Boga Károly
Boga Károly

2024. július 18. Csütörtök

Boga Károly

pedagógus, tanító

Születési adatok

1860. január 18.

Csíkcsicsó, Csík vármegye

Halálozási adatok

1907. január 19.

Déva


Család

Sz: Boga Bálint kántortanító.

Iskola

A kolozsvári tanítóképzőben tanítói képesítést (1878), majd Budapesten, a Paedagogiumban polgári iskolai tanári okl. szerzett (1881).

Életút

Tanulmányai befejezése után Bánffyhunyadon polgári iskolai tanító (1881–1884), majd Kállay Béni miniszter gyermekeinek nevelője (1884–1890). Hunyad vm. segéd-tanfelügyelője (1890–1894), a dévai tanítóképző intézet igazgatója (1894–1907). A Hunyadvármegyei Általános Tanítóegyesület elnöke. Az Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) titkára. A földrajzoktatás kérdéseivel, ill. Kolozsvár és környéke természetföldrajzával, valamint a dévai tanítóképzés múltjával foglalkozott. Számos népszerű tankönyvet, elemi iskolai és népiskolai szakkönyvet írt és szerkesztett.

Szerkesztés

A Hunyadvármegyei Általános Tanítóegyesület Értesítőjének szerkesztője. Tanügyi és földrajzi dolgozatai elsősorban a Család és Iskola (1890–1903), a Néptanítók Lapja (1890–1895), a Magyar Tanítóképző (1896–1905), a pécsi Néptanoda (1904) és az Evangélikus Népiskola (1905) c. lapokban jelentek meg.

Főbb művei

F. m.: A földrajz alapfogalmai, kapcsolatban Kolozs vm. és környéke rövid földrajzával. A Kolozs megyei népiskolák 3. osztálya számára. Bács Györggyel, Szentgyörgyi Lajossal. (Kolozsvár, 1884
2. kiad. 1888
5. kiad. Bánffyhunyad, 1906)
Földrajz. Az elemi népiskolák 4–6. osztálya számára. 1–2. köt. Szentgyörgyi Lajossal. (Kolozsvár, 1889–1894)
Vándoriskolák, gyermekszállások. Javaslat a havasi szétszórt községek rendes iskolázásának biztosítására. (Kolozsvár, 1893)
A tanítóképző történetének főbb mozzanatai. (Déva, 1895)
Tanuló-kalauz a magyar birodalom területén. (Déva, 1903)
Mátyás szobra előtt. Emlékbeszéd. (Déva, 1903)
Földrajz az osztatlan elemi népiskolák 4–6. osztálya számára. (Bp., 1904).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője