Bókay János
Bókay János

2024. július 16. Kedd

Bókay János, 1896-tól bókai

író, műfordító

Névváltozatok

1896-ig Bókai

Születési adatok

1892. július 10.

Budapest

Halálozási adatok

1961. július 16.

Budapest


Család

Nagyapja: Bókai János (1822–1884) orvos, gyermekgyógyász. Sz: Bókay János (1858–1937) orvos, gyermekgyógyász, Tömöry Adrienne. Négyéves korától anyja második férje Ábrányi Kornél (1878–1923) nevelte.

Iskola

Jogi tanulmányait a bp.-i tudományegyetemen és Oxfordban végezte, Budapesten államtud. doktori pkl. szerzett (1914).

Életút

Budapest székesfőváros polgérmesteri hivatalának segédfogalmazója és tanügyi előadója (1914–1917), a bp.-i Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. irodalmi tanácsadója (1917–1929). A Miniszterelnökség sajtóosztályának előadója (1929–1933), a Budapesti Hírlap felelős szerkesztője (1933–1938), a Révai Irodalmi Rt. ügyvezető igazgatója (1938–1944); kormányfőtanácsos (1933-tól). Pályáját költőként kezdte: tíz éves korában (!) jelent meg első verses kötete. Később elsősorban könnyed, fordulatos kisregényeket, vígjátékokat írt, amelyek az 1920-as–1930-as években rendkívül népszerűek voltak. Írásait bravúros elbeszélőtechnika, színműveit könnyed dialógusok jellemezték. Legismertebb munkája a játékfilmként is nagy sikerrel vetített Karosszék (1938). A II. vh. után elsősorban zenei életrajzi regényei (Pucciniről, Kacsoh Pongrácról) arattak sikereket. Rendkívül termékeny műfordítói tevékenysége is jelentős: elsősorban kortárs angol francia és német irodalmat tolmácsolt.

Elismertség

A Petőfi Társaság (1935-től), a Kisfaludy Társaság tagja (1940-től). A Pen Club és a Magyar Színpadi Szerzők Egyesületének alelnöke.

Elismerés

Az MTA Vojnich-érme (A Feleség c. színművéért, 1940).

Főbb művei

F. m.: A kis poéta első versei. Arcképével. (Bp., 1902)
Bohócsipka. Versek. (Bp., 1912)
Miska és Peti. B. J. versei. (Bp., 1920
2. kiad. 1922)
A gyémánt. Reg. (Bp., 1921
2. kiad. 1925)
Rézi néni. Mesekönyv. (Bp., 1922)
Mi férfiak. Elb.-ek. (Bp., 1923)
Mario. Reg. (Bp., 1925)
Herceg Durravardy és társai. Reg. (A toll mesterei. Bp., 1926
2. kiad. 1940)
A magyar költészet kincsesháza. Szerk. Endrődi Sándorral. (Bp., 1928)
Megvédtem egy asszonyt. Reg. (Magyar regények. Bp., 1934
2. kiad. 1941
lengyelül: Warszawa, 1936
finnül: Helsinki, 1945
spanyolul: Barcelona, 195?
németül: Nürnberg, 1940
Berlin, 1953
színműként bem. Belvárosi Színház, 1936. nov. 13.)
Julika a fiúk barátja. Reg. (Magyart a magyarnak. Bp., 1936
3. kiad. 1944)
Szakíts helyettem. Vígjáték. (Bem.: Belvárosi Színház, 1937. szept. 18.)
Ragaszkodom a szerelemhez. Vígjáték. (Bem.: Belvárosi Színház, 1938. okt. 1.)
Karosszék. Reg. (Bp., 1938)
A balek. Elb.-ek. (A magyar irodalom jelesei. Bp., 1938)
Feleség. Színmű 3 felvonásban. (Bp., 1939
németül: Bp., 1939, 1940, 1941
bem.: Nemzeti Színház Kamara Színháza, 1939. nov. 9.)
Mario. – Herceg Durravardy és társai. Két reg. (Bp., 1940)
Hazudj nekem. Vígjáték. (Bp., 1941)
Az utód. Színjáték 3 felvonásban. (Bp., 1942)
Láz. Elb.-ek. (Bp., 1943)
Hősnő. Reg. (Bp., 1944
új kiad. 2007)
Az idegen. Reg. (Bp., 1946)
Bohémek és pillangók. Puccini életregénye. (Bp., 1958
5. kiad. 1963
10. kiad. 1980
új kiad. 2002
németül: Stuttgart, 1964
szlovénül: Ljubljana, 1967
lengyelül: Kraków, 1971, 1988
bolgárul: Szófia, 1978
litvánul: Vilnius, 1984)
Egy rózsaszál szebben beszél. Kacsoh Pongrác János vitézének regénye. (Bp., 1962
2. kiad. 1964
5. kiad. 1978)
filmforgatókönyvei: Döntő pillanat. (1938)
Megvédtem egy asszonyt. (1938)
Karosszék. (1939)
Ragaszkodom a szerelemhez. (1943)
ford.: Madelung, A.: Hadinaplóm. Emlékek és jegyzetek a Kárpátokból és Galíciából. (Bp., 1915
4. kiad. 1917)
Madelung, A.: A megbélyegzettek. Reg. (Bp., 1916
6. kiad. 1922)
Madelung, A.: A Kárpátokon innen és túl. Haditudósítások. (Bp., 1917)
Arcibasev, M.: A démon. Reg. (Olcsó Regények. Bp., 1918
2. kiad. 1925)
Arcibasev, M.: Fehér havon. Reg. (Bp., 1918)
Farrère, C.: A kis szövetségesek. Reg. (Bp., 1919
2. kiad. 1925)
Madelung, A.: Mensch Péter cirkusza. Reg. (Bp., 1919
2. kiad. 1920)
Hamsun, K.: A szerelem rabszolgái. Elb.-ek. (Bp., 1919)
Hamsun, K.: Az anyaföld áldása. Reg. (Bp., 1920)
Barbusse, H.: A csoda és más elbeszélések. Salgó Ernővel. (Bp., 1921)
Philippe, Ch. L.: Donadieu Mária. Reg. (Híres Könyvek. 7. Bp., 1921)
Boutet, F.: A vadember és Julius Pingouin. Két kis fantasztikus reg. (Kalandos regények. Bp., 1923)
Level, M.: A névtelen sziget. Reg. (Bp., 1924)
Renard, M.: A kék veszedelem. Reg. (Bp., 1924)
De Voisins, G.: A keresztút-csárda. Reg. (Bp., 1925)
De Voisins, G.: A keresztút-csárda. Reg. (Bp., 1926)
Morand, P.: A gáláns Európa. Elb.-ek. (Bp., 1926
2. kiad. 1935)
Bunin, I.: A szerelem szentsége. Reg. (Korunk mesterei. Bp., 1927
2. kiad. 1934
3. kiad. 1943)
Benjamin, R.: Balzac csodálatos élete. (Bp., 1927)
Wallace, E.: A Polyantha titka. Reg. (Bp., 1928)
Prévost, M.: A szűz férfi. Reg. (Athenaeum Könyvtár. Bp., 1930)
Prévost, M.: Akit az asszonyok szeretnek. Reg. (Bp., 1933
2. kiad. 1937)
Linklater, E.: A gyáva Angelo. Reg. (Bp., 1947)
Field, R.: A múlt varázsa. Reg. (Bp., 1947)
Maugham, W. S.: A végzet játékai. Elb.-ek. (Bp., 1948)
Scott, W.: Waverley vagy hatvan évvel ezelőtt. Reg. (Bp., 1948
2. kiad. 1958)
Cogniot, G.: A szökés. Elb.-ek. (Bp., 1954)
Maugham, W. S.: A menekülés. Az ebéd. Elb.-ek. (Kétnyelvű kis könyvtár. Bp., 1957)
Maurois, A.: Szeptemberi rózsák. Reg. (Bp., 1957
Horizont Könyvek. 2. kiad. Bukarest, 1968)
Frei, B.: Verneti férfiak. Dokumentumreg. (Bp., 1959).

Irodalom

Irod.: Csathó Kálmán: B. J. (Kisfaludy Társaság Évkönyve, 1940)
Meghalt B. J. (Magyar Nemzet, 1961. júl. 18.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője