Bor Ambrus
Bor Ambrus

2024. július 16. Kedd

Bor Ambrus

író, műfordító

Névváltozatok

Lukács János

Születési adatok

1921. október 31.

Gödöllő, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1995. május 18.

Budapest


Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1943).

Életút

Közigazgatási gyakornok (1944), a II. vh.-ban frontszolgálatot teljesített (1944–1946). Cukorgyári tisztviselő (1947–1952), édesipari vállalatoknál alkalmazott (1952–1963), a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Tájékoztató Központjának, ill. a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének szerkesztője (1963–1966), főszerkesztője (1966–1969). A Magvető Könyvkiadó szerkesztője (1969–1976), főszerkesztője (1976–1982). Negyven évesen jelentkezett első önálló kötetével (A nagykorúság órája, 1961). Elbeszéléseiben és regényeiben gyakran egy-egy főhősének döntő pillanatát örökíti meg, amely olyan sorsfordító felismerésről szól, amely gyökeresen megváltoztatja szereplőinek életét. Az élet nagy pillanatainak drámai feszültsége jó alkalom arra, hogy szót emeljen a háborús pusztítások és az embertelen gyűlölet ellen. Első regénye (Világfutók, 1962) a II. vh. végén, Németországban, Kösslingben, egy bajor kisvárosban játszódik. Főhőse, Ormos Endre katonaszökevény, egy sodródó, önálló erkölcsi tartással nem rendelkező fiatalember, aki a háború végén, hosszas vívódás után haza indul, vállalva az újrakezdés kockázatát. Későbbi írásai gyakran drámai erejű elbeszélések, feszes párbeszédekkel, sokszor groteszk hangvétellel. Útlevélkép háttérrel (1972) c. felkavaró regényének főszereplője Veres Máté újságíró, aki súlyos teherként viseli magán múltjának, származásának tisztázott-elhallgatott sötét foltjait. A regényből kiderül, hogy még az 1960-as évek szocialista Magyarországán sem lehet senki sem biztonságban, bárki, bármikor megzsarolható és megzsarolandó. Publicisztikáiban gyakran foglalkozott az értelmiség problémáival, az ifjúsági bűnözéssel, az alkoholizmussal és a népesség aggasztó csökkenésével. Különösen jelentős műfordítói tevékenysége, elsősorban 20. századi és kortárs osztrák (Robert Musil, Christine Nöstlinger, Peter Handke, Rainer Maria Rilke stb.) és német (Heinrich Böll, Günter Grass, Siegfried Lenz, Anna Seghers stb.) irodalmat ültetett át magyar nyelvre. ő tolmácsolta Heinrich Böll Katharina Blum elvesztett tisztessége (1976) c. klasszikus művét, továbbá Erich Kästner néhány ismert gyermekregényét is (Az emberke, 1966; Emberke és a kislány, 1969).

Emlékezet

Gödöllőn, a Dalmady Győző u. 2. számú házban lakott.

Elismerés

Munka Érdemrend (ezüst, 1978; arany, 1983). Szocialista Kultúráért (1970 és 1977), Gábor Andor-díj (1976), József Attila-díj (1981), Bölöni György-jutalom (1987), a Művészeti Alap Irodalmi Díja (1987), az Év Könyve Jutalom (1988), az Európa Könyvkiadó Nívódíja (1988 és 1991), Osztrák Jutalomdíj (1992), Kortárs Díj (1994).

Szerkesztés

Az Élet és Irodalom (1963-tól), a Magyar Rádió (1965–1980), a Magyar Nemzet munkatársa (1968–1985).

Főbb művei

F. m.: A nagykorúság órája. Elb.-ek. Ill. Zsoldos Vera. (Bp., 1961)
Világfutók. Reg. Ill. Keserű Ilona. (Bp., 1961)
Üvegszekrény. Novellák. (Bp., 1966)
Fejezetek a fiúért. Reg. Ill. Engel Tevan István. (Kozmosz Könyvek. Bp., 1969)
Genezáret. Novellák. (Bp., 1970)
Útlevélkép háttérrel. Reg. (Bp., 1972
30 év. 2. kiad. 1978)
Eső a szilfák levelén. Fiatal prózaírók antológiája. Szerk. (Bp., 1975)
Perújítás. Cikkek, riportok. (Bp., 1975)
Rövidítések és jelek. Elb.-ek. (Bp., 1976)
Hosszabb távok. Elb.-ek. (Bp., 1980)
Jel. Vál. novellák változatai. (Bp., 1981)
Morion. Kisreg. (Rakéta Regénytár. Bp., 1983)
Szakadatlan jelen. Reg. (Bp., 1986)
Meráni hegedű. Kisreg. (Bp., 1991)
Szem. Vál. novellák és kisreg.-ek. Vál., szerk. Tarján Tamás. Az utószót Ördögh Szilveszter írta. (Lakitelek, 1997)
ford.: Rilke, Rainer Maria: Matte Laurids Brigge feljegyzései. Reg. Ford., a bevezető tanulmányt írta. (Bp., 1946)
Böll, Heinrich: Doktor Murke összegyűjtött hallgatásai. Elb.-ek. Vál., szerk. Rayman Katalin. Ford. Többekkel. A bevezető tanulmányt Nemeskürty István írta. (Világkönyvtár. Bp., 1965)
Musil, Robert: Törless iskolaévei. Elb.-ek. Ford. Szabó Gizellával. Az utószót Pók Lajos írta. Ill. Klimó Károly. (Bp., 1965
2. kiad. 1980)
Kästner, Erich: Az emberke. Ifj. reg. Ill. Lemke, Horst. (Bp., 1966
2. kiad. 1979
3. kiad. 1992
4. kiad. 1996
5. kiad. 2000
6. kiad. 2010)
Böll, Heinrich: Mifelénk. Esszék. Ford. Rayman Katalinnal, Nemeskürty Istvánnal. Az utószót írta. (Bp., 1969)
Kästner, Erich: Emberke meg a kislány. Ifj. reg. Ill. Lemke, Horst. (Bp., 1969
2. kiad. 1997
3. kiad. 2000)
Seghers, Anna: A bizalom. Reg. (Bp., 1970)
Lenz, Siegfried: Németóra. Reg. A bevezető tanulmányt Pók Lajos írta. (Világkönyvtár. Bp., 1971
A világirodalom remekei. Ford. és az utószót írta. 2. kiad. 1982)
Seghers, Anna: Mexikói történetek. Elb.-ek. (Bp., 1971)
Fühmann, Franz: Oidipusz király és más elbeszélések. Vál., utószó Hajnal Gábor. Ford. Többekkel. (Modern Könyvtár. P227. Bp., 1972)
Böll, Heinrich: Csoportkép hölggyel. Reg. (Világkönyvtár. Bp., 1973
2. kiad. 1980
Horizont Könyvek. 3. kiad. Bukarest, 1983
új kiad. 2002)
Wellershoff, Dieter: Mindenki részt vett. Reg. (Bp., 1974)
Kokoschka, Oskar: Életem. Visszaemlékezések. (Bp., 1974)
Heynowski, Walter: A „Hallgatás hadművelet”. Chile Salvador Allende után. Dokumentumreg. (Bp., 1974)
Böll, Heinrich: Katharina Blum elveszett tisztessége, vagy Miből lehet erőszak és mit tehet velünk? Kisreg. (Európa zsebkönyvek. Bp., 1976
2. kiad. 1977
3. kiad. Bukarest, 1981)
Lenz, Siegfried: A példakép. Reg. (Bp., 1976)
Degenhardt, Franz Josef: Üszkös terep. Ford., az utószót írta. Reg. (Modern Könyvtár P329. Bp., 1977
Európa zsebkönyvek. 2. kiad. 1979)
Saiko, George: Ember a nádasban. Reg. Az utószót Széll Zsuzsa írta. (Világkönyvtár. Bp., 1977
2. kiad. 1978)
Braun, Volker: Hans Kast kötetlen élete. Reg. Az utószót Simon László írta. (Modern Könyvtár. P373. Bp., 1978)
Walser, Martin: Menekülő ló. Kisreg. (Rakéta Regénytár. Bp., 1979)
Andersch, Alfred: A félárnyék barátja. Kisreg.-ek és elb.-ek. Vál., az utószót írta Kajtár Mária. (Bp., 1979)
Handke, Peter: Vágy nélkül, boldogtalan. Kisreg. (Rakéta Regénytár. Bp., 1979)
Böll, Heinrich: Gondviselő ostromzár. Reg. (Világkönyvtár. Bp., 1980)
Lenz, Siegfried: Honismereti gyűjtemény. Reg. (Világkönyvtár. Bp., 1980)
Kersten, Paul: Apám hétköznapi halála. Kisreg. (Rakéta regénytár. Bp., 1981)
Härtling, Peter: Panaszos utóhang. Kisreg. (Rakéta regénytár. Bp., 1982)
Walser, Martin: Lélekedzés. Reg. (Világkönyvtár. Bp., 1982)
Böll, Heinrich: Egy bohóc nézetei. Reg. (Világkönyvtár. Bp., 1982
új kiad. 2002)
Buchheim, Lothar-Günther: A hajó. Reg. (Világkönyvtár. Bp., 1982)
Lenz, Siegfried: A veszteség. Kisreg. (Rakéta Regénytár. Bp., 1983)
Canetti, Elias: A túlélő. Reg. (Mérleg. Bp., 1983)
Böll, Heinrich: Frankfurti előadások. (Mérleg. Bp., 1984)
Böll, Heinrich: A hagyaték. Kisreg. (Rakéta Regénytár. Bp., 1984)
Zorn, Fritz: Mars. Reg. Ford., az előszót írta. (Modern Könyvtár. P493. Bp., 1984)
Nöstlinger, Christine: Konzerv Konrád. Ifj. reg. (Piknik Könyvek. Bp., 1985)
Walser, Martin: A hattyús ház. Reg. (Világkönyvtár. Bp., 1985)
Böll, Heinrich: És lőn este és reggel. Vál. elb.-ek. 1947–1981. Vál. és ford. Rayman Katalinnal. (Bp., 1986)
Böll, Heinrich: Asszonyok rajnai tájban. Reg. (Világkönyvtár. Bp., 1987)
Walser, Martin: Hullámverés. Reg. (Világkönyvtár. Bp., 1987)
Nöstlinger, Christine: Punk, avagy A Hajmeresztő Hétfő. Ifj. reg. (Piknik Könyvek. Bp., 1988)
Grass, Günter: A hal. Reg. Az utószót Almási Miklós írta. (Bp., 1988
új kiad. 2005)
Grass, Günter: A Patkánynő. Reg. (Világkönyvtár. Bp., 1988
új kiad. 2007)
Härtling, Peter: Öreg John szobát és eget meszel. Ifj. reg. (Piknik Könyvek. Bp., 1989)
Lenz, Siegfried: Gyakorlótér. Reg. (Bp., 1990)
Canetti, Elias: Tömeg és hatalom. (Bp., 1991)
Zweig, Stefan: A változás mámora. Reg. (Bp., 1992
új kiad. 2007)
Arnold, Matthias: Henri de Toulose- Lautrec. Az élet színháza. (Bp., 1993
2. kiad. 2004)
Danella, Utta: Regina révbe ér. Reg. (Bp., 1993)
Grass, Günter: Békaszó. Elb. A rajzok Günter Grass munkái. (Bp., 1993)
Hoffmann, E. T. A.: Az arany virágcserép. Kisreg.-ek. Ford. Barna Imrével, Gergely Erzsébettel. (Európa diákkönyvtár. Bp., 1993
2. kiad. 1997
4. kiad. 1999
6. kiad. 2001
8. kiad. 2004)
Grössing, Sigrid-Maria: A Habsburgok szerelmi krónikája. (1–2. kiad. Bp., 1994
3. kiad. 1995
4. kiad. 1998)
Simmel, Johannes Mario: S a szivárványhoz útnak eredt… Reg. Ford. Lukács János néven. (Bp., 1994)
Goethe: Az ifjú Werther szenvedései. Reg. (Európa diákkönyvtár. Bp., 1995
2. kiad. 1996
4. kiad. 1999
6. kiad. 2001
8. kiad. 2004).

Irodalom

Irod.: Szappanos Balázs: B. A. (Kortárs, 1963)
Bertók László: B. A.-ról. (Jelenkor, 1971)
Thiery Árpád: B. A. (Kortárs, 1982)
Szávai János: Zsendül-e a fügefa ága? (Bp., 1984)
Gyurácz Ferenc: B. A. (Kortárs, 1987).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője