Boér Elek id.
Boér Elek id.

2021. október 19. Kedd

Boér Elek id.

jogász

Névváltozatok

kövesdi

Születési adatok

1872. november 26.

Maroscsapó, Kis-Küküllő vármegye

Halálozási adatok

1952. január 8.

Újfehértó


Család

F: Gyárfás Róza. Fia: Boér Elek, ifj. (1898–1954) jogász, közgazdász, az MTA tagja.

Iskola

A kolozsvári, a bécsi és a berlini tudományegyetemen tanult (1893–1897), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen jog- (1897) és államtud. doktori okl. (1898), a közigazgatási jogból magántanári képesítést szerzett (1906); Kolozsvárott ügyvédi vizsgát tett (1898).

Életút

Erzsébetvárosban ügyvéd (1898–1900), Kis-Küküllő vm. szolgabírója, főszolgabírója, majd tb. főjegyzője (1900–1908). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem magántanára (1906–1908), a közigazgatási és pénzügyi jog ny. rk. (1908–1910), ny. r. tanára (1910–1922) és a Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék vezetője (1921–1922); közben a Jog- és Államtudományi Kar dékánja (1918–1919). A szegedi (1921–1922), a budapesti Közigazgatási Bíróság ítélőbírája (1926–1940), tanácselnöke (1940– 1943), másodelnöke (1943–1944). Országgyűlési képviselő, a Felsőház tagja (1943–1944). Közigazgatási és pénzügyi joggal fogl., elsősorban a törvényhatósági önkormányzatok és a közigazgatósági bíróságok szervezeti és működési kérdéseit, ill. hatáskörének kiterjesztését vizsgálta. Fiával együtt kitelepítették Újfehértóra (1951). A Washingtonban felállított hármas vegyes döntőbíróságnál Magyarország képviselője (1926–1931); a Magyar–Amerikai Kereskedelmi Választott Bíróság elnöke. Számos nemzetközi konferencián szólalt fel a magyar kisebbségek jogainak védelmében (1919–1932).

Főbb művei

F. m.: A porosz község-, kör-, tartomány- és a közéjük ékelt közigazgatási kerületek szervezete. Tanulmány a kormányzati politika köréből. (Kolozsvár, 1898)
A közigazgatási bíráskodás céljáról, tárgyköréről és szervezetéről. Tanulmány a közigazgatási jog köréből. 1–2. rész. (Bp., 1903
2. kiad. Közigazgatási bíráskodás címmel Bp., 1907)
Magyar közigazgatási jog. Általános rész. (Bp., 1908)
Törvényhatósági önkormányzatunk és közigazgatási bíróságunk hatáskörének kiterjesztése. (Magyar jogászegyleti értekezések. 282. Bp., 1908)
A törvényhatósági alkalmazottak elleni fegyelmi eljárás két lényeges hibájáról. (Jogállam, 1910)
A közigazgatási intézkedések jogereje. (Bp., 1910)
Beszéde az erdélyi református Kálvin Szövetség közgyűlésén. (Kolozsvár, 1912)
Magyar közigazgatási és pénzügyi jog. 1. köt. Általános rész. (Bp., 1912)
Die Verwaltungsgerichtsbarkeit im Königreich Ungarn. (Verwaltungsarchiv, 1914)
Amit a háborúnak köszönhetünk. (Kolozsvár, 1915).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013