Bontz József Ambrus
Bontz József Ambrus

2023. december 10. Vasárnap

Bontz József Ambrus

történész, római katolikus pap

Születési adatok

1860. március 10.

Bocfölde, Zala vármegye

Halálozási adatok

1934. július 23.

Veszprém


Iskola

Pannonhalmán bencés növendékként végezte tanulmányait (Bontz Ambrus néven, 1882), Veszprémben pappá szentelték (1886. júl. 1.).

Életút

Nemesvitán adminisztrátor (1886–1889), Keszthelyen káplán (1889–1902), Taranyban (Somogy vm.) plébános (1902–1929), veszprémi kanonok (1929–1934); pápai kamarás (1914-től). Balatonedericsen új templomot, Cserszegtomajon kápolnát építtetett. Jelentős helytörténeti tevékenysége: elsősorban Zala és Veszprém vm. múltjával fogl., monográfiát írt Keszthelyről.

Emlékezet

Vagyonát a Bocföldén építendő Szent József-templom javára hagyta (a templomot a szülőháza helyén építették; felszentelték: 1943. jún. 27.). Veszprémben hunyt el, szülőfalujában temették el, ahol emléktábla őrzi emlékét.

Szerkesztés

A keszthelyi Balatonvidék c. hetilap felelős szerkesztője (1900–1902), kiadója (1902–1917).

Főbb művei

F. m.: A cserszeg-tomaji kápolna. (Keszthely, 1894)
Keszthely város monográfiája. Magyarország ezredéves fennállásának emlékére. (Keszthely, 1896)
A Darnay Múzeum kéziratgyűjteménye. (Balatonvidék, 1900)
A minisztrálás módja. (Keszthely, 1907
2. bőv. kiad. 1908
9. kiad. 1916).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője