Bognár János
Bognár János

2023. december 8. Péntek

Bognár János

kémikus

Névváltozatok

Bognár János Károly

Születési adatok

1916. december 14.

Sátoraljaújhely

Halálozási adatok

1972. szeptember 2.

Miskolc


Család

Sz: Bognár János MÁV-tisztviselő, Haraszthy Magdolna. 1950-ben nősült, két fia volt.

Iskola

A sátoraljaújhelyi piarista reálgimnáziumban éretts. (1935), a Pázmány Péter Tudományegyetemen vegytan–természettan– matematika szakon végbizonyítványt (1939), bölcsészdoktori okl. szerzett (1942), a kémiai tudományok kandidátusa (1959).

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. az ELTE TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet tanársegéde (1939–1942 és 1948– 1950); közben a II. vh.-ban frontszolgálatot teljesített (1942–1945), szovjet hadifogságba esett (1945–1948). A miskolci Rákosi Mátyás NME, ill. NME II. sz. Analitikai Kémiai Tanszék megszervezője, tanszékvezető egy. docense (1950–1959), a Szervetlen Elemző Kémiai Tanszék tanszékvezető egy. tanára (1960. aug. 10.–1972). Analitikai kémiával foglalkozott, a Szebellédy László által elindított magyarországi analitikai kémiai kutatások továbbfejlesztője. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el az adszorpciós indikátorok elméletének vizsgálata terén, új indikációs elvet dolgozott ki a merkurimetria területén, számos új reakciót dolgozott ki a molibdén, a kobalt, az ozmium stb. analitikai meghatározására. A miskolci egyetemi reform egyik kidolgozója. Munkássága nyomán a miskolci kémiai tanszéki könyvtár az ország egyik legjelentősebb szakkönyvtárává vált.

Elismertség

A TTIT, ill. Fizikai Kémiai Szakosztályának elnöke (1950–1958).

Elismerés

Munka Érdemrend (ezüst, 1966).

Főbb művei

F. m.: A kobalt kimutatása és meghatározása aktivált katalízissel. Bognár János Károly néven. Egy. doktori értek. (Bp., 1941)
Analitikai gyakorlatok. Egy. jegyz. (Miskolc, 1950)
Szervetlen kémiai analízis. Egy. jegyz. (Miskolc, 1950)
A kobalt mikroanalitikai kimutatása aktivált katalízis segítségével. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1951)
Kvalitatív kémiai analízis. Egy. jegyz. (Bp., 1951)
Kvantitatív kémiai analízis. (Bp., 1951)
Alkalmazott kémia. 1–2. Egy. jegyz. (Miskolc, 1950
2. kiad. 1953
3. kiad. 1954
új kiad. 1960)
A metanilsárga mint adszorpciós indikátor. Murguly Klárával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1954)
Nouvel indicateur argentométrique adsorption. Le jaune brillant. Vereskői Jánossal. (Acta Chimica, 1954)
Influence of Organic Solvents on Adsorption Indicator Processes. Sárosi Szilviával. (Acta Chimica, 1955)
Kémiai gyakorlatok. 1–2. (Miskolc, 1955
2. kiad. 1957)
A mennyiségi kémiai analízis alapjai. Egy. jegyz. (Bp., 1955
2. kiad. 1957
3. kiad. 1959)
Fémionok ultramikroanalitikai kimutatása és meghatározása katalízis segítségével. (NME Közleményei, 1958)
A technikai vízelemzés időszerű eljárásai. Jellinek Olgával. (Kohászati Lapok, 1958)
Vizsgálatok a kémiai indikáció elméleti továbbfejlesztése céljából. Új indikátorok és alkalmazásuk. Kand. értek. (Miskolc, 1958)
Volumetric Determination of Zinc by Potassium of Iron II Cyanide with the Use of Reversible Redoxyadsorption Indicators. Nagy Lajossal. (Acta Chimica, 1958)
Analitikai kémiai vizsgálatok uv. fényben. 1–3. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1959)
Az ion- és redoxicserélők, különös tekintettel analitikai kémiai alkalmazásukra. (NME Közleményei, 1960)
Katalitikus analízis. 1–2. Jellinek Olgával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1961)
A kinetikus elemzési módszerek mai állása és perspektívái. (Magyar Kémikusok Lapja, 1961)
A nagyfrekvenciás titrálás. – A katalitikus analízis mennyiségi módszerei. (NME Közleményei, 1961)
Mikroanalitikai célokra alkalmazott katalitikus és indukált reakciók áttekintése. (NME Közleményei, 1962)
Útmutató szerves kémiából. (Bp., 1962)
A kémia oktatásának története főiskolákon. (Borsodi Szemle, 1963
Kohászati Lapok, 1964)
Általános kémia. 2. Többekkel. Egy. tankönyv. (Bp., 1964)
Az oszcillopolarográfia és alkalmazása. (NME Közleményei, 1964)
Elemző kémia. 1–2. Egy. tankönyv. Jellinek Olgával. (Bp., 1966
2. kiad. 1969–1970
új kiad. 1974)
Új kvantitatív analitikai módszerek, új meghatározások a katalitikus hatáson alapuló nyomelemzésben. Új típusú – brómbázisú, krómbázisú – Landolt-reakciók bevezetése, kinetikai vizsgálata és alkalmazása. Benyújtott doktori értek. (Miskolc, 1967)
A halogén-, ill. sav-bázis alapú landolt rendszerekről. – Reverzibilis szemikinoid-, ill. merikinoid-indikátorok az aszkorbinsav bromometriás meghatározásához. – A „szimultán komparációs” eljárás alkalmazása a kolorimetriában és a fluorimetriában. A vas és az alumínium meghatározása. (B. J.-emlékszám. NME Közleményei. II. Kohászat, 1975)
Elemző kémia. Egy. tankönyv. Sajtó alá rend. Szarvas Pál, szerk. Vorsatz Brúnó. (Bp., 1977
2. kiad. 1979).

Irodalom

Irod.: Vorsatz Brunó: B. J. (NME Közleményei, 1972)
B. J. (Magyar Kémikusok Lapja, 1972)
Vorsatz Brúnó: Emlékezés B. J.-ra. – B. J. szakirodalmi munkásságának jegyzéke. (B. J.-emlékszám. NME Közleményei. II. Kohászat, 1975)
Sipos László: Emlékezés B. J.-ra. (Borsodi Műszaki-Gazdasági Élet, 1992).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője