Borbély Sándor
Borbély Sándor

2024. július 16. Kedd

Borbély Sándor

irodalomtörténész, szerkesztő

Születési adatok

1941. december 2.

Budapest

Halálozási adatok

2004. január 23.

Budapest


Család

Sz: Borbély Sándor MÁV-kalauz, majd bőrdíszműves szakmunkás, Nagy Gizella. F: 1966-tól Debreczeni Ágnes középiskolai tanár, bp.-i Veres Pálné Gimnázium. Leánya: Borbély Borbála (1969. aug. 16.) és Borbély Márta (1971. okt. 14.).

Iskola

Gyermekkorát Debrecenben töltötte, középiskoláit Budapesten végezte. A bp.-i Toldy Ferenc Gimnáziumban éretts. (1959), a KLTE BTK-n magyar–orosz szakos tanári okl. szerzett (1964). Az MLEE szakosított tagozatán végzett (1971), PhD-fokozatot szerzett (1998).

Életút

A KISZ KB politikai munkatársa (1964–1966), a KISZ Központi Iskola tanára (1966–1967). Az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat felelős szerkesztője (1967–1969), Politikai Lektorátusának vezetője (1972–1976); közben a Művelődésügyi Minisztérium (MM) főelőadója (1969–1970), majd a KISZ KB sajtóreferense (1970–1972). A Móra Ferenc Könyvkiadó főszerkesztője (1976–1991), irodalmi vezetője (1991–1994), a Lord Könyvkiadó ügyvezető igazgatója (1994-től). Irodalomtörténészként elsősorban 20. sz.-i magyar gyermekirodalommal, szocialista magyar irodalommal, ill. Juhász Gyula, Nagy Lajos és Ady Endre munkásságával fogl. Több életrajzi kismonográfiát, népszerű irodalmi életrajzot írt, valamint számos versantológiát szerkesztett.

Elismerés

KISZ Érdemérem (1972), Ifjúságért Érdemérem (1976), Szocialista Kultúráért (1984). A Művészeti Alap irodalmi díja (1988), IBBY Díj (1990).

Főbb művei

F. m.: Vázlat Gulyás Pál portréjához. (Alföld, 1964)
A pályakezdő Gulyás Pál (Studia Litteraria, 1964)
Juhász Gyula Atalantája Debrecenben. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1964)
A Magyar Géniusz egy elfelejtett száma. (Irodalomtörténet, 1970)
Gellért Oszkár. Kismonográfia. (Kortársaink. Bp., 1976)
Juhász Gyula. Kismonográfia. (Nagy magyar írók. Bp., 1983)
Így élt Nagy Lajos. Életrajz. (Így élt. Bp., 1986)
Tájékozódás. Irodalmi tanulmányok és kritikák. (Elvek és utak. Bp., 1986)
Így élt Ady Endre. Életrajz. (Így élt. Bp., 1989
2. jav. kiad. 1994)
Klasszikusok rangrejtve. Költőportrék és verselemzések. (Bp., 1996)
Pályakép Juhász Gyuláról. PhD-értek. (Debrecen, 1997)
Az Ady-versek titkaiból. (Új Dunatáj, 1997)
Tükörkép Juhász Gyuláról. A Juhász Gyula c. kismonográfia új kiadása. (Bp., 1999)
Ady Endre. Kismonográfia. (Élet–mű–kalauz. Horpács, 2000)
A szerelemittas Ady. (Új Dunatáj, 2000)
A Nyugat tájain. Tanulmányok és műelemzések. (Bp., 2001)
szerk.: Universitas’68. Egyetemi és főiskolai hallgatók antológiája. Vál., szerk. (Bp., 1968)
Katonák – emberek. Antológia. Vál., szerk. (Bp., 1969)
Universitas’70. Egyetemi és főiskolai hallgatók antológiája. Vál., szerk. (Bp., 1970)
Ifjúsági aktivisták fóruma. KISZ-tankönyv. Összeáll. Kőhalmi Ferenccel, Vámos Györggyel. (Bp., 1972)
Beszélgetés a forradalommal. Versmondók könyve. Vál., szerk. (Bp., 1977)
Csoda. Magyar költők versei a gyermekekről. Antológia. Vál., szerk. Ill. Kovács Tamás. (Bp., 1978)
Gyermekeink. Versek. Bibliofil kiad. Vál., szerk. (Bp., 1979)
222 új magyar vers. Antológia. Vál., szerk. (Bp., 1980)
Gulyás Pál: Világító álom. Versek. Vál., szerk., utószó. Ill. Szabados Árpád. (Bp., 1982)
Óda a forradalomhoz. Irodalmi segédkönyv. Vál., szerk. (Bp., 1982)
Asszonyaink arca. Irodalmi antológia. Vál., szerk. (Bp., 1983)
Legkedvesebb versem. Egy korosztály antológiája. Vál., szerk. (Bp., 1984)
ő. Világirodalmi antológia. Vál., szerk. (Bp., 1985)
Könyvek és könnyek. Juhász Gyula válogatott munkái. Vál., szerk., utószó. (A magyar irodalom gyöngyszemei. Bp., 1988)
Szívem. Szerelmes versek minden égtájról. Vál., szerk. Ill. Feledy Gyula. (Bp., 1989
2. átd. kiad. 1993)
Tünemény. Fele mese, fele vers. Antológia fél évszázad magyar gyermekirodalmából. 1940–1990. Vál., szerk. (Bp., 1990)
Az Úr érkezése. Klasszikus költőink istenes versei. Vál., szerk. (Bp., 1991)
Kik írtak a gyerekeknek? A gyermek- és ifjúsági irodalom kislexikona A-tól Z-ig. Összeáll. (Diák kislexikon. Bp., 1996)
Ötven nagyon fontos „gyerekkönyv”. Műismertetések és műelemzések. (Bp., 1996
2. kiad. 2000)
Huszonöt nagyon fontos novella. (Bp., 1997)
Kortárs gyerekkönyvek. Műelemzések és műismertetések. Szerk. Komáromi Gabriellával. (Bp., 2001)
Szeretném ha szeretnének. Ady Endre szerelmei. (Szerelmes magyar írók. Bp., 2004).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője