Bordás Sándor
Bordás Sándor

2021. szeptember 24. Péntek

Bordás Sándor

orvos, toxikológus

Születési adatok

1915. január 3.

Temesvár

Halálozási adatok

1988. február 3.

Keszthely


Iskola

A szegedi Klauzál Gábor Reálgimnáziumban éretts. (1933), a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen ált. orvosi okl. szerzett (1939), higiénikus szakorvosi vizsgát tett (1959), az orvostudományok kandidátusa (1961).

Életút

A szegedi Ferenc József Tudományegyetem, ill. a SZOTE Élettani Intézete gyakornoka (1938–1939), a Gyógyszertani és Gyógyszerismereti Intézetben Jancsó Miklós tanársegéde (1939–1946). Az Országos Társadalombiztosítási Intézet (OTI) szegedi Mezőgazdasági és Ipari Vizsgálóállomásának vezetője (1946–1948), az OTI Iparegészségügyi Osztályának vezetője (1948–1949). Az újonnan létesült Országos Munkaegészségügyi Intézet Toxikológiai Részlegének alapító vezetője (1950–1954), a Toxikológiai Osztály vezetője (1954–1968). A Keszthelyi Mezőgazdasági Főiskola Növényvédelmi Intézetéhez beosztott egy. tanár (1968. júl. 1.– 1971), A Keszthelyi Agrártudományi Egyetem (ATEK) Mezőgazdaság-tudományi Kara Növényvédelmi Intézet Higiéné Osztály, ill. Higiéné Tanszék alapító tanszékvezető egy. tanára (1971–1977). Munkaegészségügyi kutatásokkal, elsősorban az ipar és a mezőgazdaság új és ismeretlen, ill. kellően nem ismert méreghatású vegyi anyagainak (főleg a festék-, a gyógyszer-, a műanyagipar, ill. a növényvédőszer-gyártás alapanyagai) kísérletes vizsgálatával, hatásmechanizmusának és metabolizmusának tanulmányozásával fogl. Jelentős eredményeket ért el a magyarországi növényvédőszerek toxikológiai vizsgálata, ill. a vegyszeres növényvédelmi munka munkaegészségügyi rendszabályainak kidolgozása terén. Vizsgálta még az ólommérgezés klinikai hematológiáját, az ipari porok szilikogén tulajdonságait, valamint az etiléndiamin-tetraacetát toxikológiai sajátosságait. Az első magyarországi munkaegészség-tani tankönyvek és jegyzetek szerzője.

Elismerés

Szocialista Munkáért Érdemérem (1955), Újhelyi Imre-emlékérem (1981).

Főbb művei

F. m.: Jobb- és balkezes emberek munkateljesítményének ergometrográfiai vizsgálata. (Sportorvos, 1936
németül: Arbeitsphysiologie, 1937)
Kenderláz. (Iparegészségügyi Közlemények, 1948)
A textilipar egészségügye. (Jó egészség könyvtára. Bp., 1949)
Az aratócséplőgép-vezetés munkaegészségügye. Weber T.-vel. (Népegészségügy, 1950)
Munkaegészségtan. Ideiglenes tankönyv. Pacséri Imrével, Rózsahegyi Istvánnal. Ill. Bertók Margit, Gaál Zsuzsa, G. Szabó Kálmán. (Bp., 1950
2. kiad. 1952
Ipari technikumi tankönyv. 3. kiad. 1953)
Az ólom eredetű anaemia haematológiai vizsgálata. Bánsági J.-vel, Pacséri Imrével. (Népegészségügy, 1951)
Foglalkozási eredetű mérgezések és azok elhárítása. (Magyar Kémikusok Lapja, 1952)
A textilipar néhány munkaegészségügyi kérdése. Foglalkozási mérgezések, túlérzékenységi állapotok, porbetegségek. (Bp., 1954)
Mérgezési veszély elhárítása a növényvédelmi munkában. (Munkaegészségügy – balesetelhárítás. 3. Bp., 1954
3. átd. és bőv. kiad. Veszélyes növényvédőszerek címmel Bp., 1960
4. bőv. kiad. 1962
5. átd. és bőv. kiad. 1964
6. átd. és bőv. kiad. 1967)
Szántóföldi parathion permetezés és porozás munkaegészségügyi vizsgálata. Többekkel. (Népegészségügy, 1954)
Új vegyi anyagok foglalkozási mérgezést okozó hatásának megállapítása. (Magyar Kémikusok Lapja, 1954)
Újabb hazai növényvédőszerek foglalkozási méregtani jelentősége. I–II. Többekkel. (Munkavédelem, 1958)
Méregkezelők útmutatója. Bándy Andorral, Czieleszky Vilmossal. (Bp., 1958
2. kiad. 1959
3. kiad. 1962)
A Canaedta experimentális toxikológiai vizsgálata. Szerdahelyi Józseffel. (Egészségtudomány, 1959)
Az újabb növényvédőszerek foglalkozási méregtana. (Egészségtudomány, 1960)
A hazai növényvédőszerek foglalkozási méregtani vizsgálata. Kand. értek. (Bp., 1961
Egy. jegyz. Bp., 1962)
Munkavédelmi óvórendszabályok növényvédőszerekkel dolgozók részére. (Bp., 1962)
Toxikológia az orvosi gyakorlatban. Csiky Pállal, Czieleszky Vilmossal. (A gyakorló orvos könyvtára. Bp., 1963)
Mérgező növényvédőszerek ártalmainak megelőzése. (Törődjünk egészségünkkel! Bp., 1963)
A növényvédőszer-mérgezés elősegélynyújtása. (A Magyar Vöröskereszt kézikönyvtára. 1. Bp., 1964
2. kiad. 1965)
Kereskedelmi méregkezelők útmutatója. Bonta Jánossal. (Bp., 1968)
A mezőgazdasági növényvédőszer-raktárosok útmutatója. Bonta Jánossal. (Bp., 1968)
Munkavédelem a kémiai növényvédelemben. Témadokumentáció. (Bp., 1969)
Egészségünk megőrzése a vegyszeres növényvédelemben. Képes útmutató. Ill. Gönczöl Dezső. (Bp., 1978)
Agrárkémiai higiéné. Várnagy Lászlóval. (Keszthely, 1978).

Irodalom

Irod.: Várnagy László: In memoriam B. S. (Orvosi Hetilap, 1996)
Lehoczky Éva: 35 éves Keszthelyen a Növényvédelmi Intézet. Felsőfokú növényvédelmi képzés a keszthelyi Georgikon Mezőgazdaság-tudományi Karon. (Növényvédelem, 2007).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013