Bognár Iván
Bognár Iván

2021. október 25. Hétfő

Bognár Iván

levéltáros

Születési adatok

1927. október 6.

Budapest

Halálozási adatok

1981. január 19.

Budapest


Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen, ill. az ELTE BTK-n történelem–magyar szakon (1947–1949), majd történelem–levéltár szakon tanult (1950–1952), történész-levéltáros okl. szerzett (1952).

Életút

A Magyar Országos Levéltár segédlevéltárosa (1953–1954), levéltárosa (1954–1980), a Polgári Kori Osztályon az igazságügyi anyag referense (1961–1970), a Forrástudományi Kabinet (1970–1980), a Levéltári Könyvtár tud. munkatársa (1980–1981). 20. sz.-i intézmény- és közigazgatás-történettel, levéltári terminológiai kérdésekkel foglalkozott. Elkészítette az Igazságügyi Minisztériumi Levéltár repertóriumát, feldolgozta a Népjóléti Minisztérium (és előzményei) iratait.

Főbb művei

F. m.: Egy amerikai hivatal iratkezelési és iratszervezési munkája. (Levéltári Híradó, 1959)
A levéltári mikrofilmezés egyes kérdései az újabb külföldi szakirodalomban. Mandl Sándornéval, Schmidt Ádámnéval. (Levéltári Híradó, 1960)
Levéltári terminológiai problémák Ausztriában. (Levéltári Szemle, 1961)
Igazságügyminisztériumi Levéltár. Repertórium. Összeáll. (Levéltári leltárak. 17. Bp., 1962)
A Népjóléti Minisztérium és Népjóléti Népbiztosság szervezete. (Levéltári Közlemények, 1966).

Irodalom

Irod.: Komjáthy Miklós: B. I. (Levéltári Közlemények, 1980).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013