Borbély Samu
Borbély Samu

2024. július 21. Vasárnap

Borbély Samu

matematikus, gépészmérnök

Születési adatok

1907. április 23.

Torda, Torda-Aranyos vármegye

Halálozási adatok

1984. augusztus 14.

Budapest


Iskola

A berlin-charlottenburgi műszaki egyetemen matematikus okl. és műszaki doktori okl. (1929), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen az alkalmazott matematika tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1943). Az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; r.: 1979. máj. 11.).

Életút

A berlini műszaki egyetem Matematikai Intézete gyakornoka, majd uo. R. Rothe professzor tanársegéde (1929–1933), a Repüléstechnikai Intézet alkalmazott matematikusa (1933–1941). Visszatért Magyarországra, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Matematikai Intézetének tanársegéde (1941–1943), egy. adjunktusa (1943–1944) és magántanára (1943– 1944). Magyarország német megszállása után a Gestapo letartóztatta (1944. máj.), Németországba hurcolták, a berlini Alex Börtönben raboskodott (1944. máj.–dec.), Sopronkőhidára toloncolták, megszökött, Budapesten hamis papírokkal bujkált (1944. dec.–1945. febr.). A II. vh. után a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen a matematika ny. r. tanára és a Matematikai–geometriai Tanszékcsoport vezetője (1945–1949); egyúttal a Matematikai és Természettudományi Kar dékánja is (1948–1949). Áttelepült Magyarországra, a miskolci NME Matematikai Tanszék alapító ny. r. tanára (1949–1952), egy. tanára (1952–1955) és a Tanszék vezetője (1949–1955). A BME Gépészmérnöki Kar Matematika Tanszék egy. tanára (1955–1969) és a Tanszék vezetője (1955–1968). A magdeburgi Otto von Guericke Nehézgépipari Műszaki Egyetem tanszékvezető egy. tanára és a Matematikai Intézet igazgatója (1960–1964), a berlini műszaki egyetem vendégprofesszora (1968–1969). Ballisztikával, repülőgépszárnyak rezgésével fogl. Különösen jelentősek a hővezetés-probléma műszaki feladatainak megoldására vonatkozó vizsgálatai, alkalmazott matematikai kutatásai. Jelentős szerepet játszott a miskolci egyetem matematika tanszékének megszervezésében.

Főbb művei

F. m.: Lövedékek ellenállásának hidrodinamikai megközelítő meghatározásáról. (Bp., 1942)
A gyakorlati matematika integráló műszereiről. (Bp., 1944)
Közönséges differenciálegyenletek parametrális feladatainak grafikus megoldásáról. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1948. okt. 1.)
Bevezetés a felsőbb matematikába. Differenciál- és integrálszámítás. Egy. jegyz. (Miskolc, 1950
2. kiad. 1954)
Vektorszámítás. Egy. jegyz. (Miskolc, 1951
2. kiad. 1955)
Közönséges differenciálegyenletek. Egy. jegyz. (Bp., 1951)
Matematika. 1–2. Egy. jegyz. (Bp., 1952–1954)
Bombapályák pontballisztikai közelítő meghatározása. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1955)
Többváltozós függvények. gy. jegyz. (Bp., 1956)
Nem lináris hővezetéssel kapcsolatos vizsgálatokról. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1959)
Gépész- és villamosmérnökök kézikönyve. Pattantyús-Ábrahám Imrével. (Bp., 1961)
A matematika és műszaki alkalmazásainak kapcsolatairól. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1981. ápr. 8.).

Irodalom

Irod.: B. S. (A Jövő Mérnöke, 1984. okt. 12.)
Czibere Tibor: B. S. (Magyar Tudomány, 1984)
Czibere Tibor: Száz éve született B. S. (Gép, 2007).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője