Bohus Béla
Bohus Béla

2021. szeptember 21. Kedd

Bohus Béla

orvos, neurobiológus

Születési adatok

1936. május 10.

Budapest

Halálozási adatok

2000. szeptember 19.

Groningen, Hollandia


Család

Sz: Bohus Béla (1907–1959) járási főállatorvos, Bencze Ilona (†1954). F: 1960-tól Várady Zita fogszabályozási asszisztens, Pécsi Városi Rendelőintézet. Fia: Bohus Béla (1961–) és Bohus András (1967–).

Iskola

A pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban éretts. (1954), a POTE-n ált. orvosi okl. szerzett (1960), laboratóriumi szakorvosi vizsgát tett (1963), az orvostudományok kandidátusa (1969).

Életút

A POTE Élettani Intézet gyakornoka (1959–1962), egy. tanársegéde (1962–1966?), egy. adjunktusa (1966?–1970). Az Utrechti Egyetem Rudolf Magnus Farmakológiai Intézetének ösztöndíjas vendégkutatója (1965–1966, 1970), letelepedése után az Intézet egy. docense (1970–1982). A Groningeni Egyetem Biológiai Kar Állatélettani Intézet tanszékvezető egy. tanára (1982–2000); közben a Kar dékánja (1990–1992). A hollandiai Mikes Kelemen Kör elnöke. Neuroendokrinológiával, neurofiziológiával fogl., elsősorban a hipofízis–mellékvesekéreg-hormonok központi idegrendszeri hatásainak vizsgálata terén ért el nemzetközileg is jelentős eredményeket. Kutatásaival tisztázta az ún. extrahipotalamikus struktúráknak a kortikoidok visszajelentő mechanizmusában játszott szerepét, valamint értékes eredményeket ért el az ACTH-szerű peptidek tanulási folyamatokban játszott szerepére vonatkozóan. Hollandiában elsősorban a hipofízis elülső- és hátsólebenyhormonok, majd az opioid peptidek hatásait tanulmányozta a viselkedés, a tanulás és a memória folyamataira: e munkássága alapvető jelentőségű egy új tudományterület, a neuropeptid-kutatás megalapozásában. Több hollandiai magyar szervezet vezetőjeként jelentős szerepet játszott a hollandiai, ill. a nyugat-európai szórványmagyarság életében.

Elismertség

Az International Society of Psychoneuroendocrinology elnöke.

Főbb művei

F. m.: Metabolism in vitro of Hydrocortisone in Dog, Cat, Guinea Pig and Rat Liver. Endrőczi Elemérrel. (Acta Physiologica, 1960)
The Effect of Central Nervous Lesions on Pituitary-adrenocortical Function in the Rat. – Analysis of the Direct Adrenal Action of Neurohypophyseal Hormones. Endrőczi Elemérrel. (Acta Physiologica, 1961)
Sexual Differences in the Pituitary-adrenal System of the Adult Rat. Lissák Kálmánnal. (Acta Physiologica, 1962)
Further Data Concerning the Sex Differences of the Pituitary-adrenal System in the Rat. Endrőczi Elemérrel, Lissák Kálmánnal. – Correlation between Avoiding Conditioned Reflex Activity and Pituitary Adrenocortical Function in the Rat. Endrőczi Elemérrel, Lissák Kálmánnal. (Acta Physiologica, 1963)
Hormonális visszajelentő mechanizmus szerepe az adaptatív hipofízis-mellékvesekéreg és magatartási válasz szabályozásában. Kand. értek. (Bp., 1967)
Az élő világ szociológiája. (Mérlegen. Irodalmi, történelmi és szociológiai tanulmányok. Utrecht, 1978).

Irodalom

Irod.: In memoriam B. B. tanszékvezető egyetemi tanár. (PTE Orvoskari Hírmondó, 2000).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013