Bölöni István
Bölöni István

2023. december 3. Vasárnap

Bölöni István

gépészmérnök

Születési adatok

1928. március 27.

Kisújszállás, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

2008. január 27.

Budapest


Család

Sz: Bölöni István rendőr, S. Nagy Erzsébet varrónő. F: Rátkai Katalin népművelő.

Iskola

A kisújszállási Református Gimnáziumban éretts. (1946), a BME-n gépészmérnöki okl. szerzett (1950), doktorált (1961); a műszaki tudományok kandidátusa (1961), doktora (1975).

Életút

A BME Vegyészmérnöki Kar Vegyipari Gépek és Mezőgazdasági Iparok Tanszék (1950–1952), a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet tud. munkatársa (1952–1959), a Szántóföldi Kultúrák Gépesítése Osztály tud. osztályvezetője (1959–1970), főosztályvezetője (1970–1975), az Intézet tud. igazgatóhelyettese (1975–1987). Az Agrártudományi Egyetem (ATE) Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar Mezőgazdasági Gépek Tanszék c. egy. docense (1964–1978), c. egy. tanára (1978-tól). A manhattani Kansas Egyetem Fulbright-ösztöndíjas vendégprofesszora (1994). Damaszkuszban az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete (UNIDO) mezőgazdasági gépesítési szaktanácsadója (1972–1973), a Kalifornia Egyetem (UCLA) Ford-ösztöndíjas vendégkutatója (1964–1965). A szántóföldi növénytermesztés gépészeti problémáival, elsősorban a mezőgazdasági termények, különösen a gabonatermékek és a szálastakarmányok aprításával fogl. Kidolgozta a kapásnövények (kukorica, cukorrépa, burgonya) magyarországi komplex géprendszerét és a szélosztályozós, körfolyamatos kalapácsos darálót. Jelentős eredményeket ért el az ún. kalibrált vetőmag és a vetőszerkezetek adagolási pontosságának vizsgálata, valamint a szálastakarmány-termesztés magyarországi géprendszerének fejlesztése terén.

Elismertség

Az MTA Mezőgazdasági Gépesítési Bizottsága (1967–1970), az MTA Agrárműszaki Bizottsága tagja (1970–1994). A Magyar Agrártudományi Egyesület (MAE) Mezőgazdasági Gépészeti Szakosztályának elnöke (1969-től).

Elismerés

Munka Érdemrend (bronz, 1969; ezüst, 1975), a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje (1997). Szabó Gusztáv-emlékérem (1975), a Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) Műszaki Irodalmi Díja (1990).

Szerkesztés

A Mezőgazdasági Technika c. folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke (1990-től).

Főbb művei

F. m.: Takarmányelőkészítés gépei. (Bp., 1954)
Rendfelszedő szerkezetek kinematikai vizsgálata. (Mezőgazdasági gépesítési tanulmányok. Bp., 1957)
Siló- és magkukorica-betakarítási eljárások gépesítésének összehasonlító vizsgálata. (Mezőgazdasági gépesítési tanulmányok. Bp., 1959)
Kalapácsos daráló vizsgálatok, különös tekintettel a daráló üzemállapotát meghatározó jellemzők egymás közötti összefüggéseire. Kand. értek. (Bp., 1960)
Újabb géptípusokkal kialakított kukoricabetakarítási eljárások összehasonlító vizsgálata. Darabont Andorral, Jován Dániellel. – A kukorica-vetőgépek és -vetőszerkezetek vizsgálata. Darabont Andorral, Jován Dániellel. (Mezőgazdasági gépesítési tanulmányok. Bp., 1961)
Some Functional Regularities of the Communition Process in Hammer Mills. (Acta Technica, 1962)
A kukoricacsövek fosztásának gépesítése. (Kukoricatermesztési kísérletek. 1958–1960. Bp., 1962)
A kalapácsos daráló üzemállapotát meghatározó jellemzők összefüggései. (Mezőgazdasági gépesítési tanulmányok. Bp., 1962)
Energetikai vizsgálatok Orkán-1,5 járvazúzó géppel. Bánházi gyulával, Majkuth Jenővel. (Mezőgazdasági gépesítési tanulmányok. Bp., 1963)
A hibridkukorica-vetőmagkalibrálás és a kukorica-vetőszerkezetek magadagolási pontosságának összefüggései. Majkuth Jenővel. (Mezőgazdasági gépesítési tanulmányok. Bp., 1965)
Kukoricatermesztés. Győrffy Bélával, I’só Istvánnal. (Bp., 1965)
A zárt körfolyamatos takarmányőrlés alapjai. (Mezőgazdasági gépesítési tanulmányok. Bp., 1966)
Kukorica-betakarítógépekkel végzett veszteségvizsgálatok. Majkuth Jenővel. (Mezőgazdasági gépesítési tanulmányok. Bp., 1967)
Mechanikus és pneumatikus kukoricaszemenként-vető gépek összehasonlító vizsgálata. Majkuth Jenővel. (Mezőgazdasági gépesítési tanulmányok. Bp., 1968)
A kukoricatermesztés gépesítése. Többekkel. (Bp., 1968)
A kalapácsos darálók aprítási mechanizmusa és gépüzemtani összefüggései. Doktori értek. (Bp., 1972)
A kalapácsos darálók egyes gépüzemtani és elméleti összefüggései. Petruska Györggyel, Tusnády Gáborral. (A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései. Bp., 1973)
A szénabetakarítás, -tartósítás, -tárolás és -kiosztás gépesítésének fejlesztése. Göbölös Jánossal. (A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései. Bp., 1979)
120 év a magyar mezőgazdaság szolgálatában. A Magyaróvári M. Kir. Mezőgazdasági Gépkísérleti Állomástól a Gödöllői MÉM Műszaki Intézetig. (Gödöllő, 1990)
Az aprítás új, kétváltozós összefüggése. – A kalapácsos daráló fajlagos darálási energiaigényének és darafinomságának kapcsolata. Matematikai modellezés. Bellus Zoltánnal. (Járművek, építőipari és mezőgazdasági gépek, 1997)
Kétváltozós energetikai függvény alkalmazása darálásnál. (Járművek, építőipari és mezőgazdasági gépek, 1998)
A kalapácsos daráló stacionárius üzemállapota. (A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései. Bp., 2002).

Irodalom

Irod.: Kiss Kálmánné: In memoriam B. I. (Kisbíró, 2008. febr. 9.)
B. I. 1928–2008. (Mezőgazdasági technika, 2008).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője