Borbáth Károly
Borbáth Károly

2024. július 25. Csütörtök

Borbáth Károly

történész, pedagógus, folklorista

Születési adatok

1931. január 12.

Vargyas, v. Udvarhely vármegye

Halálozási adatok

1980. április 20.

Vargyas


Család

Sz: Borbáth Lajos, Pál Anna. Szülei és nagyszülei székely földművesek voltak. Testvére: Borbáth Lajos.

Iskola

Általános iskoláit Vargyason végezte, a székelykeresztúri Orbán Balázs Unitárius Gimnáziumban éretts. (1950), a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen történelem–filozófia szakon tanult (1950–1951), uo. a Babes Tudományegyetemen történelem szakos tanári okl. szerzett (1954), a történelemtudományok kandidátusa (Leningrád, 1958; honosítva: Bukarest, 1958).

Életút

A Leningrádi Egyetem Középkor-történeti Tanszékének aspiránsa (1954–1958), hazatérése után a kolozsvári Bolyai (1959-től Babes–Bolyai) Tudományegyetem Történelem Tanszékének egy. adjunktusa és az egyetem magyar nyelvi lektora (1958. okt. 1.– 1968. szept. 30.), politikai okokból elbocsátották (1968. okt. 1.). A nagyenyedi Bethlen Könyvtár igazgatója (1968–1977), Torockószentgyörgyön (1977–1978), Vargyason tanár (1978–1980). Erdély műemlékeivel és Székelyföld településeinek helytörténetével, ill. a helytörténetírás általános kérdéseivel fogl. Kelemen Lajos módszerét követve, levéltári–könyvtári kutatásait kiegészítve a helyszínen tanulmányozta a műemlékeket. Politikai okok miatt írásainak többsége nem jelenhetett meg Erdélyben, a székelyudvarhelyi Székely támadt várról és Vargyasról írt monográfiája is kéziratban maradt.

Emlékezet

Halála után Kovács István Vallomás c. versét Borbáth Károly emlékének szánta (1982). Emlékét Székelykeresztúron és Baróton kopjafa őrzi. Arcmását fába metszette Kósa Bálint, Olaszteleken élő grafikus; megfestette Veress Miklós, vargyasi festőművész. A vargyasi iskola nevét vette fel (Borbáth Károly Általános Iskola, 1990. jan. 27-én), s ugyanebben az évben, halálának 10. évfordulóján Vargyason síremlékét is felállították. Szülőháza falán emléktáblát helyeztek el (2006. jan.-ban).

Főbb művei

F. m.: Madéfalva emlékezete. (Megyei Tükör, 1968. dec. 21.)
Adalékok Brassai Sámuel közírói s szerkesztői munkásságához. (Keresztény Magvető, 1973)
Adalékok a székely népmesék gyűjtésének történetéhez. (Székelykeresztúri Múzeum Évkönyve. Csíkszereda, 1974
Kriza János és a kortársi eszmeáramlatok. Tudománytörténeti tanulmányok a 19. századi folklorisztikáról. Szerk. Kríza Ildikó. Bp., 1982)
Társadalmi mozgalmak a Székelyföldön 1562 után. Magyari Andrással. (Székely felkelés. 1595–1596. Szerk. Benkő Samu, Demény Lajos, Vekov Károly. Bucuresti, 1979)
ford.: Cucu, V.–Stefan, M.: Románia. Emlék- és útikalauz. Többekkel. (Bucuresti, 1974).

Irodalom

Irod.: Szabó Gyula: Ismét búcsú… (Utunk, 1980. 18.)
Balogh Dezső: Tanár volt, nem középiskolai fokon. (Igazság, 1980)
Cseke Péter: „A történelem volt a keresztje.” B. K. emlékezete. (Magyarok, 1990. 10.)
Farkas Margit: B. K. emlékezete. (Művelődés, 2008)
Szécsi Antal: „Maga-felejtő sorsunk halk tudója…” B. I. élete és munkássága. (Székelyudvarhely, 2008)
Máthé László Ferenc: B. K., tragikus sorsú történész halálának 30. évfordulójára. (székelyhon.ro, 2010. ápr. 19.).

Megjegyzések

Valamennyi lexikon téves halálozási adata: ápr. 22.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője