Bolgár Ferenc
Bolgár Ferenc

2024. július 25. Csütörtök

Bolgár Ferenc, inámi

politikus, újságíró

Születési adatok

1851. január 3.

Máramarossziget

Halálozási adatok

1923. május 23.

Budapest


Iskola

A bécsi hadmérnöki akadémia elvégzése után hadnaggyá avatták (1873).

Életút

Péterváradon, később Budán szolgált, majd főhadnagyként kilépett a tényleges állományból (1881), s Bécsben katonai lapokat szerkesztett (Wehrzeitung, Militärzeitung 1881–1884). A Temesvarer Zeitung szerkesztője (1885), a Budapester Tagesblatt főmunkatársa (1884–1889), tulajdonos-főszerkesztője (1889-től), egyúttal a Katonai Lapok alapító-kiadója is (1885-től). Mérsékelt ellenzéki, ill. nemzeti párti (1887–1899), szabadelvű párti (1899–1904), alkotmánypárti (1905–1910), majd párton kívüli (1910-től) ellenzéki programmal országgyűlési képviselő (Kismartoni választókerület, 1887–1918), a képviselőház első alelnöke (1905. febr.–1906. febr.), a Wekerle-féle koalíciós kormány alatt honvédelmi minisztériumi államtitkár (1906–1910). A proletárdiktatúra bukása után megalapította a Rendpártot (1920), melynek jelöltjeként sikertelenül indult a nemzetgyűlési választásokon.

Szerkesztés

Péterváradon, később Budán szolgált, majd főhadnagyként kilépett a tényleges állományból (1881), s Bécsben katonai lapokat szerkesztett (Wehrzeitung, Militärzeitung 1881–1884). A Temesvarer Zeitung szerkesztője (1885), a Budapester Tagesblatt főmunkatársa (1884–1889), tulajdonos-főszerkesztője (1889-től), egyúttal a Katonai Lapok alapító-kiadója is (1885-től). Cikkei a fentieken kívül még elsősorban az Ország-Világban (1888-tól), a Magyar Hírlapban (1891-től), a Hazánkban (1897–1900), a Budapesti Naplóban (1901-től), a Politikai Heti Szemlében (1903–1906) és a Pester Lloydban jelentek meg (1921– 1924).

Főbb művei

F. m.: A párbaj szabályai. (Bp., 1880
7. átd. kiad. 1907
németül is)
A hadsereg kérdése. (Bp., 1886)
A két évi katonai szolgálat. (Bp., 1903).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője