Bokor László
Bokor László

2021. szeptember 28. Kedd

Bokor László

irodalomtörténész

Születési adatok

1927. március 4.

Sárvár, Vas vármegye

Halálozási adatok

1979. március 20.

Budapest


Család

F: Sóskuti Márta. Leánya: Bokor Ágnes (1953–) közgazdász, szociológus.

Iskola

Az ELTE BTK-n magyar szakos tanári okl. szerzett (1952).

Életút

A bp.-i Nagy Lajos Gimnázium tanára (1950–1951), az MTA–TMB aspiránsa (1952–1955), az MTA Irodalomtörténeti Intézete tud. munkatársa (1956–1958), a SZOT Központi Iskola könyvtárosa (1958–1959), a bp.-i IV. kerületi Dolgozók Gimnáziuma (= Bródy Imre Gimnázium) tanára és igazgatóhelyettese (1959–1979). 20. sz.-i magyar irodalomtörténettel, Újpest és környéke irodalmi és művelődéstörténeti hagyományaival, elsősorban József Attila munkásságával fogl. Összegyűjtötte a költő kritikai fogadtatását.

Főbb művei

F. m.: József Attila Bécsben. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1963 és „Jöjj el szabadság!” Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből. 2. Bp., 1963)
József Attila bécsi költeményei. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1964)
Újpest története. Szerk. (Bp., 1969)
József Attila a Montparnasse-on. (Irodalomtörténet, 1969)
Jókai Mór: De kár megvénülni! Egy vén öcsémuram élményei után. Reg. Kritikai kiad. Sajtó alá rend. (Jókai összes művei. Regények. 62. Bp., 1971)
Kortársak József Attiláról. 1–3. Szerk. B. L. Sajtó alá rend. Tverdota György. (Új magyar múzeum. 13. Bp., 1987).

Irodalom

Irod.: Pomogáts Béla: B. L. (Élet és Irodalom, 1979. 22.)
Szabolcsi Miklós: B. L. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1979)
Emlékező sorok B. L.-ról. (Kritika, 1979).

Megjegyzések

MÉL III. téves születési adat: 1929. jún. 8. Bp.! Újpest Lexikon eltérő halálozási adat: 1979. máj. 17. Bp.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013