Boga Károly
Boga Károly

2021. október 16. Szombat

Boga Károly

pedagógus, tanító

Születési adatok

1860. január 18.

Csíkcsicsó, Csík vármegye

Halálozási adatok

1907. január 19.

Déva


Család

Sz: Boga Bálint kántortanító.

Iskola

A kolozsvári tanítóképzőben tanítói képesítést (1878), majd Budapesten, a Paedagogiumban polgári iskolai tanári okl. szerzett (1881).

Életút

Tanulmányai befejezése után Bánffyhunyadon polgári iskolai tanító (1881–1884), majd Kállay Béni miniszter gyermekeinek nevelője (1884–1890). Hunyad vm. segéd-tanfelügyelője (1890–1894), a dévai tanítóképző intézet igazgatója (1894–1907). A Hunyadvármegyei Általános Tanítóegyesület elnöke. Az Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) titkára. A földrajzoktatás kérdéseivel, ill. Kolozsvár és környéke természetföldrajzával, valamint a dévai tanítóképzés múltjával foglalkozott. Számos népszerű tankönyvet, elemi iskolai és népiskolai szakkönyvet írt és szerkesztett.

Szerkesztés

A Hunyadvármegyei Általános Tanítóegyesület Értesítőjének szerkesztője. Tanügyi és földrajzi dolgozatai elsősorban a Család és Iskola (1890–1903), a Néptanítók Lapja (1890–1895), a Magyar Tanítóképző (1896–1905), a pécsi Néptanoda (1904) és az Evangélikus Népiskola (1905) c. lapokban jelentek meg.

Főbb művei

F. m.: A földrajz alapfogalmai, kapcsolatban Kolozs vm. és környéke rövid földrajzával. A Kolozs megyei népiskolák 3. osztálya számára. Bács Györggyel, Szentgyörgyi Lajossal. (Kolozsvár, 1884
2. kiad. 1888
5. kiad. Bánffyhunyad, 1906)
Földrajz. Az elemi népiskolák 4–6. osztálya számára. 1–2. köt. Szentgyörgyi Lajossal. (Kolozsvár, 1889–1894)
Vándoriskolák, gyermekszállások. Javaslat a havasi szétszórt községek rendes iskolázásának biztosítására. (Kolozsvár, 1893)
A tanítóképző történetének főbb mozzanatai. (Déva, 1895)
Tanuló-kalauz a magyar birodalom területén. (Déva, 1903)
Mátyás szobra előtt. Emlékbeszéd. (Déva, 1903)
Földrajz az osztatlan elemi népiskolák 4–6. osztálya számára. (Bp., 1904).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013