Borbély Kamill József
Borbély Kamill József

2024. július 18. Csütörtök

Borbély Kamill József

pedagógus, bencés szerzetes

Születési adatok

1901. január 9.

Győr

Halálozási adatok

1975. április 8.

Balatonfüred


Iskola

Belépett a bencés rendbe (1920. aug. 8.), pappá szentelték (1926. jún. 29.); a Pázmány Péter Tudományegyetemen pedagógiából bölcsészdoktori okl. szerzett (1946).

Életút

A kőszegi (1926–1928), a bp.-i (1928–1929), a győri bencés gimnázium matematika–fizika szakos tanára (1929–1936), Balatonfüreden lelkész (1936– 1939), helyettes fürdőigazgató (1939–1940). Budapesten gimnáziumi r. tanár (1940–1949), a pannonhalmi bencés főiskolán a lélektan, a logika, a pedagógia és a kozmológia r. tanára (1949–1958), Balatonfüreden a fürdőkápolna lelkésze (1958–1964). A bencés szerzetesrend történetével, pedagógiai és művelődéstörténeti jelentőségével, Jedlik Ányos munkásságával fogl. Munkáit – beszédeit, elmélkedéseit, filozófiai dolgozatait – a közelmúltban újra kiadták (2007-ben és 2009-ben).

Szerkesztés

Írásai a két vh. között elsősorban Katholikus Szemlében (1942–1944) és a Pannonhalmi Szemlében (1944), ill. a II. vh. után a Vigiliában jelentek meg (1965–1967).

Főbb művei

F. m.: Jedlik Ányos. (Magyar Művelődés, 1929)
A fizika, mint élmény. – Csillagjóslás és pedagógia. (Katholikus Szemle, 1944)
A Szent Benedek-rend budapesti általános iskolájának évkönyve. 1946–1947. Szerk. (Bp., 1947)
Fizika és filozófia Heisenberg műveiben. (Vigilia, 1965)
Melyik a főparancs? Beszédek és elmélkedések. A bevezetőt Korzenszky Richárd írta. (Tihany, 2007)
A keresztény életalakítás elmélete. Szerk. Neubauer Irén. (Pannonhalma, 2009).

Irodalom

Irod.: Ezer év száz bencése. (Pannonhalma, 1997).

Megjegyzések

MÉL IV. köt. téves halálozási hely: Budapest!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője