Böhm János
Böhm János

2024. július 21. Vasárnap

Böhm János

teológus, nyelvész, római katolikus pap

Születési adatok

1850. október 30.

Alsómecenzéf, Abaúj vármegye

Halálozási adatok

1925. január 30.

Eger


Iskola

Középiskoláit Rozsnyón, Kassán és Egerben végezte. A bp.-i tudományegyetemen teológiát tanult (1874-ig), pappá szentelték (1874), az egri szemináriumban hittudományi doktori okl. szerzett (1875).

Életút

Erdőtelken, Kerecsenden káplán (1874–1875), az egri szemináriumban a szentírástudomány és a héber nyelv r. tanára (1875–1882), az egri tanítóképzőben a német nyelv és irodalom r. tanára (1882–1884), a szeminárium rektorhelyettese (1884–1902). Egri kanonok (1902-től), c. prépost (1906-tól). Hittudományi dolgozatokon kívül Eger és környéke egyházi emlékeivel, ill. a Biblia nyelveivel foglalkozott.

Elismertség

A Szent István Akadémia tagja (1915-től).

Szerkesztés

A Katholikus Teológiai Folyóirat munkatársa (1882–1883), az Egri Egyházmegyei Közlöny szerkesztője (1889–1907).

Főbb művei

F. m.: Commentarius historico-logicus capitis quinti S. Evangelii secundum Matthaeum. Hittudományi doktori értek. (Eger, 1880)
Szent Pálnak a zsidókhoz írt levele. (Eger, 1883)
Az avatás történeti kifejlődésében. (Eger, 1886)
A katolikus egyház és feje, XIII. Leó pápa. (Eger, 1888)
A liturgikus nyelvekről. (Eger, 1897)
A Szent István királyról és Szent Péterről nevezett egri prépostságok. (Eger, 1899)
Beszéde kanonoki székébe való beiktatása alkalmából. (Eger, 1902)
A mitra. (Eger, 1905)
A főkegyúri jog és országos törvényeink. Tekintettel a készülő autonómiára. (Egri Egyházmegyei Közlöny, 1918).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője