Borbély András
Borbély András

2024. július 18. Csütörtök

Borbély András

pedagógus

Születési adatok

1904. március 30.

Kunhegyes, Szolnok vármegye

Halálozási adatok

1985.

Debrecen


Család

Sz: Borbély Miklós, N. Nagy Regina földművesek. F: 1936-tól Demjén Mária csecsemőgondozó, debreceni Állami Gyermekotthon. Leánya: Borbély Ildikó, Kiss Antalné (1937. máj. 24. Kisújszállás) építészmérnök; fia: Borbély Szabolcs (1943. márc. 12. Bp.) vegyészmérnök.

Iskola

Elemi iskoláit Kunhegyesen, középiskoláit Mezőtúron és Kisújszálláson végezte. A kisújszállási gimnáziumban éretts. (1924), a Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – matematika–fizika szakos tanári okl. (1929), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1936), a neveléstudományok kandidátusa (1965).

Életút

A Kisújszállási Református Gimnázium (1929–1944), a Debreceni Gyakorló Gimnázium r. tanára (1944–1949), a Debreceni Építőipari Technikum tanára (1949–1954). A Debreceni Tudományegyetem, ill. a KLTE BTK Pedagógiai Intézet, ill. Tanszék egy. adjunktusa (1954–1960?), egy. docense (1960?–1967). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1957–1960). A kunhegyesi Dolgozó Parasztok Esti Iskolájának megalapítója (1946–1947). Az erkölcsi neveléssel, elsősorban a fegyelemre neveléssel, a büntetés és a jutalmazás kérdéseivel fogl.

Elismerés

Akadémiai Pedagógiai Díj (1957).

Szerkesztés

A Kisújszállás és vidéke szerkesztője (1929-től).

Főbb művei

F. m.: Gondolatok az érzelmi élet nevelés köréből. Egy. doktori értek. is. (Kisújszállás, 1936)
Ifjúság, élet, iskola. (Protestáns Tanügyi Szemle, 1936)
Megjegyzések a műhelygyakorlatokhoz. (Köznevelés, 1947)
A munkára nevelés kérdései. (A pedagógia időszerű kérdései, 1956)
Fegyelemre nevelés, önnevelés az ifjúkorban. Durkó Mátyással. (Felsőoktatási Szemle, 1957)
Jutalmazás és büntetés a szocialista fegyelem megteremtésében. Durkó Mátyással. (Bp., 1957)
Hallgatóink kulturált magatartása. (Felsőoktatási Szemle, 1958)
Osztályához hű értelmiség nevelésének néhány problémája. (Felsőoktatási Szemle, 1959)
Aktivitás a fejlődésben és a nevelésben. (Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Bp., 1961)
A jutalmazás – büntetés családi és iskolai nevelésünkben. (Acta Universitatis Debreceniensis, 1961)
A kisgyermek nevelésének néhány kérdése. (Acta Universitatis Debreceniensis, 1962)
A kisiskolás nevelésének néhány kérdése. (Acta Universitatis Debreceniensis, 1964)
A serdülő nevelésének néhány kérdése. (Acta Universitatis Debreceniensis, 1966)
A jutalmazás és büntetés alapvető kérdései. Kand. értek. is. (Bp., 1967
2. kiad. Bp., 1969)
Tanárok pályakezdési nehézségei. (Acta Universitatis Debreceniensis, 1967).

Irodalom

Irod.: Kántorné Varga Tünde: Tudós matematika- és fizikatanárok Szolnok megye középiskoláiban. (Zounuk. A Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve. 1. Szerk. Botka János. Szolnok, 1986)
Kiss Antalné Borbély Ildikó: 100 éve született Borbély András. (Kunhegyesi nagykun kalendárium, 2004).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője