Borbás Lajos
Borbás Lajos

2021. október 17. Vasárnap

Borbás Lajos

kertész, mezőgazdasági mérnök

Születési adatok

1913. december 24.

Székesfehérvár

Halálozási adatok

1996. március 30.

Budapest


Család

Sz: Borbás József csendőrtiszt, Ihász Mária varrónő. F: Veres Margit Magda kisiparos.

Iskola

A Székesfővárosi Községi Kertészképző Iskolában (1929–1933), a Kertészeti Tanintézetben tanult (1933–1936), kertész képesítést szerzett (1936), különbözeti vizsgák letétele után éretts. (1945). A Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán kertész okl. szerzett (1946; az Agrártudományi Egyetemen végzettségét mezőgazdasági mérnöki oklevélnek ismerték el, 1957), a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán doktorált (1965).

Életút

Kékcsén, a mándi uradalom intézője (1937–1942), az Országos Földhitel Intézet nyírbátori szabolcsi és szatmári gazdaságaiban lévő szőlőinek és gyümölcsöseinek főintézője (1943–1944). A bp.-i Állami Gazdaságok Főigazgatóságának főintézője (1945–1948), a Gyümölcstermelési Nemzeti Vállalat üzemszervezési osztályvezetője (1949), a Mező- és Erdőgazdasági Minisztérium szőlő- és gyümölcstermesztési szakvezetője (1950–1954), a Bács-Kiskun megyei állami gazdaságok termelési igazgatója (1955–1956). A Földművelésügyi Minisztérium (FM) Szőlő- és Gyümölcstermelési Igazgatóságának termelési igazgatója (1957–1961), a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet tudományos igazgatóhelyettese, majd főigazgatója (1962–1978). A Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Hivatal elnökhelyettese (1964-től). A szőlőtermesztés üzemgazdasági kérdéseivel, a szőlőtermesztés biztonságának fokozásával, a telepítési rendszer és a tőkeművelésmód megválasztásával, nagyüzemi szőlőtelepítési rendszerek és termesztési módok komplex vizsgálatával és továbbfejlesztésével fogl. Felismerte a Pannónia kincse fajtájú szőlő termesztési jelentőségét. Az első két hazai nemzetközi borverseny rendezője (1958 és 1961).

Elismertség

A Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület (MÉTE) Ipari Szakosztályának társelnöke (1964–1970). A Magyar Agrártudományi Egyesület (MAE, 1951–1985) és a Földművesszövetkezeti Tanács tagja (1958–1962).

Elismerés

Munka Érdemrend (arany, 1978).

Főbb művei

F. m.: A nyárialma termesztése. (Hungarofruct kiskönyvtára. Bp., 1961)
Nagyüzemi szőlő- és gyümölcstermesztés. (Bp., 1962)
A szőlőtermelés legfontosabb üzemszervezési kérdései. Egy. doktori értek. (Bp., 1965)
A szőlőtermesztés biztonságának fokozása a telepítési rendszer és a tőkeművelésmód megválasztásával. (Szőlő- és Gyümölcstermesztés, 1970)
A tokajhegyaljai szőlőtermesztés területi és technológiai fejlesztése. (Szőlő- és Gyümölcstermesztés, 1972)
Intézeti tudományos napok a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 75 éves fennállásának alkalmából. Előadások. Szerk. (Bp., 1974).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013