Bogdán István
Bogdán István

2024. július 21. Vasárnap

Bogdán István

történész, könyvtáros, levéltáros

Születési adatok

1922. szeptember 15.

Budapest

Halálozási adatok

2001. május 11.

Budapest


Család

Sz: Plininger Julianna. Fia: Bogdán István, ifj. történész, genealógus.

Iskola

A bp.-i Werbőczy István Gimnáziumban éretts. (1940), könyvtárosi szakvizsgát tett (1952), a történelemtudomány doktora (kandidátusi fokozat nélkül, 1998). Levéltárosi ismereteit autodidaktaként szerezte meg.

Életút

Budapesten magánhivatalnok (1940–1947), a Fővárosi Polgármesteri Hivatal (1948–1950), az Országos Levéltárat Helyreállító Vállalat munkatársa (1950–1952), egyúttal a Magyar Országos Levéltár Diplomatikai Osztályának segédlevéltárosa (1948–1952), a Levéltár könyvtárának vezetője (1952–1983). Két új segédtudományág, a papírológiai és a metrológiai (történeti papír- és mértéktudomány) segédtudományok nemzetközileg is elismert úttörője. Feldolgozta a magyarországi papíripar történetét, alapvetően új eredményeket ért el a régi magyarországi hossz-, föld- és űrmértékek vizsgálata terén, összeállította a hazai mértékegységnevek szótárát. Különösen jelentős technikatörténeti és művelődéstörténeti tevékenysége, számos népszerűsítő történeti könyvet írt és szerkesztett, ill. rádióelőadásokat tartott.

Elismertség

Az MTSZ Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület (1955–1970), a Könnyűipari Hagyományvédő Bizottság tagja (1979–1983). Az Internationale Arbeitsgemeinschaft der Papierhistoriker tagja (1957–1990).

Elismerés

Munka Érdemrend (ezüst).

Főbb művei

F. m.: A magyar papírkészítés műszaktörténete a 18. század második felében. Kézirat. (Bp., MTA Könyvtára, 1956)
Vízjelek és vízjelkutatás. (Levéltári Híradó, 1956)
19. századi vízjeleink. (Papíripar, 1957)
Papíripari találmányok a 19. század második felében. 1–3. (Papíripar, 1958–1959), Az első magyar papírmalmok. (Papíripar, 1959)
A vízjelkutatás problémái. Vízjelgyűjtésünk módszertana. (Levéltári Közlemények, 1959)
A lékai – hámori– papírmalom a 18. században. (Történelmi Szemle, 1960)
Levéltári alapismeretek. (Bp., 1961)
A levéltári és könyvtári anyag alkotóelemei. (Bp., 1961)
A magyarországi papíripar története. 1530–1900. (Bp., 1963)
Adalék vízimalmaink műszaktörténetéhez. (Agrártörténeti Szemle, 1964)
Papírmalmaink műszaki felszerelése. (Technikatörténeti Szemle, 1964)
Papírkereskedelmünk a XIV–XVII. században. (Századok, 1965)
A malom és a népesség. (Agrártörténeti Szemle, 1966)
Gabonamalmaink a XVI–XVII. században. (Agrártörténeti Szemle, 1967)
Helyi földmértékeink a 18. század végén. (Történeti Statisztikai Évkönyv, 1967/68)
Papírellátásunk és papírkereskedelmünk a 18–19. században. (Levéltári Közlemények, 1968)
A szombathelyi pamutipar története. 1899–1967. (Szombathely, 1969)
Helyi földmértékeink 1828-ban. (Levéltári Közlemények, 1971)
Régi magyar mesterségek. (Bp., 1973)
Volt-e papírmalom Budán? (Századok, 1977)
Régi magyar mulatságok. (Bp., 1978)
Magyarországi hossz- és földmértékek a 16. század végéig. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai. 3. Bp., 1978)
Az Országos Levéltár könyvtárának száz esztendeje. 1875–1974. (Levéltári Szemle, 1979)
Papírkészítők mesterségszavai. 16–19. század. (Bp., 1979)
Régi magyar históriák. (Bp., 1980)
Gabonaféléink térfogatsúlya a 18–19. század fordulóján. (Agrártörténeti Szemle, 1980)
Mestere volt egykor… Kézművesek Magyarországon. (Bp., 1984)
Metrológia. (A történelem segédtudományai. Bp., 1986)
Régi magyar mértékek. (Gondolat zsebkönyvek. Bp., 1987)
Mértékneveink magyar–latin–német szótára. 1000–1874. Kézirat. (Bp., 1989)
Kézművesek mestersége. (Gondolat zsebkönyvek. Bp., 1989)
Magyarország kézműves mesterei 1828-ban. (Történeti demográfiai füzetek. Bp., 1989)
Magyarországi hossz- és földmértékek. 1601–1874. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai. Levéltártan és történeti forrástudományok. 6. Bp., 1990)
Magyarországi űr-, térfogat-, súly- és darabmértékek 1874-ig. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai. Levéltártan és történeti forrástudományok. 7. Bp., 1991)
Néhány történeti segédtudomány létrejötte. Tud. tevékenység tézisszerű összefoglalása. Doktori értek. (Bp., 1997)
Res ultimae, Lex historiae. Egy historikus gondolatai a végső dolgokról. (Bp., 1999)
Budapest papíripara a 19. század végéig. (Magyar Vízjel, 2005)
Néhány esztendő egy papírkészítőnk magánéletéből. (Magyar Vízjel, 2006)
szépirodalmi művei: őfelsége magánnyomozója. Krimimese. (Albatrosz Könyvek. Bp., 1977
2. átd. kiad. Filamér, őfelsége magánnyomozója címmel. Bp., 2006)
Mese mindenkinek. A szerző illusztrációival. (Bp., 1999)
szerk.: A Levéltári Híradó 1–10., 1951–1960. évfolyamainak tartalommutatója. Összeáll. Horváth Jánosnéval, Rajk Lászlónéval. (Bp., 1964)
A Levéltári Híradó 11–15., 1961–1965. évfolyamainak tartalommutatója. Összeáll. Horváth Jánosnéval, Rajk Lászlónéval. (Bp., 1966)
A magyar levéltári kiadványok bibliográfiája. 1945–1974. Összeáll. Horváth Jánosnéval. (Bp., 1975).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője