Bor Pál
Bor Pál

2024. július 25. Csütörtök

Bor Pál

festőművész, szobrász, grafikus, iparművész

Névváltozatok

Beck

Születési adatok

1889. március 2.

Budapest

Halálozási adatok

1982. január 31.

Budapest


Iskola

A bp.-i József Műegyetemen gépészmérnöki okl. szerzett (1911), Párizsban Lucien Simon, Henri Martin és Maurice Denis tanítványa (1911–1914), ill. az École des Beaux-Arts, valamint az École des Arts Décoratifs növendéke.

Életút

Nagybányán Réti Istvánnál (1913 nyarán), a bp.-i Országos Magyar Iparművészeti Iskola díszítőfestő szakosztályában Kőrösfői- Kriesch Aladár mellett dolgozott (1913 őszén), újra Párizsban alkotott (1914 jan.), az I. vh. kitörésekor a francia hatóságok az Île Longue-ra (Fort de Lanvéoc) internálták. Hazatérése után Rippl-Rónai József fonyódi művésztelepén dolgozott (1919 nyarán), majd rendszeresen Badacsonyban festett (1920–1944), majd Dömsödön alkotott (1944–1947), de műtermet tartott fenn Budapesten is. Kiállító művész (1921-től), ill. a párizsi Salon d’Automne (= őszi Szalon) szinte állandó vendégkiállítója (1923-tól). Táblaképeket, színházi díszleteket festett, art déco stílusban szobrokat mintázott, szőnyegeket tervezett. A mozgás, az idő ábrázolásának művészeti lehetőségei érdekelték, kifejezőeszközeinek tára a posztimpresszionizmustól a kubizmusig ívelt. Budapesti, Klotild- palotabeli műterme kiégett (1945), műveinek nagy része megsemmisült. Hosszas hallgatás után jelentkezett újra (1958-ban). Még kilencven évesen is alkotott (1980–1981-ben színes üvegbeton ablakokat tervezett, ezek házgyári előállításának technológiáját is kidolgozta).

Emlékezet

Művei a Fővárosi Képtár és a Magyar Nemzeti Galéria (MNG) őrzi. Halála után több emlékkiállításon is bemutatták műveit (legutóbb a KÚT tevékenységére emlékező kiállítássorozat keretén belül, 2001-ben; ill. a badacsonytomaji alkotásait, 2009-ben).

Elismertség

A Képzőművészek Új Társasága (KÚT) alapító, törzs-, majd vezetőségi tagja (1925–1949).

Elismerés

A Milánói Iparművészeti Triennále bronzérme (1933).

Szerkesztés

A Magyar Írás c. folyóirat képzőművészeti szerkesztője (1921–1927). Jelentős művészetelméleti munkássága is, tanulmányait, cikkeit a Nyugat (1921-től) a Magyar Iparművészet c. lapok, grafikáit a Munka c. folyóirat közölte.

Kiállítások

F. kiállításai: egyéni: Nemzeti Szalon (Budapest, 1921)
Ernst Múzeum (Budapest, Balló Edével, Komjáti Wanyerka Gyulával, 1924
Modok Máriával, 1944)
Tamás Galéria (Budapest, 1929
1931
Bokros Birman Dezsővel, 1935
1941)
Műbarát (Budapest, Cserepes Istvánnal, 1944)
Műcsarnok (Budapest, 1977)
retrospektív: Ernst Múzeum (Budapest, 1964)
emlékkiállításai: Képzőművészeti Főiskola (Budapest, 1986)
Szinyei Szalon (Budapest, 1999)
Merítés a KÚT-ból. V. B. P. emlékkiállítása (Haas Galéria, Budapest, 2001)
B. P. Badacsonytomajon. B. P. festőművész emlékkiállítása. (Egry József Emlékmúzeum, Badacsonytomaj, 2009)
csoportos: Salon d’Autumne (Párizs, 1923-tól)
a KÚT kiállításai (1925–1949)
Velencei Biennále (1926 és 1928)
Milánói Iparművészeti Triennále (1933)
90 művész kiállítása. Nemzeti Szalon (Budapest, 1948)
Tavaszi Tárlat. Műcsarnok (Budapest, 1958)
őszi Tárlat. Tornyai Múzeum (Hódmezővásárhely, 1968-tól)
Festészet’77. Műcsarnok (Budapest, 1977)
25 éves a hódmezővásárhelyi őszi Tárlat. 1952–1979. Jubileumi retrospektív kiállítás. Tornyai Múzeum (Hódmezővásárhely, 1979). F. m.: köztéri művei: színes üvegbeton ablakok (Besenyőtelki Művelődési Központ, 1980–1981
győri lakótelepi házak, 1981)
festményei: Tél az ablakomból (MNG)
Vasárnap (1934, MNG)
Legelésző bárányok (1946, MNG)
Fák (1965)
Zivatar (1976)
plasztikái: A fekete kolostor (1916–1952)
Anya gyermekkel (1923)
Ülő női akt (1930)
Férfialak (1973)
könyvillusztrációja: Rilke, Rainer Maria: Történetek a Jóistenről. B. P. rajzaival. Ford. Tandori Dezső. (Bp., 2005).

Főbb művei

F. m.: írásai: A mozgás ábrázolása. (Nyugat, 1921
Ponticulus hungaricus, 1996)
Festészet és zene. (Magyar Írás, 1923)
Párizsi képzőművészeti mozgalmak. (Magyar Írás, 1924)
Párizs és Moszkva. (Magyar Írás, 1925)
A kubizmus problémája. Csáky és szobrászata. (Bp., 1926
Csáky József: Emlékek a modern művészet nagy évtizedéből. 1904–1914. Bp., 1972)
A XX. század művészete. (Párizs, 1968)
Emlékezések, elmélkedések. Önarckép – számadás önmagamnak. (Bp., 2003).

Irodalom

Irod.: Hevesy Iván: B. P. kőrajzai. (Nyugat, 1922)
Rabinovszky Máriusz: B. P. a Tamás Galériában. (Nyugat, 1929)
B. P. festőművész retrospektív kiállítása. Kat. A kiállítást rendezte Frank János, az előszót írta Németh Lajos. (Bp., Ernst Múzeum, 1964)
B. P. festőművész kiállítása. Kat. (Bp., Műcsarnok, 1977)
Frank János: B. P. halálára. (Élet és Irodalom, 1982. febr. 5.)
Ráth Zsolt: B. P. művészetelméleti írásai. (Ars Hungarica, 1981)
B. P. írásai. Bibl. Összeállította Bor István. (Építés–Építészettudomány, 1985)
B. P. művészeti írásai. – B. P. művészetpedagógiai írásaiból. Összeáll. Mezei Ottó. (Bp., 1986)
B. P. festőművész emlékkiállítása. Kat. A kiállítást rendezte, a katalógust szerk. Frank János. (Bp., Képzőművészeti Főiskola, 1986)
Merítés a KÚT-ból. V. B. P. festőművész emlékkiállítása. Kat. Vál., a katalógust szerk. Bor István, Haas János, Kopócsy Anna, a kiállítást rendezte Haas János. (Bp., Haas Galéria, 2001).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője