Bölöni Erzsébet
Bölöni Erzsébet

2024. június 20. Csütörtök

Bölöni Erzsébet, Bagdy Dánielné

biológus, biokémikus

Születési adatok

1924. május 14.

Budapest

Halálozási adatok

2006. szeptember 10.

Budapest


Család

Sz: Bölöni Béni polgári iskolai tanár, Gaál Erzsébet. F: 1950-től Bagdy Dániel (1921–1999) orvos, biokémikus. Két leánya: Bagdy Erzsébet (1951–), a GYKI tud. munkatársa és Bagdy Judit (1956–) kémikus; fia: Bagdy Dániel (1952–) a Magyar Posta Tervezőintézete tervezőmérnöke.

Iskola

A bp.-i Veres Pálné Leánygimnáziumban éretts. (1942), a Pázmány Péter Tudományegyetemen vegyész okl. (1946). kémia–fizika szakos tanári okl. szerzett (1948), az ELTE TTK-n doktorált (1950). a biológiai tudományok kandidátusa (1980).

Életút

A BOTE Orvosi Vegytani Intézetében Straub F. Brúnó gyakornoka, tud. segédmunkatársa (1949–1952), a Növényvédelmi Kutató Intézet Analitikai Osztályának tud. munkatársa (1952–1953). Az Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet Sugárbiológiai Osztály tud. munkatársa (1963–1977), tud. főmunkatársa (1977–1980?). Sugárbiológiával fogl., fő kutatási területe: a fehérjeszintézis és ennek változásai ionizáló sugárzás hatására. Jelentős eredményeket ért el a fehérjeszintézisben kulcsszerepet játszó RNS-szintetázok gammasugárzás hatására in vitro és in vivo bekövetkező változásainak feltárása terén.

Elismertség

A Magyar Biofizikai és a Magyar Biokémiai Társaság alapító tagja.

Főbb művei

F. m.: A gliadin Co-komplexének lúgos hidrolízise. Egy. doktori értek. (Bp., 1950)
Vizsgálatok a gliadin kobaltkomplexének lúgos hidrolíziséről. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1950)
Cystein a szemészeti terápiában. Bagdy Dániellel, Grósz Istvánnal. (Orvosi Hetilap, 1952)
A máj fehérjeszintetizáló riboszómarendszerének változásai röntgenbesugárzás hatására. (Az Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet 10 éve. Szerk. Várterész Vilmos. Bp., 1967)
The Effect of Whole Body X Irradiation of Guinea Pigs on Liver Ribonucleic Acid Synthesis. Többekkel. (Biochemical Journal, 1970)
Studies on Valyl- tRNA Synthetase Obtained from Chick Embryo Brain. Purification and Properties. Többekkel. (Acta Biochimica et Biophysica, 1978)
Csirkeembriók agyából előállított valil-tRNS-szintetáz tulajdonságainak változása 60Co gammasugárzás hatására. Kand. értek. (Bp., 1978)
Synthetase Obtained from Chick Embryo Brain. (Biochemical Journal, 1978)
Studies on the Valyl-h-tRNA Synthetase of Chick Embryo Brain Irradiated with 60Co-rays, in vivo. (International Journal of Radiation Biology, 1980)
Investigations on Microwave Radiation Exposure. Többekkel. (Acta Physica, 1982)
Difference in Radisensitivity of Valyl-tRNA Synthetases Isolated from Chick Embryo Liver and Brain. Batke I.-vel, Szabó Lászlóval. (International Journal of Radiation Biology, 1984).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője