Bokor László
Bokor László

2024. július 19. Péntek

Bokor László

irodalomtörténész

Születési adatok

1927. március 4.

Sárvár, Vas vármegye

Halálozási adatok

1979. március 20.

Budapest


Család

F: Sóskuti Márta. Leánya: Bokor Ágnes (1953–) közgazdász, szociológus.

Iskola

Az ELTE BTK-n magyar szakos tanári okl. szerzett (1952).

Életút

A bp.-i Nagy Lajos Gimnázium tanára (1950–1951), az MTA–TMB aspiránsa (1952–1955), az MTA Irodalomtörténeti Intézete tud. munkatársa (1956–1958), a SZOT Központi Iskola könyvtárosa (1958–1959), a bp.-i IV. kerületi Dolgozók Gimnáziuma (= Bródy Imre Gimnázium) tanára és igazgatóhelyettese (1959–1979). 20. sz.-i magyar irodalomtörténettel, Újpest és környéke irodalmi és művelődéstörténeti hagyományaival, elsősorban József Attila munkásságával fogl. Összegyűjtötte a költő kritikai fogadtatását.

Főbb művei

F. m.: József Attila Bécsben. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1963 és „Jöjj el szabadság!” Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből. 2. Bp., 1963)
József Attila bécsi költeményei. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1964)
Újpest története. Szerk. (Bp., 1969)
József Attila a Montparnasse-on. (Irodalomtörténet, 1969)
Jókai Mór: De kár megvénülni! Egy vén öcsémuram élményei után. Reg. Kritikai kiad. Sajtó alá rend. (Jókai összes művei. Regények. 62. Bp., 1971)
Kortársak József Attiláról. 1–3. Szerk. B. L. Sajtó alá rend. Tverdota György. (Új magyar múzeum. 13. Bp., 1987).

Irodalom

Irod.: Pomogáts Béla: B. L. (Élet és Irodalom, 1979. 22.)
Szabolcsi Miklós: B. L. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1979)
Emlékező sorok B. L.-ról. (Kritika, 1979).

Megjegyzések

MÉL III. téves születési adat: 1929. jún. 8. Bp.! Újpest Lexikon eltérő halálozási adat: 1979. máj. 17. Bp.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője