Bonyháti Jolán
Bonyháti Jolán

2024. július 16. Kedd

Bonyháti Jolán

irodalomtörténész, szerkesztő, bibliográfus

Születési adatok

1908. augusztus 14.

Olthévíz, Brassó vármegye

Halálozási adatok

1984. január 8.

Budapest


Életút

A székelyudvarhelyi Szabadság c. lap szerkesztője (1944), a bukaresti és a kolozsvári rádió magyar nyelvű adásainak munkatársa (1945–1948), a bukaresti Állami Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, ill. az Irodalmi Könyvkiadó Nemzetiségi Osztályának vezetője (1948-1968). 20. sz.-i és kortárs erdélyi magyar szépirodalommal, elsősorban Asztalos István, Nagy István és Salamon Ernő munkásságával fogl. Összeállította a Korunk c. folyóirat repertóriumát, ill. Asztalos István műveinek bibliográfiáját.

Emlékezet

A bp.-i Farkasréti Temetőben nyugszik.

Szerkesztés

A székelyudvarhelyi Szabadság c. lap szerkesztője (1944), a bukaresti és a kolozsvári rádió magyar nyelvű adásainak munkatársa (1945–1948), a bukaresti Állami Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, ill. az Irodalmi Könyvkiadó Nemzetiségi Osztályának vezetője (1948-1968). Asztalos István munkássága életműkiadásának szerkesztője (1961–1962).

Irodalom

Irod.: F. m.: szerk.: Salamon Ernő: Gyönyörű sors. Vál. versek. Összeáll. Abafáy Gusztávval, Szemlér Ferenccel. A címlap Andrásy Zoltán munkája. (Bukarest, 1948)
Hazánk magyar elbeszélői. Antológia. Szerk. (Bukarest, 1954)
József Attila: Versek. Vál., szerk. Konsza Judittal. (Bukarest, 1960)
Nagy István: Íróavatás. Önéletrajzi vallomások. Vál. (Kincses könyvtár. 4. Bukarest, 1961)
Móricz Zsigmond: Kisregények. Vál., szerk. (Kincses könyvtár. 8. Bukarest, 1961)
Asztalos István művei. 1–5. köt. Szerk., a jegyzeteket írta és a bibliográfiát összeáll. (Bukarest, 1962)
Molter Károly: Iparkodj, kisfiam! Vál. elb.-ek. Vál., szerk. a bevezetőt Izsák József írta. (Bukarest, 1964)
Tomcsa Sándor: őszi tárlat kisvárosban. Elb.-ek, portrék, humoreszkek. 1-2. köt. Vál., szerk. A bevezetőt Bajor Andor írta. (Romániai magyar írók. Bukarest, 1965)
A Korunk költészeti anyagának repertóriuma. 1932–1940. Összeáll. (Bukarest, 1967)
Németh László: Iszony. Reg. Ill. Cseh Gusztáv. (Horizont könyvek. Bukarest, 1967)
Izsák József: Asztalos István. Kismonográfia. A. I. műveinek bibliográfiáját összeáll. Abafáy Gusztávval. (Bukarest, 1967)
Nyiszli Miklós: Orvos voltam Auschwitzban. Mengele boncolóorvosa voltam. (Bukarest, 1968)
Asztalos István: Történt az utcán. Elb.-ek. Vál., szerk. (Bukarest, 1969)
Asztalos István: Tarisznyás királyok. Novellák. Vál., szerk. a bevezető tanulmányt Varró János írta. (Tanulók könyvtára. 106. Kolozsvár, 1972)
Kovács György: A hadnagy és a tünemény. Elb.-ek. 1941–1976. Vál., szerk. Abafáy Gusztávval, Halász Boriskával. (Romániai magyar írók. Bukarest, 1977).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője