordult. Meghatározó szerepet játszott a Magyar Országos Levéltár intézménytörténeti kutatásaiban, a máig alapmunkának számító intézménytörténeti kézikönyvsorozat és más fontos források kiadásában. A Történeti Hivatal alapító munkatársaként irányította az egykori állambiztonsági szervek iratanyagának átvételét és rendszerezett feldolgozását, az ügyfél- és kutatószolgálati munka megszervezését és megindítását. Magyarországon az elsők között vizsgálta az 1945 utáni államvédelmi szervek kialakulását, intézménytörténetét.

Főbb művei

F. m.: Márévár története a XIV–XV. században. (Baranyai helytörténetírás, 1970)
A magyar jakobinusok. (Magyar história. Bp., 1977)
Az Országos Építésügyi Kormánybiztosság hivataltörténete és működése az 1946. évi munkaterv tükrében. (Új Magyar Központi Levéltár Közleményei, 1982)
A magyar állam szervei. 1944–1950. I–II. köt. Főszerk. (Bp., 1985)
Az Újjáépítési Minisztérium működésének válogatott dokumentumai. 1945–1946. Összeáll. és a bevezető tanulmányt írta. (Bp., 1987)
A tanácsigazgatás szervei. 1950–1970. Szerk. Müller Veronikával, G. Vass Istvánnal. (Bp., 1988)
A magyar állam szervei. 1950– 1970. Főszerk. (Bp., 1993)
Az Államvédelmi Hatóság szervezete. 1950–1953. (Trezor. 1. A Történeti Hivatal Évkönyve. 1999. Szerk. Gyarmati György. Bp., 1999)
Fegyelmi ügyek az Államvédelmi Hatóságnál. (Trezor. 2. 2000/2001. A Történeti Hivatal Évkönyve. Szerk. Gyarmati György. Bp., 2002)
Az államigazgatás előtt működött kereskedelmi vállalatok repertóriuma. Összeáll. Pásti Judittal. (A Magyar Országos Levéltár segédletei. Bp., 2006).

Irodalom

Irod.: boreczkybeatrix.mindenkilapja.hu (2009–2010).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője